Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-03

Syn kierował motorowerem pod wpływem alkoholu. Zatrzymała go policja, miał 0,80 mg/l, więc dostał zakaz kierowania pojazdem na okres 4 lat. Za kilka dni miną już 2 lata od tego zdarzenia. Czy syn może wystąpić do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wystąpienie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Prowadzenie motoroweru pod wpływem alkoholu

Z treści Pana pytania wynika, że syn został zatrzymany, prowadząc motorower. Znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości (0,80 mg/l). Od wyroku skazującego minęło już blisko 2 lata. Zastanawia się Pan, czy możliwe jest wystąpienie o skrócenie okresu obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż syn został skazany pod rządami uprzednio obowiązujących przepisów K.k., zgodnie z którymi:

„Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Czy jest możliwość skrócenia obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów?

Pomimo tego o możliwości skrócenia obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów decydują przepisy obowiązujące na dzień dzisiejszy. Co prawda nie podaje Pan na jakiej podstawie prawnej orzeczono względem syna zakaz prowadzenia pojazdów, ale przyjmuję dla potrzeb niniejszej opinii, że był to przepis art. 42 § 2 K.k. – obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Co do zasady sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Jednakże powyższego nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2, 2a i 3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a albo art. 42 § 2 K.k.

W mojej ocenie, nie mając wglądu do treści wyroku, mogę jedynie przypuszczać, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nastąpiło na mocy art. 42 § 2 K.k. W związku z tym z przykrością stwierdzić należy, iż nie ma możliwości skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co robić, gdy w Polsce jestem poszukiwany?

Jestem poszukiwany listem gończym na terenie RP. Zostałem pomówiony o sprzedaż narkotyku. Za granicą żyję już od 12 lat. Nigdy nie sprzedawałem...

 

Zatrzymanie pełnoletniego syna w celu odbycia kary

Wczoraj wieczorem został zatrzymany mój pełnoletni syn celem odbycia kary 1 roku. Policjant zatrzymujący go przekazał mi, że za synem został wydany list...

 

Konsekwencje użytkowania znalezionego telefonu

Kilka miesięcy temu znalazłem na ulicy telefon. Włożyłem do niego swoją kartę i użytkowałem go. Namierzyła mnie policja, oddałem telefon...

 

Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Gdzie można sprawdzić, czy jestem poszukiwany za niepłacenie alimentów? Obecnie przebywam za granicą, ale chciałbym wrócić do Polski i obawiam się,...

Wniosek o przerwę w odbywaniu kary

Osadzony chce starać się o przerwę w odbywaniu kary ze względu na konieczną operacją nogi. Jest skazany łącznie na karę 3 lat i 6 miesięcy...

 

Wyłudzenie kredytu na dane innej osoby

Ktoś na dane mojej dziewczyny wyłudził kredyt/pożyczkę w firmie. Nigdy nie został zgubiony dowód osobisty, kredyt została udzielony na podstawie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »