Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatarte skazanie a ubieganie się o pracę

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 2018-01-19

W 2014 roku zostałem skazany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. za jazdę w stanie nietrzeźwości samochodem. Skazanie to uległo zatarciu – czyli z mocy prawa uważa się mnie za skazanego. Czy mogę zostać np. instruktorem nauki jazdy, gdzie też jest mowa o tym, iż nie mogę być skazany między innymi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz inne czyny karalne? Jak mam traktować takie zapisy, skoro w świetle prawa jestem osobą niekaraną?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 106 ustawy Kodeks karny z chwilą zatarcia skazania uważa się ja za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Oznacza to, że po zatarciu kary, będzie Pan traktowany w świetle prawa za osobę niekaraną. Tym samym może się Pan na to powoływać we wszystkich sferach życia, w tym ubiegając się o pracę.

 

Pytanie zasadnicze brzmi, czy ten wyrok, w Pana przypadku, faktycznie uległ już zatarciu. Okres zatarcia liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego. Natomiast jego długość zależy od orzeczonej w wyroku kary.

 

Przestępstwo z art. 178a § 1 przewiduje możliwość orzeczenia kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kwestia długości okresu potrzebnego do zatarcia skazania reguluje art. 107. Zgodnie z jego treścią, w razie skazania na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy samego prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na karę grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 lat, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego.

 

Konkludując, jeżeli upłynęły już terminy do zatarcia wyroku z mocy prawa (w Pana przypadku poza skazaniem na pozbawienie wolności), to jest Pan osobą niekaraną i może ubiegać się o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, który to również powinien potwierdzać. W konsekwencji może się Pan ubiegać o każdą pracę wymagającą przedstawienia takiego zaświadczenia.

 

Na marginesie dodam, że polecałbym wystąpić o takie zaświadczenie przed ubieganiem się o pracę. Wynika to z faktu, że czasami niektóre skazania nie są automatycznie usuwane z rejestru (zwykły ludzki błąd) – w takim przypadku należy wyjaśnić tę sprawę w KRK, żeby miał Pan czyste konto i nie doszło do sporu z przyszłym pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy następuje zatarcie skazania?

W 2013 r. mąż został zatrzymany przez policję i ta odebrała mu prawo jazdy na rok. Miał jeszcze wyrok w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny...

 

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Czy jest możliwość usunięcia moich danych z kartoteki policyjnej? Byłem karany około 11 lat temu (wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu około 8...

Czy wykonanie kary ulega przedawnieniu?

Czy wykonanie kary ulega przedawnieniu?

Mój syn otrzymał wyrok w zawieszeniu na lat 3 i nadzór kuratora. Wyjechał jednak do Wielkiej Brytanii. Następnie zarządzono wykonanie warunkowo...

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

8 lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moich rodzicach. Aktualnie postawiono mi zarzuty o składanie fałszywych zeznań. Jak się do tego mają przepisy...

Ponowne przyjęcie do policji po zwolnieniu za jazdę po alkoholu

Zostałem zwolniony ze służby w policji, gdyż prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwości. Biegły psychiatra i psycholog orzekli, że...

 

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Czy przedawnienie przestępstwa wyłudzenia z roku 2003 i 2004 następuje po 10 latach, czy po zmianie Kodeksu karnego po 15 latach? W grudniu 2016...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »