Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego osoby pokrzywdzonej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-06-07

Moja ciocia zgłosiła na policję skargę na sąsiadkę z uwagi na nękanie. Wiemy, iż w ramach prowadzonego postępowania komisariat przesłuchał jednego świadka. Następnie ciocia jako osoba pokrzywdzona otrzymała pismo informujące o przekazaniu wniosku o ukaranie do sądu. Korespondencja zawiera również informację o możliwości przekazania do sądu oświadczenia, że ciocia chce występować jako oskarżyciel posiłkowy. Zastanawiamy się, jakie rozwiązanie byłoby optymalne. Z jednej strony pokrzywdzona to osoba, która sama nie jest w stanie obronić się w sądzie i ze względów finansowych nie może też pozwolić sobie na stałą pomoc prawną adwokata, a drugiej strony bez wątpienia czuje się nękana i zagrożona ze strony osoby X. Jakie praktyczne konsekwencje (zagrożenia) niesie ze sobą nie przekazanie do sądu oświadczenia o chęci występowania w roli oskarżyciela posiłkowego? A jakie przekazanie tego oświadczenia? Czy w analizowanym przypadku pokrzywdzona może zostać obciążona jakimikolwiek kosztami sądowymi? Czy w analizowanym przypadku istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przydzielenie adwokata z urzędu i czy może on być upoważniony przez pokrzywdzoną do występowania w roli oskarżyciela posiłkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego osoby pokrzywdzonej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pokrzywdzony – w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż pokrzywdzony jest stroną postępowania jedynie na etapie postępowania przedsądowego, a zatem prowadzonego przez policję. W toku postępowania sądowego, by być stroną postępowania, a zatem mieć prawo składania wniosków dowodowych, wniosków o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia musi złożyć wniosek o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Godzi się podkreślić, iż oskarżyciel posiłkowy nie występuje sam, bowiem oskarżycielem publicznym w tym przypadku jest policja. Innymi słowy obwiniony – osoba podejrzana – występuje sam i sam „musi się bronić”, podczas gdy na przeciwko siebie ma oskarżyciela publicznego – policję i posiłkowego – pokrzywdzonego, niemniej ten występuje tylko, jeżeli pokrzywdzona złoży takie wniosek. Złożenie wniosku o pełnomocnika z urzędu nie przerywa biegu 7-dniowego terminu na wstąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, zatem na miejscu pokrzywdzonej na wszelki wypadek takie oświadczenie bym złożył. Wniosek nie pozbawia ją jednocześnie prawa złożenia wniosku o pełnomocnika z urzędu.

Samodzielna obrona w sądzie – uczestnictwo jako strona

Innymi słowy wniosek ma dać możliwość wystąpienia w sprawie jako strona. Samo złożenie wniosku nie wymusza na pokrzywdzonej osobistego stawiennictwa na rozprawie za wyjątkiem sytuacji, kiedy sąd będzie chciał ją przesłuchać. Niemniej nawet wówczas kiedy nie przystąpi do sprawy jako oskarżyciel, sąd będzie miał prawo ją przesłuchać.

Brak przystąpienia do sprawy spowoduje, że pokrzywdzona nie będzie mogła składać żadnych wniosków w sprawie, a jej rola ograniczy się wyłącznie do świadka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »