Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatarcie wyroku po zakończeniu warunkowego zawieszenia kary

Autor: Mateusz Rzeszowski

W 2011 r. zostałem prawomocnie skazany, w areszcie śledczym odsiedziałem 10 miesięcy, po czym w 2012 r. zostałem warunkowo wypuszczony na 2 lata. Ten okres zakończył się w 2014 r. Czy w takim wypadku po 6 miesiącach od zakończenia warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mój wyrok nie powinien ulec zatarciu? Grzywnę spłaciłem w całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepis art. 76 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, ma zastosowanie w przypadku instytucji warunkowego zawieszenia kary. W Pana przypadku mamy do czynienia z instytucją warunkowego przedterminowego zwolnienia opisana w art. 78 Kodeksu karnego. Zgonie natomiast z art. 82 §1  Kodeksu karnego „jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia”.

Jak czytamy, karę uważa się za odbytą po okresie próby i dalszych 6 miesiącach. Powstaje tu zatem fikcja prawna odbycia całości kary pozbawienia wolności. Natomiast, w przypadku odbycia kary zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące zatarcia, a mianowicie art. 107 Kodeksu karnego:

„§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat”.

Tym niemniej, jeśli upłynął okres, o którym mowa w § 2, tj. 5 lat od chwili udzielenia warunkowego zwolnienia, to może ubiegać się Pan o zatarcie skazania już w tym momencie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl