Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu a przyjęcie do straży pożarnej

Autor: Marek Gola

Czy osoba 5 lat temu skazana za jazdę pod wpływem alkoholu (kara grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów) może teraz starać się o przyjęcie do straży pożarnej? Czy nastąpiło już zatarcie skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Chciałby się Pan dowiedzieć, czy osoba karana za czyn z art. 178a § 1 K.k. może zostać przyjęta do Straży Pożarnej.

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy, że służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 ustawy).

Innymi słowy, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania, dopóty nie spełni Pan podstawowego warunku, jakim jest niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe.

Za czyn z art. 178a § 1 K.k. został Pan skazany na karę grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Zasadnym jest zatem ustalenie, kiedy wpłacił Pan karę grzywny. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Proszę wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego osobiście lub przez Internet z zapytaniem, czy doszło do zatarcia skazania, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl