Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie prawa jazdy z powodu nietrzeźwości kierowcy - zarzut z art. 178 § 1 Kodeksu karnego

Autor: Marek Gola

Zostałem zatrzymany pod swoim domem przy jeździe pod wpływem alkoholu. Postawiono mi zarzut z art. 178 § 1 Kodeksu karnego – zatrzymanie prawa jazdy z powodu nietrzeźwości kierowcy. Czeka mnie przesłuchanie. Brak uprawnień bardzo utrudni mi życie, bo muszę dojeżdżać do pracy. Czy warto godzić się na warunek (żona mówi, że to niekorzystne)? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie prawa jazdy z powodu nietrzeźwości kierowcy - zarzut z art. 178 § 1 Kodeksu karnego

Ilość alkoholu w wydychanym powietrzu

W pierwszej kolejności najważniejsze z punktu widzenia Pana interesu jest ustalenie, ile alkoholu w wydychanym powietrzu Pan posiadał. O ile bowiem pomiar wskazywał do 1 promila, o tyle jest wielce prawdopodobne, że uda się Panu wywalczyć warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nie mogę zgodzić się z Pana żoną, że warunkowe umorzenie jest niekorzystne. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres mniejszy, aniżeli minimalny (3 lata). Jeżeli zatem nie dojdzie do warunkowego umorzenia postępowania karnego, najkrótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania okres ten możne np. wynosić 1 rok, co z kolei pozwoli Panu uzyskać prawo jazdy po roku, bez np. konieczności ponownego zdawania egzaminów. Po drugie musi Pan zdawać sobie sprawę z tego, że świadczenie pieniężne w przypadku czynu zakwalifikowanego z art. 178a § 1 Kodeksu karnego wynosi co najmniej 5000 zł. Kwota ta może zostać zmniejszona jedynie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Warunkowe umorzenie postępowania

Poza tym warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163). 

W mojej ocenie bez względu jednak na to, ile Pan nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu, pod warunkiem, że będzie to mniej aniżeli 1,5 promila, warto jest podjąć starania o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jak pokazuje moja praktyka prokurator, co do zasady nie wyrazi na to zgody, ale sąd już tak, a zatem nie warto jest poddawać się dobrowolnie karze, tylko walczyć o możliwie niskie konsekwencje. Sąd na pewno będzie brał okoliczności związane z Pana rodziną, pracą, utrzymaniem, stanem zdrowia, sposobem poruszania się. Każda ww. okoliczność będzie miała znaczenie dla sprawy. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl