Zanieczyszczenie drzwi odchodami jako uszkodzenie cudzej rzeczy

Wczoraj wieczorem wyszedłem ze swoim psem na spacer po osiedlu. W sąsiednim bloku grupka ludzi po raz kolejny zrobiła sobie głośną imprezę. Słychać ich było w całej okolicy. Rozzłościło mnie to, bo ciągle robią imprezy, a pomimo interwencji mieszkańców policja nic z tym nie robi. Wpadł mi do głowy głupi pomysł. Znalazłem mieszkanie imprezowiczów i rozsmarowałem psią kupę na klamce drzwi, a resztkę upuściłem na wycieraczkę. Moje bezsensowne zachowanie wynikało z bezsilności. Nie wiem, czy zostanę zidentyfikowany jako sprawca, ale chciałbym wiedzieć, jaka grozi mi za to kara. Na osiedlu jest monitoring, ale tylko przy wejściu, liczę się jednak z tym, że to może wystarczyć, aby udowodnić mi winę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zanieczyszczenie drzwi odchodami jako uszkodzenie cudzej rzeczy

Przesłanki karalności i wymiar kary za zniszczenie, uszkodzenie cudzej rzeczy

W mojej ocenie Pańskie zachowanie stanowi wykroczenie określone w art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń (K.w.): „Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. W tej sprawie możemy mówić o uszkodzeniu rzeczy – zależnie od możliwości wyczyszczenia powierzchni.

Uszkodzenie rzeczy polega na takim na nią oddziaływaniu, które zmniejsza jej wartość (tak M. Bojarski, w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń, 2016, s. 915; M. Szwarczyk, w: T. Bojarski, Kodeks wykroczeń, 2015, s. 491). Wspomniane oddziaływanie może polegać na zmianie wyglądu zewnętrznego rzeczy lub jej kształtu, bądź też przez naruszenie całości rzeczy (tak M. Zbrojewska, w: T. Grzegorczyk, Kodeks wykroczeń, 2013, s. 580). W praktyce wymiaru sprawiedliwości istotne znaczenie ma udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy za uszkodzenie rzeczy można uznać zachowania polegające na umieszczeniu napisów czy rysunków na szybie sklepu, czy też murze budynku. W tym zakresie w orzecznictwie wyrażono słuszne zapatrywanie, wedle którego umieszczenie napisu lub rysunku w miejscu do tego niewyznaczonym może stanowić „uszkodzenie cudzej rzeczy” w rozumieniu art. 288 Kodeksu karnego (albo w zależności od wysokości szkody – wykroczenie przewidziane w art. 124 K.w.) tylko wówczas, gdy w wyniku tego działania nastąpiło pomniejszenie wartości materialnej lub użytkowej budynku, obiektu lub innej rzeczy w takim stopniu, że do usunięcia tego uszkodzenia konieczne jest naruszenie ich substancji (tak SN w uchwale z 13.03.1984 r., VI KZP 48/83, OSNKW 1984, Nr 7–8, poz. 71). Z naruszeniem substancji budynku lub innej rzeczy mamy do czynienia, kiedy do usunięcia uszkodzenia (np. napisu wykonanego farbą olejną) konieczna jest przykładowo wymiana szyby i fragmentu ściany budynku (zob. SN w wyroku z 22.08.2002 r., V KKN 362/01, Legalis). Zachowanie sprawcy polegające na umieszczeniu rysunku na ścianie budynku nie będzie mogło zostać ocenione jako uszkodzenie cudzej rzeczy, jeżeli do usunięcia tego rysunku wystarczające będzie jego wyczyszczenie za pomocą odpowiednich rozpuszczalników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ściganie sprawcy zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy na wniosek pokrzywdzonego

Ściganie wykroczenia unormowanego w art. 124 § 1 K.w. ustawodawca pozostawił decyzji pokrzywdzonego. Warunkiem prowadzenia postępowania w sprawie o popełnienie tego wykroczenia jest wszakże uzyskanie od pokrzywdzonego żądania ścigania (art. 124 § 3 K.w.). Z uwagi na powyższe, aby doszło do ścigania sprawcy, pokrzywdzony musi zgłosić takie żądanie. Jak Pan widzi, przewidziane za ten czyn kary to kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Jeżeli nie był Pan wcześniej karany, to przeważnie jest to kara grzywny oraz obowiązek naprawienia szkody.

Podsumowując: w mojej ocenie opisane działanie jest uszkodzeniem mienia, dlatego należy stosować przywołany przepis, a karą za taki czyn zazwyczaj jest kara grzywny. Materiał dowodowy powinien zebrać organ prowadzący postępowanie, a więc policja – pomocne mogą być także zeznania świadków. Jeżeli policja uzna, że dowodem wystarczającym jest nagranie, może Pan zostać pociągnięty do odpowiedzialności, zależy to bowiem od przebiegu postępowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »