Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamówienie na napisanie pracy dyplomowej, konsekwencje karne

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-06-28

Złożyłem zamówienie na przepisanie, zredagowanie i pomoc w napisaniu pracy dyplomowej, nie podpisałam żadnej umowy, na wszystko umawialiśmy się ustnie w siedzibie firmy. Podałem 3 książki i zestaw skserowanych artykułów, dokładnie opisałem, co chciałbym, żeby znalazło się w pracy. Firma nie wywiązała się z terminu, nie odbierali telefonów, a kiedy się zjawiłem osobiście, właściciel udawał, że go nie ma. Termin minął, musiałem prosić radę wydziału o przełożenie terminu obrony. Praca jest na niskim poziomie, cała do poprawy, nie wspomnę o braku naniesionych wytycznych. Teraz ta firma domaga się ode mnie pieniędzy. Nie chcą mi zwrócić materiałów i straszą, że powiadomią uczelnię. Co w tej sytuacji zrobić?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Wszyscy podlegamy prawu – to dotyczy między innymi Pana oraz osoby, która przyjmowała zamówienie. Można spodziewać się określonej odpowiedzialności (być może nawet karnej) tamtej osoby, ale proszę brać pod uwagę również potencjalne niedogodności dla Pana w związku z zamówieniem dotyczącym tego, co Pan powinien wykonać samodzielnie. Również prawnicy podlegają prawu, więc odpowiedzi przez nich udzielane powinny mieścić się w granicach prawa obowiązującego – wykluczone jest w szczególności zachęcanie do zachowań prawnie zakazanych, bo prawo różni się od bezprawia.

Naciski wywierane na Pana mogą być znamionami przestępstwa groźby bezprawnej – zwłaszcza w „wersji” właściwej artykułowi 191 Kodeksu karnego (K.k.). Ogólne ustawowe określenie gróźb bezprawnych zawarto w artykule 115 § 12 K.k. W tym określeniu zaakcentowano przykładowe przestępstwa, z którymi wiążą się groźby bezprawne. Skoro (jeszcze?) nie grożono Panu popełnieniem przestępstwa, to trudno byłoby doszukiwać się w tym znamion czynu z art. 190 K.k. Za to wywieranie nacisku, by Pan zrezygnował z określonych swych uprawnień, to coś przynajmniej bliskiego szantażowi (stąd wzmianka o art. 191 K.k.).

Usiłowanie szantażu (a za usiłowanie można odpowiadać karnie) wiąże się z założeniem, że adresat określonego żądania ma się czego bać, a przynajmniej czego wstydzić. Trudno jest szantażować okolicznością chwalebną, np. zasługiwaniem na odznaczenie lub na nagrodę pieniężną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan jest uprawniony zgłosić organom ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa – prawdopodobnie przestępstwa groźby bezprawnej (zapewne z art. 191 K.k.). Jeśli udostępnione przez Pana materiały mają wartość majątkową, to można by się spodziewać prowadzenia postępowania (także) „pod kątem” artykułu 284 K.k., czyli w związku z podejrzeniem przywłaszczenia; opis sytuacji bardziej wskazuje na przywłaszczenie niż na wyłudzenie (art. 286 K.k.) lub kradzież (art. 278 K.k.). Organa ścigania (prokuratura lub policja) powinny dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Pan (np. jako świadek lub osoba powiadamiająca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) ma prawny obowiązek zeznawać zgodnie z prawdą – pod rygorem odpowiedzialności karnej; czy to za składanie fałszywych zeznań (art. 233 K.k.), czy to z uwagi na inne przepisy (art. 234, art. 238 K.k.).

Zwłaszcza z uwagi na zasadę swobody umów – wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego (K.c.) – można złożyć niemalże dowolne zamówienie; niemalże, ponieważ są ograniczenia, ale niestety brakuje wprost wyłączenia z obrotu prawnego tak zwanych plagiatów szkolnych lub uczelnianych. Skoro takiego wykluczenia brakuje, to wielu ludzi zarobkuje na działalności nieuczciwej lub z nieuczciwością związanej.

Wolno zamówić dowolne opracowanie – to jest oczywiste w ramach prawa cywilnego, a nawet szerzej – w ramach prawa prywatnego. Niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną (art. 471 i następne K.c.), w tym czasami odszkodowawczą. Zdarza się przyjmowanie zamówień z zamiarem niewywiązania się z umowy – wtedy może wchodzić w grę również odpowiedzialność karna, zwłaszcza za wyłudzenie (art. 286 K.k.).

Samo legalne (zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego) zawarcie umowy należy odróżnić od możliwości używania czegoś zamówionego w dowolnych okolicznościach. Posłużmy się przykładami: Oczywistością jest możliwość kupienia butelki mleka, ale prawnie wykluczone byłoby wylanie (również własnego) mleka innemu człowiekowi na głowę (nie tylko w ramach ataku na funkcjonariusza publicznego. Wolno zakupić drona, ale zabronione jest używanie takich urządzeń w obrębie lotnisk oraz na tak zwanych ścieżkach podejścia samolotów. Podobnie rzecz przedstawia się z zamawianiem różnych opracowań.

Gdyby Pan zamówił wyłącznie przepisanie pracy przez siebie samodzielnie w całości napisanej, to najprawdopodobniej nie byłoby żadnej niedogodności dla Pana. Zamówienie pomocy przy pisaniu „pracy na stopień”, a zwłaszcza zamówienie całej takiej pracy może wiązać się z problemami, być może nie tylko w związku z pobieraniem nauki.

Praca dyplomowa (niezależnie od stopnia i kierunku studiów) powinna być samodzielnym opracowaniem studenta. Prawo o szkolnictwie wyższym (w swym art. 167a ust. 2) stanowi: „Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania”.

Pan sam jest uprawniony zdecydować, co robić w tej trudnej i bardzo niezręcznej sytuacji. Doświadczenie uczy, że brnięcie w relacje z szantażystą może skończyć się bardzo nieprzyjemnie – zdarzają się skutki dosłownie tragiczne. Samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej ułatwiłoby Panu podejmowanie decyzji – bez ryzyka odpowiedzialności dyscyplinarnej (np. art. 212 Prawa i szkolnictwie wyższym), a może nawet odpowiedzialności karnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »