Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamówienie dopalaczy z zagranicy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-05

Kilka miesięcy temu zamówiłem dopalacze z zagranicy. Sprzedawca polecił mi jako legalny w Polsce środek – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy, paczka nie doszła, a ja o całej sprawie zapomniałem. Teraz dostałem wezwanie z urzędu celnego do stawienia się na spotkanie w charakterze świadka. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy wyprzeć się wszystkiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że za pośrednictwem internetu zamówił Pan z zagranicy dopalacze. Sprzedawca polecił Panu jako rzekomo legalny środek w Polsce – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy. W konsekwencji paczka nie dotarła do Pana, a Pan o zakupie zapomniał. Teraz otrzymał Pan wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka. Zastanawia się Pan, co w tej sytuacji uczynić.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż został Pan wezwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego, co skutkuje zupełnie inną Pańską rolą w postępowaniu.

Po pierwsze nie jest Pan stroną postępowania, co powoduje, że nie może Pan zapoznawać się z dokumentami przed przesłuchaniem, ani po jego przesłuchaniu, nie może Pan składać żadnych wniosków dowodowych.

Po drugie Pana obowiązkiem jest stawić się na wezwanie i odpowiadać na pytania, jednakże gdyby odpowiedź mogła skutkować dla Pana odpowiedzialnością karną może Pan odmówić odpowiedzi na pytania. Zgodnie z art. 183 K.p.k. świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zwrócić należy uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1987 r., sygn. akt II KR 22/87, zgodnie z którym „organ prowadzący postępowanie ma – w myśl art. 10 i 173 § 2 k.p.k. – obowiązek pouczenia świadka o przysługującym mu z mocy art. 166 § 1 k.p.k. prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na odpowiedzialność karną tego świadka lub osobę dla niego najbliższą. Jednakże obowiązek ten ciąży na organie prowadzącym postępowanie tylko wtedy, gdy świadkowi lub jego najbliższym rzeczywiście grozi odpowiedzialność karna, a nie odpowiedzialność cywilna lub dyscyplinarna”.

Z drugiej jednak strony należy przestrzec Pana przed interpretacją takiego zachowania przez służby. Od czasu do czasu spotykam się w praktyce z tym, że skorzystanie przez świadka z tego prawa powoduje, że organa podejrzewają go o popełnienie czynu zabronionego i stawiany jest zarzut. Zatem do Pana należy podjęcie decyzji.

Jeżeli chodzi o czynności podejmowane przez organy, podnieść należy, że na ten moment zapewne będzie Pan rozpytywany o to, czy podejrzewa Pan, kto mógłby wysłać do Pana na polski adres paczkę? Czy komukolwiek udostępniał Pan swój adres zamieszkania? Czy spodziewa się Pan jakiejś paczki? Czy przypuszcza Pan o co może w ogóle chodzić? Przesłuchujący zapewne będzie chciał Pana podejść i ustalić, czy w ogóle czegoś się Pan spodziewał, a jeżeli tak to od kogo.

Z uwagi na przedstawiony przez Pana stan faktyczny nie widzę podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie należy wskazywać, iż nie miał Pan świadomości, że zakup tego środka przez internet nie jest dozwolony. Nie sądzę, aby Pana zachowaniu można było przypisać jakiekolwiek czyn karalny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa...

 

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Otrzymałem wezwanie na policję w celu złożenia zeznań w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Miałem kilka razy kontakt z chłopakiem,...

Zatrzymanie po alkoholu podczas wyroku w zawieszeniu

Kilka dni temu zostałem zatrzymany podczas prowadzenia po alkoholu (2,3 promila). Mam obecnie wyrok w zawieszeniu, który kończy mi się za 2 miesiące (za...

 

Szanse na utrzymanie prawa jazdy za 0,2 promila

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Sytuacja miała miejsce w niedzielę o 7 rano na wjeździe do terenu zabudowanego. W wydychanym...

 

Bójka po alkoholu

Kilka dni temu doszło do bójki po alkoholu między mną, moim bratem i sąsiadem. Ja i brat byliśmy pod wpływem alkoholu. Zostaliśmy zatrzymani. Na...

 

Okoliczności łagodzące za jazdę pod wpływem alkoholu

Okoliczności łagodzące za jazdę pod wpływem alkoholu

Sprawa dotyczy najniższej kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Jestem studentem, pracuję na umowę-zlecenie. Przed dwoma tygodniami, nad ranem zostałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »