Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymany pod wpływem marihuany i amfetaminy, jaka kara?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-08-10

Przed miesiącem zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem marihuany i amfetaminy. Nie posiadałem przy sobie żadnych narkotyków, lecz w trakcie przesłuchania przyznałem się, że w ciągu roku posiadałem 15 gram marihuany i 5 gram amfetaminy oraz dobrowolnie poddałem się karze. Co mi grozi i czy jest możliwość złagodzenia kary?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 62 stanowi – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W obecnym stanie prawnym nie ma zatem wątpliwości, że każde posiadanie środka lub substancji, niezależnie od tego, w jakim celu się odbywa, wyczerpuje ustawowe znamiona analizowanego czynu zabronionego. Ewentualne nadzwyczajne złagodzenie kary powinno polegać na wymierzeniu kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Nie jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania, z uwagi na charakter tego przestępstwa. W razie orzeczenia kary do roku pozbawienia wolności możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Zgodnie z § 3 art. 62 ustawy – w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Cechą wypadku mniejszej wagi jest zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości w porównaniu z typem podstawowym. Oceniając, czy w danym przypadku zrealizowane zostały znamiona wypadku mniejszej wagi, należy brać pod uwagę elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Zgodnie z przepisem przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W analizowanej sprawie istotne znaczenie mieć będzie element przedmiotowy, czyli ilość i wartość środków, które Pan posiadał.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawodawca w art. 62a przewiduje możliwość umorzenia postępowania, jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie II Aka 217/15, stwierdził: „skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy”. Oznacza to, iż ilość posiadanych przez Pana narkotyków wyklucza możliwość wymierzenia kary w łagodniejszym wymiarze.

Jeżeli jest Pan osobą uprzednio niekaraną, to powinien Pan mieć wyrok w granicach 6-12 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania na okres lat 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Posiadanie i sprzedaż narkotyków

Mój 15-letni syn załatwił koledze z klasy marihuanę. Kolega przyniósł ją do szkoły i napalił się. Została wezwana policja i u kolegi...

Jazda po alkoholu a ominięcie wpisu do rejestru karnego

Zatrzymano mi prawo jazdy za jazdę po alkoholu, wynik wskazał 0,47 dm 3 . Do feralnego zdarzenia doszło dwa dni temu: w nocy, po telefonie od...

Wezwanie na policję z powodu zakupu nielegalnego leku

Przed 2 laty za pośrednictwem Internetu zamówiłam opakowanie leku na odchudzanie Zelixa. Słyszałam, że w innych krajach Unii jest legalny i dlatego...

Odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Będąc w pracy, zrobiłem sobie kawę z niewielką ilością koniaku. Kilkanaście minut po jej spożyciu, zadzwoniła do mnie żona, oświadczając, że...

Utrata prawa jazdy kat. B1 za jazdę po alkoholu

Mój bratanek od roku posiadał uprawnienia kat. B1, czyli do kierowania pojazdami silnikowymi małolitrażowymi, np. quadem. Obecnie ma 17 lat, niestety został...

Spożycie alkoholu na parkingu po jeździe a zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości

Podczas postoju na parkingu, przed wyjściem z samochodu wypiłem 200 mg alkoholu. Niestety zanim wysiadłem z pojazdu, podjechała policja...

Uzyskanie prawa jazdy poza granicami kraju

Ponad 10 lat temu straciłem prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu (kara na 2 lata). Potem wyjechałem z Polski i zrobiłem prawo jazdy za granicą....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »