Zatarte skazanie a ubieganie się o pracę

Autor: Łukasz Marciniak

W 2014 roku zostałem skazany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. za jazdę w stanie nietrzeźwości samochodem. Skazanie to uległo zatarciu – czyli z mocy prawa uważa się mnie za skazanego. Czy mogę zostać np. instruktorem nauki jazdy, gdzie też jest mowa o tym, iż nie mogę być skazany między innymi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz inne czyny karalne? Jak mam traktować takie zapisy, skoro w świetle prawa jestem osobą niekaraną?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatarcie skazania

Zgodnie z art. 106 ustawy Kodeks karny z chwilą zatarcia skazania uważa się ja za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Oznacza to, że po zatarciu kary, będzie Pan traktowany w świetle prawa za osobę niekaraną. Tym samym może się Pan na to powoływać we wszystkich sferach życia, w tym ubiegając się o pracę.

Pytanie zasadnicze brzmi, czy ten wyrok, w Pana przypadku, faktycznie uległ już zatarciu. Okres zatarcia liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego. Natomiast jego długość zależy od orzeczonej w wyroku kary.

Przestępstwo z art. 178a § 1 przewiduje możliwość orzeczenia kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kwestia długości okresu potrzebnego do zatarcia skazania reguluje art. 107. Zgodnie z jego treścią, w razie skazania na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy samego prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na karę grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 lat, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego.

Zobacz też: Wyrok w zawieszeniu a praca

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Konkludując, jeżeli upłynęły już terminy do zatarcia wyroku z mocy prawa (w Pana przypadku poza skazaniem na pozbawienie wolności), to jest Pan osobą niekaraną i może ubiegać się o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, który to również powinien potwierdzać. W konsekwencji może się Pan ubiegać o każdą pracę wymagającą przedstawienia takiego zaświadczenia.

Na marginesie dodam, że polecałbym wystąpić o takie zaświadczenie przed ubieganiem się o pracę. Wynika to z faktu, że czasami niektóre skazania nie są automatycznie usuwane z rejestru (zwykły ludzki błąd) – w takim przypadku należy wyjaśnić tę sprawę w KRK, żeby miał Pan czyste konto i nie doszło do sporu z przyszłym pracodawcą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »