Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyrok w Polsce a pobyt za granicą

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2022-07-22

Sprawa dotyczy wyroku w Polsce podczas pobytu za granicą. Kilka lat temu opuszczałem Polskę, wyjeżdżając na stałe za granicę. Podpisałem dobrowolne poddanie się karze w pewnej sprawie. Policjant ustalił telefonicznie z prokuratorem niewielką karę w zawieszeniu. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że wyrokiem było 150 godzin prac społecznych! Od początku przecież zgłaszałem, że wyjeżdżam na stałe i nie mogłem odbyć tej kary. Później bez mojej wiedzy sąd zamienił karę na grzywnę i wreszcie na 2 miesiące więzienia. Policja była z nakazem w moim domu rodzinnym. Obecnie mój dowód osobisty stracił ważność. Czy jeśli udam się z wnioskiem po nowy, narażam się na areszt i deportację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok w Polsce a pobyt za granicą

Uzyskanie informacji o sprawie karnej

Punktem wyjścia powinno być uzyskanie dostępu do akt sprawy tak karnej, jak i wykonawczej celem ustalenia, kiedy dokładnie i w związku z czym zmieniano Panu karę. W aktach sprawy wykonawczej muszą być orzeczenia, z których będzie wynikało, kiedy i kto wydał w Pana sprawie orzeczenie, jakie orzeczono kary, na jakie je zamieniono. W tym celu należałoby wystąpić do KRK z wnioskiem o ustalenie informacji o Pana karalności. Będzie Pan miał wgląd tak do sygnatur spraw i sądów, które w Pana sprawie orzekały. 

Uprawnienia konsula

Najważniejsze jednak dla Pana to to, że zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne konsul nie może Pana zatrzymać, celem np. wydania brytyjskiej policji i dalszego osadzenia Pana w zakładzie karnym. 

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pana – w sposób zupełny – określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »