Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zarzucenie biegłej nierzetelne sporządzenie opinii oraz stronniczość i poświadczenie nieprawdy

Autor: Marek Gola

W toczącym się postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze w którym jestem poszkodowanym zostałem na wniosek prokuratury przebadany z udziałem biegłego psychologa – wynik badania był negatywny. Wniosłem do prokuratury pismo zawierające wnioski dowodowe, w którym zarzuciłem biegłej nierzetelne sporządzenie opinia oraz stronniczość i poświadczenie nieprawdy. Teraz chciałby się z tego wycofać z tych zarzutów co do jej opinii – jak mogę to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cofnięcie uprzednio złożonych wniosków dowodowych

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż jako strona postępowania przygotowawczego może Pan w każdym momencie złożyć wniosek – pismo przygotowawcze – w którym cofnie Pan uprzednio złożone wnioski dowodowe. Nowy wniosek może okazać się skuteczny jedynie w dwóch przypadkach; po pierwsze jeżeli prokuratura w toku postępowania przygotowawczego już nie wydała orzeczenia o ich dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii innego biegłego psychologa, względnie nie zleciła opinii uzupełniającej, a po drugie o ile wniosek taki nie będzie zmierzał do ominięcia przepisów prawa.

O ile w przypadku wydania zarządzenia o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii uzupełniającej, względnie opinii innego biegłego, wniosek może być jeszcze zmieniony, tj. po wydaniu orzeczenia o ich dopuszczeniu prokurator może zmienić swoje orzeczenie i odmówić dopuszczenia dowodu uzupełniającego, o tyle w przypadku gdyby miało to służyć obejściu prawa, wydaje mi się, że organy ścigania nie zmienią swojej decyzji.

Reasumując, jak najszybciej winien Pan złożyć w prokuraturze pismo, w którym cofa Pan złożone uprzednio wnioski dowodowe.

Zobacz też: Poświadczenie nieprawdy przedawnienie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl