Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamówienie dopalaczy z zagranicy

Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-05

Kilka miesięcy temu zamówiłem dopalacze z zagranicy. Sprzedawca polecił mi jako legalny w Polsce środek – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy, paczka nie doszła, a ja o całej sprawie zapomniałem. Teraz dostałem wezwanie z urzędu celnego do stawienia się na spotkanie w charakterze świadka. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy wyprzeć się wszystkiego?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że za pośrednictwem internetu zamówił Pan z zagranicy dopalacze. Sprzedawca polecił Panu jako rzekomo legalny środek w Polsce – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy. W konsekwencji paczka nie dotarła do Pana, a Pan o zakupie zapomniał. Teraz otrzymał Pan wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka. Zastanawia się Pan, co w tej sytuacji uczynić.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż został Pan wezwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego, co skutkuje zupełnie inną Pańską rolą w postępowaniu.

Po pierwsze nie jest Pan stroną postępowania, co powoduje, że nie może Pan zapoznawać się z dokumentami przed przesłuchaniem, ani po jego przesłuchaniu, nie może Pan składać żadnych wniosków dowodowych.

Po drugie Pana obowiązkiem jest stawić się na wezwanie i odpowiadać na pytania, jednakże gdyby odpowiedź mogła skutkować dla Pana odpowiedzialnością karną może Pan odmówić odpowiedzi na pytania. Zgodnie z art. 183 K.p.k. świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zwrócić należy uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1987 r., sygn. akt II KR 22/87, zgodnie z którym „organ prowadzący postępowanie ma – w myśl art. 10 i 173 § 2 k.p.k. – obowiązek pouczenia świadka o przysługującym mu z mocy art. 166 § 1 k.p.k. prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na odpowiedzialność karną tego świadka lub osobę dla niego najbliższą. Jednakże obowiązek ten ciąży na organie prowadzącym postępowanie tylko wtedy, gdy świadkowi lub jego najbliższym rzeczywiście grozi odpowiedzialność karna, a nie odpowiedzialność cywilna lub dyscyplinarna”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z drugiej jednak strony należy przestrzec Pana przed interpretacją takiego zachowania przez służby. Od czasu do czasu spotykam się w praktyce z tym, że skorzystanie przez świadka z tego prawa powoduje, że organa podejrzewają go o popełnienie czynu zabronionego i stawiany jest zarzut. Zatem do Pana należy podjęcie decyzji.

Jeżeli chodzi o czynności podejmowane przez organy, podnieść należy, że na ten moment zapewne będzie Pan rozpytywany o to, czy podejrzewa Pan, kto mógłby wysłać do Pana na polski adres paczkę? Czy komukolwiek udostępniał Pan swój adres zamieszkania? Czy spodziewa się Pan jakiejś paczki? Czy przypuszcza Pan o co może w ogóle chodzić? Przesłuchujący zapewne będzie chciał Pana podejść i ustalić, czy w ogóle czegoś się Pan spodziewał, a jeżeli tak to od kogo.

Z uwagi na przedstawiony przez Pana stan faktyczny nie widzę podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie należy wskazywać, iż nie miał Pan świadomości, że zakup tego środka przez internet nie jest dozwolony. Nie sądzę, aby Pana zachowaniu można było przypisać jakiekolwiek czyn karalny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »