Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypicie alkoholu po kolizji - jak się bronić?

Autor: Katarzyna Bereda

Miałem kolizję drogową nie ze swej winy. Samochód jadący z naprzeciwka wymusił na mnie manewr zapobiegający zderzeniu. Wpadłem w poślizg i uderzyłem w przydrożną latarnię. Nie było innych uczestników zdarzenia, a mój samochód nie tarasował ruchu na drodze, więc skontaktowałem się z rodziną, aby odwieźli mnie do domu i zorganizowali lawetę. W domu próbowałem odreagować silne emocje i wypiłem w krótkim czasie ponad pół litra wódki. Dwie godziny później zjawiła się u mnie policja i zabrano mnie na komisariat, gdzie stwierdzono u mnie stan nietrzeźwości i odebrano prawo jazdy. Nikt nie słuchał moich wyjaśnień. Od tego zdarzenia minęło już prawie 7 tygodni, a ja nie otrzymałem żadnych informacji o działaniach policji i ewentualnie prokuratora, nie wiem też, co dalej z moim prawem jazdy, bo nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował. Czy jest to prawidłowe działanie ze strony policji? Co powinienem w takiej sytuacji zrobić i jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypicie alkoholu po kolizji - jak się bronić?

Retrospektywne badanie alkoholu we krwi kierowcy

Opierając się jedynie na przedstawionych informacjach i nie znając dokumentacji w sprawie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy zostanie Pan uznany za sprawcę zdarzenia, czy prokurator uzna, że jechał Pan pod wpływem alkoholu i czy sprawa trafi do sądu. Zapewne retrospekcja została skierowana do biegłego, który określi, czy Pana wersja wydarzeń, a więc spożycie alkoholu dopiero po powrocie do domu, odpowiada uzyskanym wartościom, czy raczej spożył Pan alkohol wcześniej – a więc przed jazdą samochodem albo w trakcie. Biegły na podstawie odczytu wartości stężenia alkoholu we krwi potrafi stwierdzić, kiedy alkohol był spożywany. W związku z tym wszystko zależeć będzie od tego, jakie zakresy godzinowe, jakie ilości alkoholu Pan wskazał i czy odpowiada to uzyskanym stężeniom.

Nie wiem, jak długo trwały czynności na policji oraz po jakim czasie po spożyciu policja po Pana przyjechała – biegły potrafi jednak odczytać powyższe wartości i dostosować je do czasu spożycia alkoholu. Wszystko zależy więc od oceny biegłego – o ile prokurator zdecydował się na takie zlecenie oraz od decyzji prokuratora i etapu postępowania.

Jeśli opinia biegłego potwierdzi Pańską wersję wydarzeń, za sprawcą kolizji zostanie uznany drugi jej uczestnik i żaden zarzut nie będzie Panu postawiony. Załóżmy jednak, że biegły wykaże, iż spożył Pan alkohol wcześniej i zostanie Panu postawiony zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Opiszę, jakie za ten czyn grożą konsekwencje.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. Jeśli pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. K. Buchała, Glosa, s. 832-833; wyrok SN z 05.02.1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, Nr 1, poz. 12). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyrok SN z 18.03.2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 56).

W przypadku popełnienia powyższego przestępstwa, a więc uznania prokuratora, iż doszło do popełnienia czynu, może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej w warunkowym zawieszeniu jej wykonywania, jeżeli nie był Pan wcześniej karany, ani nie zachodzą inne obciążające przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku.

5000 zł na Fundusz i zakaz prowadzenia pojazdów

Ponadto zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10z 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”.

Zatem oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł. Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 K.k.: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

Proponuję zadzwonić do prokuratury rejonowej w Pana miejscowości i dowiedzieć się, na jakim etapie jest postępowanie i ewentualnie porozmawiać z prokuratorem o dalszych podejmowanych krokach. Może Pan także spróbować zapoznać się z aktami sprawy, aby wiedzieć, na jakim etapie jest postępowanie. Jeżeli nie czuje się Pan na siłach, aby sam reprezentować się w sprawie, proponuję poszukać pełnomocnika z Pana regionu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl