Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie za posiadanie 1 gr narkotyku

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Mój syn został zatrzymany za posiadanie przy sobie 1 gr narkotyku. Po spędzeniu 24 godzin na komisariacie otrzymał grzywnę w wysokości 800 zł. Byli u nas w domu policjanci, przeszukali pokój syna, nic nie znaleźli, syn nie był nigdy karany. Jak syn może dostać najmniejszą karę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, w przepisach karnych tej ustawy, w art. 62 sankcjonuje czyn polegający na posiadaniu, wbrew przepisom ustawy, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Rodzaj zagrożenia karnego zależy od ilości posiadanych środków. Generalnie samo posiadanie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Bardzo ważny, ze względu na to, że Pani syn został ukarany grzywną,  jest zapis ust. 3 tego artykułu, który stanowi, iż w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

„Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości”.

Zobacz też: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Kara grzywny

Tak więc każde posiadanie środka lub substancji, wbrew przepisom ustawy, niezależnie od tego, w jakim celu się odbywa, jest karalne. Zgodnie z treścią ustawy środki odurzające oraz substancje psychotropowe mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań, w lecznictwie zwierząt. Środki te może posiadać wyłącznie przedsiębiorca, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna która została do tego uprawniona.

Wymierzona wobec syna kara grzywny świadczy o tym, że zdaniem sądu zaistniał wypadek mniejszej wagi. Jest to tzw. typ uprzywilejowany czynu. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

W moim przekonaniu kara został już wymierzona. Jednakże syn powinien wystrzegać się na przyszłość takich zachowań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl