Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut porzucenia psa

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-08-26 • Aktualizacja: 2021-07-26

Wziąłem do domu dwa szczeniaki, po jakimś czasie zdecydowałem się zwrócić jednego właścicielowi. Pech chciał, że w czasie jazdy zatrzymałem się w lesie i pies uciekł. Przejeżdżający drogą dwoje młodych ludzi oskarżyło mnie o porzucenie psa i wezwało policję, w najbliższym czasie mają mi postawić zarzut znęcania się. Jak mogę się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarzut porzucenia psa

Znęcanie się nad zwierzętami

Ustawa o ochronie zwierząt w artykule 6 ust. 1a stwierdza: „Zabrania się znęcania nad zwierzętami”. Zgodnie z ustawą przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

1a) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

2) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

3) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

4) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

5) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

6) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

7) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

8) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

9) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

10) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

11) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

12) organizowanie walk zwierząt;

13) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

14) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

15) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;

16) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Jaka kara grozi za porzucenie psa?

Za znęcanie się nad zwierzęciem, czyli m.in. za jego porzucenie ustawa w art. 35 ust. 1a przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega on karze pozbawienia wolności do lat 3. W razie skazania za przestępstwo znęcania dodatkowo sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem, oraz zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10.

Również możliwe jest orzeczenie wobec sprawcy zakazu wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa. I co często stosowane jest przez sądy, zgodnie z art. 35 ust. 5, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Jak może się Pan bronić przed zarzutami, a co za tym idzie karą?

Po pierwsze musi Pan złożyć wyjaśnienia w sprawie, w których opisze Pan całą sytuację: zakup szczeniąt, przyczyny zwrotu i faktyczny przebieg zdarzenia w lesie, podkreślając, iż nie zamierzał Pan porzucić szczeniaka, a chciał go Pan odnaleźć.

Po drugie. Jeżeli ustalił Pan fakt zwrotu szczeniaka do hodowli, to warto wskazać ten fakt i przedłożyć albo pisemne oświadczenie hodowcy, że byliście umówieni na zwrot, albo poprosić o jego przesłuchanie.

Kolejna możliwość, to wezwanie na świadków: żony, przyjaciół, którzy potwierdzą, że zakupił Pan szczeniaki, ale w związku z okolicznościami postanowił Pan jednego zwrócić do hodowli i w tym celu właśnie tam Pan jechał.

Jeżeli w trakcie zdarzenia był ktoś z Panem na miejscu, to należy przesłuchać tę osobę, by potwierdziła Pana wersję.

I oczywiście musi Pan koniecznie podkreślić, że nigdy nie wyrzuciłby Pan szczeniaka w lesie, bo kocha Pan pieski, a po drugie, bo zapłacił Pan określoną kwotę, którą, zwracając psa, mógł Pan odzyskać, a wyrzucając już nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »