Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymany pod wpływem marihuany i amfetaminy, jaka kara?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-08-10

Przed miesiącem zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem marihuany i amfetaminy. Nie posiadałem przy sobie żadnych narkotyków, lecz w trakcie przesłuchania przyznałem się, że w ciągu roku posiadałem 15 gram marihuany i 5 gram amfetaminy oraz dobrowolnie poddałem się karze. Co mi grozi i czy jest możliwość złagodzenia kary?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 62 stanowi – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W obecnym stanie prawnym nie ma zatem wątpliwości, że każde posiadanie środka lub substancji, niezależnie od tego, w jakim celu się odbywa, wyczerpuje ustawowe znamiona analizowanego czynu zabronionego. Ewentualne nadzwyczajne złagodzenie kary powinno polegać na wymierzeniu kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Nie jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania, z uwagi na charakter tego przestępstwa. W razie orzeczenia kary do roku pozbawienia wolności możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Zgodnie z § 3 art. 62 ustawy – w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Cechą wypadku mniejszej wagi jest zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości w porównaniu z typem podstawowym. Oceniając, czy w danym przypadku zrealizowane zostały znamiona wypadku mniejszej wagi, należy brać pod uwagę elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Zgodnie z przepisem przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W analizowanej sprawie istotne znaczenie mieć będzie element przedmiotowy, czyli ilość i wartość środków, które Pan posiadał.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawodawca w art. 62a przewiduje możliwość umorzenia postępowania, jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie II Aka 217/15, stwierdził: „skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy”. Oznacza to, iż ilość posiadanych przez Pana narkotyków wyklucza możliwość wymierzenia kary w łagodniejszym wymiarze.

Jeżeli jest Pan osobą uprzednio niekaraną, to powinien Pan mieć wyrok w granicach 6-12 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania na okres lat 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »