Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie pełnoletniego syna w celu odbycia kary

Autor: Marek Gola

Wczoraj wieczorem został zatrzymany mój pełnoletni syn celem odbycia kary 1 roku. Policjant zatrzymujący go przekazał mi, że za synem został wydany list gończy. Co mam robić? Nie wiem gdzie został przewieziony ani za co został zatrzymany. Nie wiem jak się zachować i co mam robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie pełnoletniego syna

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że w dniu wczorajszym w porze wieczornej zatrzymano Pani pełnoletniego syna. Zatrzymanie ma na celu wykonanie względem niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku. Z informacji, które Pani uzyskała za synem został wydany list gończy.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jako matka nie może być Pani pełnomocnikiem syna (obrońcą) w żadnej sprawie karnej. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Pełnomocnikiem może być także tylko adwokat lub radca prawny.

W chwili obecnej winna Pani zatem udać się do najbliższego komisariatu policji i wnosić o podanie informacji, czy Pani syn został zatrzymany, a jeżeli tak to gdzie przebywa. Takie podstawowe dane policja ma obowiązek Pani udzielić.

Pozostałe uprawnienia ma natomiast Pani syn, który może wykonać telefon do Pani z informacją gdzie się znajduje. Często jednak policja odmawia podania danych, wówczas osobiście uważam, że powinna Pani udać się do komendanta i jemu przedstawić sprawę i oczekiwać rezultatów. W razie gdyby i to nie pomogło (niektórych nie da się przekonać merytorycznie), należy udać się do kancelarii radcowskiej lub adwokackiej.

Zobacz też: List polecony z policji

Stawienie się w areszcie śledczym

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.

Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Skazany przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi.

Prawa i obowiązki skazanego po osadzeniu w zakładzie karnym

Skazanego po osadzeniu w zakładzie karnym należy bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a zwłaszcza umożliwić mu zapoznanie się z przepisami kodeksu i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, oraz poddać odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym.

Zgodnie z art. 102 K.k.w. (Kodeks karny wykonawczy) skazany ma prawo w szczególności do utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42.

Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez inne środki łączności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl