Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok za jazdę po alkoholu a wymóg niekaralności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-08-04

Czy osoba 5 lat temu skazana za jazdę pod wpływem alkoholu (kara grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów) może teraz starać się o przyjęcie do straży pożarnej? Czy nastąpiło już zatarcie skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Chciałby się Pan dowiedzieć, czy osoba karana za czyn z art. 178a § 1 K.k. może zostać przyjęta do Straży Pożarnej.

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy, że służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 ustawy).

Innymi słowy, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania, dopóty nie spełni Pan podstawowego warunku, jakim jest niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe.

Za czyn z art. 178a § 1 K.k. został Pan skazany na karę grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Zasadnym jest zatem ustalenie, kiedy wpłacił Pan karę grzywny. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Proszę wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego osobiście lub przez Internet z zapytaniem, czy doszło do zatarcia skazania, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Parę lat temu ukradłem w sklepie kilka rzeczy za co otrzymałem wyrok. Proszę o informacje po jakim czasie przestępstwo kradzieży ulega przedawnieniu....

Przestępstwo rozboju i przedawnienie

Czy przestępstwo rozboju (art. 280 § 1), typ podstawowy, ulega przedawnieniu? Po jakim czasie?

 

Jak sprawdzić, czy będą problemy z przekroczeniem granicy?

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera...

 

Kara zagraniczna a polski rejestr

W 2008 roku zostałem ukarany w Wielkiej Brytanii za jazdę pod wpływem alkoholu (0,69 promila). Dostałem grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów przez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »