Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymanie prawa jazdy kat. B, B+E, C+E

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-16

Mam pytanie odnośnie zatrzymania prawa jazdy kat. B, B+E, C+E. Zostałem zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu. Pierwszy wynik 0,27. Co mi za to grozi? Czy jest szansa odzyskania prawa jazdy kat. C+E?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zagrożenia karą umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 K.k.) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 K.k.). W myśl art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju (zob. postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 5; postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 32/01, Prok. i Pr.-wkł. 2002, nr 4, poz. 2, oraz wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., II KK 106/05, OSNwSK 2005, poz. 1798).

Sąd orzeka natomiast (obligatoryjnie) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca czyn taki popełnił w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 K.k. W brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U., poz. 541) § 2 art. 42 K.k. określił minimalny okres na lat 3. Zakaz ten może zostać orzeczony wobec każdego uczestnika ruchu, także pieszego (zob. wyrok SN z dnia 1 grudnia 2004 r., IV KK 277/04, Prok. i Pr.-wkł. 2005, nr 7-8, poz. 1; zob. również wyrok SN z dnia 21 listopada 2001 r., III KKN 281/01, LEX nr 51610).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 42 K.k. umożliwia orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, ale także upoważnia sąd lub obliguje do orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Punktem wyjściowym w zakresie tego zakazu jest orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Tego rodzaju praktyka utrwaliła się od dawna. Chodzi bowiem o to, aby łączyć zakres zakazu z pojazdem, przy którego użyciu został popełniony czyn zabroniony. Trafnie Sąd Najwyższy przyjął, że z zakresu prowadzenia pojazdów nie mogą być wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodzaju, jaki sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r., V KK 56/08, LEX nr 393919; zob. też wyrok SN z dnia 14 marca 2007 r., III KK 494/06, LEX nr 249191, oraz wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 r., III KK 145/07, LEX nr 296730). Tylko w przypadkach szczególnie nagannych sąd może lub jest zobligowany do orzekania zakazu obejmującego wszystkie pojazdy mechaniczne.

Występujące w omawianym przepisie pojęcie stanu nietrzeźwości jest regulowane w art. 115 § 16 K.k. Dodam, że regulacja ta po raz pierwszy znalazła się w obowiązującym obecnie Kodeksie karnym.

W przypadkach orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd, wykonując pracę zarobkową, sąd zawiadamia także pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

Tytułem podsumowania wskazuję, iż sąd może orzec utratę wszystkich posiadanych kategorii. Na pewno w razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości nie istnieje szansa na utrzymanie prawa jazdy tej kategorii pojazdów, do której należał pojazd, jaki prowadził sprawca w stanie nietrzeźwości.

Bez wątpienia zatrzymane zostanie prawo jazdy na pojazd, który Pan prowadził w trakcie czynu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »