Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamówienie dopalaczy z zagranicy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-05 • Aktualizacja: 2021-07-20

Kilka miesięcy temu zamówiłem dopalacze z zagranicy. Sprzedawca polecił mi jako legalny w Polsce środek – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy, paczka nie doszła, a ja o całej sprawie zapomniałem. Teraz dostałem wezwanie z urzędu celnego do stawienia się na spotkanie w charakterze świadka. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy wyprzeć się wszystkiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamówienie dopalaczy z zagranicy

Zamówienie dopalaczy z zagranicznej strony internetowej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że za pośrednictwem internetu zamówił Pan z zagranicy dopalacze. Sprzedawca polecił Panu jako rzekomo legalny środek w Polsce – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły się problemy. W konsekwencji paczka nie dotarła do Pana, a Pan o zakupie zapomniał. Teraz otrzymał Pan wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka. Zastanawia się Pan, co w tej sytuacji uczynić.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż został Pan wezwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego, co skutkuje zupełnie inną Pańską rolą w postępowaniu.

Po pierwsze nie jest Pan stroną postępowania, co powoduje, że nie może Pan zapoznawać się z dokumentami przed przesłuchaniem, ani po jego przesłuchaniu, nie może Pan składać żadnych wniosków dowodowych.

Wezwanie na przesłuchanie do urzędu celnego po zakupie dopalaczy z internetu

Po drugie Pana obowiązkiem jest stawić się na wezwanie i odpowiadać na pytania, jednakże gdyby odpowiedź mogła skutkować dla Pana odpowiedzialnością karną może Pan odmówić odpowiedzi na pytania. Zgodnie z art. 183 K.p.k. świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zwrócić należy uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1987 r., sygn. akt II KR 22/87, zgodnie z którym „organ prowadzący postępowanie ma – w myśl art. 10 i 173 § 2 k.p.k. – obowiązek pouczenia świadka o przysługującym mu z mocy art. 166 § 1 k.p.k. prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na odpowiedzialność karną tego świadka lub osobę dla niego najbliższą. Jednakże obowiązek ten ciąży na organie prowadzącym postępowanie tylko wtedy, gdy świadkowi lub jego najbliższym rzeczywiście grozi odpowiedzialność karna, a nie odpowiedzialność cywilna lub dyscyplinarna”.

Z drugiej jednak strony należy przestrzec Pana przed interpretacją takiego zachowania przez służby. Od czasu do czasu spotykam się w praktyce z tym, że skorzystanie przez świadka z tego prawa powoduje, że organa podejrzewają go o popełnienie czynu zabronionego i stawiany jest zarzut. Zatem do Pana należy podjęcie decyzji.

Jeżeli chodzi o czynności podejmowane przez organy, podnieść należy, że na ten moment zapewne będzie Pan rozpytywany o to, czy podejrzewa Pan, kto mógłby wysłać do Pana na polski adres paczkę? Czy komukolwiek udostępniał Pan swój adres zamieszkania? Czy spodziewa się Pan jakiejś paczki? Czy przypuszcza Pan o co może w ogóle chodzić? Przesłuchujący zapewne będzie chciał Pana podejść i ustalić, czy w ogóle czegoś się Pan spodziewał, a jeżeli tak to od kogo.

Z uwagi na przedstawiony przez Pana stan faktyczny nie widzę podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie należy wskazywać, iż nie miał Pan świadomości, że zakup tego środka przez internet nie jest dozwolony. Nie sądzę, aby Pana zachowaniu można było przypisać jakiekolwiek czyn karalny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »