Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-03

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Czy takie dowody mają „termin ważności”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że uzyskała Pani dowody z nagrania i zastanawia się Pani, czy mają one jakąkolwiek ważność czasową.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż żaden z dowodów nie ma tzw. „terminu ważności”, chyba że mamy do czynienia z dowodami naturalnymi, które mogą ulec rozkładowi. Innymi słowy, dowód z nagrań nie ma „terminu ważności’, chyba że za taki uznamy czas potrzebny do rozkładu nośnika, na którym owo nagranie się znajduje.

Niemniej jednak najważniejsze jest, co Pani chce zarzucić, albowiem nie tyle termin ważności miałby w tym przypadku znaczenie, co przedawnienie karalności czynu, który chce Pani zarzucić.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Tym samym większą uwagę przywiązywałbym do przedawnienia karalności. Niemniej jednak proszę zauważyć, że świadome opóźnienie w zawiadomieniu możliwości popełnienia przestępstwa podważa także wiarygodność osoby zgłaszającej.

Należy mieć także na uwadze to, by nagranie np. można było czymś podeprzeć, np. zeznaniami świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »