Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jazda pod wpływem marihuany i amfetaminy

Autor: Małgorzata Rybarczyk

Przed miesiącem zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem marihuany i amfetaminy. Nie posiadałem przy sobie żadnych narkotyków, lecz w trakcie przesłuchania przyznałem się, że w ciągu roku posiadałem 15 gram marihuany i 5 gram amfetaminy oraz dobrowolnie poddałem się karze. Co mi grozi i czy jest możliwość złagodzenia kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jazda pod wpływem marihuany i amfetaminy

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 62 stanowi – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W obecnym stanie prawnym nie ma zatem wątpliwości, że każde posiadanie środka lub substancji, niezależnie od tego, w jakim celu się odbywa, wyczerpuje ustawowe znamiona analizowanego czynu zabronionego. Ewentualne nadzwyczajne złagodzenie kary powinno polegać na wymierzeniu kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Nie jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania, z uwagi na charakter tego przestępstwa. W razie orzeczenia kary do roku pozbawienia wolności możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Zgodnie z § 3 art. 62 ustawy – w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Cechą wypadku mniejszej wagi jest zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości w porównaniu z typem podstawowym. Oceniając, czy w danym przypadku zrealizowane zostały znamiona wypadku mniejszej wagi, należy brać pod uwagę elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Zgodnie z przepisem przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W analizowanej sprawie istotne znaczenie mieć będzie element przedmiotowy, czyli ilość i wartość środków, które Pan posiadał.

Zobacz też: 10 gram marihuany kara

Możliwość umorzenia postępowania jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w nieznacznej ilości

Ustawodawca w art. 62a przewiduje możliwość umorzenia postępowania, jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie II Aka 217/15, stwierdził: „skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy”. Oznacza to, iż ilość posiadanych przez Pana narkotyków wyklucza możliwość wymierzenia kary w łagodniejszym wymiarze.

Jeżeli jest Pan osobą uprzednio niekaraną, to powinien Pan mieć wyrok w granicach 6-12 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania na okres lat 2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl