Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdarzenie po zatrzymaniu się na pasach dla rowerów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-19

W zeszłym miesiącu miałam zdarzenie drogowe. Wyjeżdżając z parkingu, na którym przy samym wyjeździe są namalowane pasy dla rowerzystów, zatrzymując się najpierw przed pasami, aby sprawdzić, czy nie jedzie żaden rowerzysta albo nie idzie pieszy, wjechałam na te pasy, aby zobaczyć, czy droga jest pusta i mogę wyjechać z parkingu. W tym czasie rozpędzony rower wpadł na mój samochód. Rowerzystka była pijana. Do tej pory traktowana byłam jak poszkodowana, wczoraj jednak usłyszałam zarzuty. Jak się bronić? Czy moje zatrzymanie się na chwilkę na pasach dla rowerów było właściwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W pierwszej kolejności zasadne jest zadanie sobie pytania, czy możliwy jest bezpieczny wyjazd z parkingu bez zatrzymania się na pasach przeznaczonych dla rowerzystów. Nie można bowiem z góry założyć, że zatrzymanie na pasach było niedozwolone, bowiem Pani zachowanie winne być oceniane z uwagi na możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu drogowego. Innymi słowy, jeżeli nie było możliwe bezpieczne włącznie się do ruchu drogowego przy wyjeździe z parkingu bez zatrzymania pojazdu na pasach dla rowerów, to nie widzę powodów, które przemawiałyby za uznaniem Pani za winną zdarzenia. Owszem, zgodzić należy się, że na pasie dla rowerów, jak też na pasach dla rowerów, względnie pieszych, pojazd nie może się zatrzymać, jednak nie może umknąć uwadze Pani dalsze zachowanie, stan nietrzeźwości rowerzystki, a także warunki panujące na drodze i możliwość bezpiecznego lub nie włączenia się do ruchu drogowego.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 49 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.

Na Pani miejscu wskazywałbym jednak, iż nie doszło do zatrzymania pojazdu, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 29 Prawa o ruchu drogowym przez zatrzymanie pojazdu rozumie się unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

W mojej ocenie w Pani sprawie zasadne jest dążenie do tego, by wykazać, że zatrzymanie pojazdu, o ile było to wynikało z warunków panujących na drodze, miało na celu zachowanie bezpieczeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »