Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzucenie biegłej nierzetelne sporządzenie opinii oraz stronniczość i poświadczenie nieprawdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-27

W toczącym się postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze w którym jestem poszkodowanym zostałem na wniosek prokuratury przebadany z udziałem biegłego psychologa – wynik badania był negatywny. Wniosłem do prokuratury pismo zawierające wnioski dowodowe, w którym zarzuciłem biegłej nierzetelne sporządzenie opinia oraz stronniczość i poświadczenie nieprawdy. Teraz chciałby się z tego wycofać z tych zarzutów co do jej opinii – jak mogę to zrobić?

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż jako strona postępowania przygotowawczego może Pan w każdym momencie złożyć wniosek – pismo przygotowawcze – w którym cofnie Pan uprzednio złożone wnioski dowodowe. Nowy wniosek może okazać się skuteczny jedynie w dwóch przypadkach; po pierwsze jeżeli prokuratura w toku postępowania przygotowawczego już nie wydała orzeczenia o ich dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii innego biegłego psychologa, względnie nie zleciła opinii uzupełniającej, a po drugie o ile wniosek taki nie będzie zmierzał do ominięcia przepisów prawa.

O ile w przypadku wydania zarządzenia o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii uzupełniającej, względnie opinii innego biegłego, wniosek może być jeszcze zmieniony, tj. po wydaniu orzeczenia o ich dopuszczeniu prokurator może zmienić swoje orzeczenie i odmówić dopuszczenia dowodu uzupełniającego, o tyle w przypadku gdyby miało to służyć obejściu prawa, wydaje mi się, że organy ścigania nie zmienią swojej decyzji.

Reasumując, jak najszybciej winien Pan złożyć w prokuraturze pismo, w którym cofa Pan złożone uprzednio wnioski dowodowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skazany za pobicie a złagodzenie kary

Zostałem dzisiaj skazany za pobicie na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia. Nie byłem nigdy karany, mam małe dziecko. Czy można zamienić tę karę na...

Stawiennictwo na rozprawie dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci

Złożyłam zażalenie na postanowienie prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa o nieumyślne spowodowanie śmierci męża. Sąd ustalił termin...

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Składałem 4 miesiące temu wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Dostałem odpowiedź:...

Czy zgłaszać gwałt?

Dowiedziałem się, że moja córka została zgwałcona. Do gwałtu miało dojść 3 miesiące temu. Problem jest w tym, że córka po tym gwałcie jeszcze...

Niezapłacone alimenty sprzed lat a przyjazd do Polski

Przebywam w UK od 10 lat. W Polsce mam niezapłacone alimenty. Nie mam rodziny w Polsce, więc nie jestem w stanie dowiedzieć się, czy są...

Ile się czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie odroczenia kary?

Pół roku temu został ogłoszony wyrok w moje sprawie, który jest prawomocny ze względu na wycofanie złożonej wcześnie apelacji. Od tego wyroku zostało...

Obraza policjanta na służbie

Szwagier na stałe mieszkający w Anglii, będąc w Polsce, nie przyjął mandatu za obrazę policjanta na służbie. Zameldowany jest na stałe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »