Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymany za posiadanie ecstasy

Autor: Marek Gola

Zostałem zatrzymany za posiadanie ecstasy, ale w rzeczywistości miałem przy sobie tabletki z beta-karotenem, które kupiłem w aptece bez recepty. Na komendzie policjanci użyli polowych testów na narkotyki, według których wyszło, że tabletki te, to tabletki ecstasy. Jestem pewien na sto procent, że to beta-karoten. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Moje zatrzymanie jest niezgodne z przepisami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pana pytania wynika, że został Pan zatrzymany wobec posiadania tabletek, które jak wynika z testów policyjnych tzw. „polowych”, mają być tabletkami ecstasy. W Pana ocenie był to beta-karoten. Wskazuje Pan, iż zakupił tabletki w aptece bez recepty. Wobec powyższego, w Pana ocenie, do zatrzymania doszło niezgodnie z przepisami.

W pierwszej kolejności należy ustalić jaką aktualnie posiada Pan rolę w toku postępowania. W postępowaniu karnym stronami są jedynie pokrzywdzony i podejrzany. Nie wskazuje Pan, by został Panu postawiony jakikolwiek zarzut, a zatem należy uznać, że jest Pan osobą podejrzewaną, a nie podejrzaną, co powoduje, że nie ma Pan przymiotu strony.

Przymiot strony w postępowaniu karnym jest o tyle istotny, że związana z nim jest legitymacja dowodowa. Innymi słowy, osoba będąca stroną postępowania karnego może zgłaszać wnioski dowodowe. O ile zatem nie jest Pan stroną postępowania (a wszystko wskazuje na to, że nią Pan nie jest), formalnie nie przysługuje Panu prawo zgłaszania wniosków dowodowych, a zatem wniosków do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii toksykologa, względnie innego biegłego na okoliczność ustalenia z jakimi związkami chemicznymi mamy do czynienia w zatrzymanych u Pana tabletkach.

Jednakże wobec jednoznacznego wskazania przez Pana, iż tabletki zostały zakupione w aptece, powinien Pan złożyć do akt sprawy pismo – nawet, jeżeli nie zna Pan jej sygnatury (wówczas wskazuje Pan swoje imię i nazwisko), celem wskazania, gdzie tabletki zostały zakupione i pod jaką nazwą. Jednocześnie w piśmie tym wskazuje Pan, iż domaga się specjalistycznych badań zatrzymanych tabletek na okoliczność ustalenia jakie związki chemiczne znajdują się w tabletkach. Takie pismo, o ile formalnie nie zostanie potraktowane jako wniosek dowodowy, może skutkować po pierwsze wezwaniem Pana na przesłuchanie w charakterze świadka albo dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z opinii toksykologa z urzędu.

Reasumując, o ile jest Pan pewny, że tabletki, w których posiadaniu się Pan znajdował, a które zostały Panu zatrzymane kupił Pan w aptece, takie pismo powinno być złożone na policji. Nie wyobrażam sobie, by policja przed skierowaniem sprawy do sądu nie zbadała tabletek w sposób szczegółowy, jednakże powyższe może się zdarzyć. Wcześniej jednak musiałby Panu zostać postawiony zarzut posiadania środków odurzających, a to z kolei powoduje, że staje się Pan stroną postępowania karnego, której przysługuje inicjatywa dowodowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl