Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymanie prawa jazdy kat. B, B+E, C+E

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-16

Mam pytanie odnośnie zatrzymania prawa jazdy kat. B, B+E, C+E. Zostałem zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu. Pierwszy wynik 0,27. Co mi za to grozi? Czy jest szansa odzyskania prawa jazdy kat. C+E?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zagrożenia karą umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 K.k.) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 K.k.). W myśl art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju (zob. postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 5; postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 32/01, Prok. i Pr.-wkł. 2002, nr 4, poz. 2, oraz wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., II KK 106/05, OSNwSK 2005, poz. 1798).

Sąd orzeka natomiast (obligatoryjnie) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca czyn taki popełnił w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 K.k. W brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U., poz. 541) § 2 art. 42 K.k. określił minimalny okres na lat 3. Zakaz ten może zostać orzeczony wobec każdego uczestnika ruchu, także pieszego (zob. wyrok SN z dnia 1 grudnia 2004 r., IV KK 277/04, Prok. i Pr.-wkł. 2005, nr 7-8, poz. 1; zob. również wyrok SN z dnia 21 listopada 2001 r., III KKN 281/01, LEX nr 51610).

Przepis art. 42 K.k. umożliwia orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, ale także upoważnia sąd lub obliguje do orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Punktem wyjściowym w zakresie tego zakazu jest orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Tego rodzaju praktyka utrwaliła się od dawna. Chodzi bowiem o to, aby łączyć zakres zakazu z pojazdem, przy którego użyciu został popełniony czyn zabroniony. Trafnie Sąd Najwyższy przyjął, że z zakresu prowadzenia pojazdów nie mogą być wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodzaju, jaki sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r., V KK 56/08, LEX nr 393919; zob. też wyrok SN z dnia 14 marca 2007 r., III KK 494/06, LEX nr 249191, oraz wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 r., III KK 145/07, LEX nr 296730). Tylko w przypadkach szczególnie nagannych sąd może lub jest zobligowany do orzekania zakazu obejmującego wszystkie pojazdy mechaniczne.

Występujące w omawianym przepisie pojęcie stanu nietrzeźwości jest regulowane w art. 115 § 16 K.k. Dodam, że regulacja ta po raz pierwszy znalazła się w obowiązującym obecnie Kodeksie karnym.

W przypadkach orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd, wykonując pracę zarobkową, sąd zawiadamia także pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

Tytułem podsumowania wskazuję, iż sąd może orzec utratę wszystkich posiadanych kategorii. Na pewno w razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości nie istnieje szansa na utrzymanie prawa jazdy tej kategorii pojazdów, do której należał pojazd, jaki prowadził sprawca w stanie nietrzeźwości.

Bez wątpienia zatrzymane zostanie prawo jazdy na pojazd, który Pan prowadził w trakcie czynu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zażycie kropli z alkoholem i kontrola drogowa

Zatrzymano mnie do kontroli drogowej. Badanie wskazało 0,10 mg, potem 0,09 i na końcu 0,05 mg. Jaka jest szansa na uniewinnienie, skoro przyznałem, że...

 

Jazda pod wpływem – zmiana kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie

Trzy miesiące temu miała miejsce kontrola drogowa, w wyniku której stwierdzono u mnie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (tendencja...

 

Kara grzywny zamiast zatrzymania prawa jazdy

Wczoraj nad ranem zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Badanie alkomatem wykazało 0,21 a po 15 minutach 0,20. Zatrzymano mi prawo jazdy. Na swoje...

 

Kara za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Popełniłem przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego – prowadziłem samochód, mając 0,68 mg/l. Czy mogę złożyć wniosek...

 

Jazda po alkoholu na motorowerze

Kilka dni temu zatrzymała mnie policja. Stwierdzili u mnie 1,1 mg w wydychanym powietrzu. Jechałem starym motorowerem o pojemności 49,9...

 

Oddalenie się z miejsca kolizji i spożycie alkoholu po powrocie do domu

Odjeżdżając z parkingu, podobno zarysowałam zderzak samochodu jadącego za mną. W żaden sposób tego nie poczułam. W domu trochę wypiłam,...

 

Zatrzymanie na kacu

Zatrzymała mnie policja na kacu i w wydychanym powietrzu wyszło mi 0,23 promila. Chciałbym wiedzieć, czy da się jakoś uniknąć kary lub co zrobić,...

 

Wezwanie na komendę za jazdę pod wpływem

Wczoraj rano zostałem zatrzymany przez policję. Stwierdzono 0,36 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dostałem wezwanie na komendę policji. Jakie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »