Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem choroby dziecka i trudnej sytuacji finansowej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-10

Mój brat prawdopodobnie padł ofiarą wyłudzenia. Osoba wyłudzająca, powołując się na złą sytuację majątkową oraz chorobę dziecka, namówiła brata na zaciągnięcie kredytu w banku oraz kilku mniejszych pożyczek w firmach ich udzielających. Całą kwotę z zaciągniętych pożyczek brat przekazał w gotówce znajomego. W przypadku kredytu bankowego podpisana została między nimi umowa cywilna o udzielenie pożyczki i obowiązku spłaty jej w określonych między nimi ratach. Brat wysyłał już oficjalne pismo z ponagleniem spłaty, ale bezskutecznie. Pozostałe mniejsze pożyczki nie są podparte żadnym dokumentem tego typu, a jedynie słownymi ustaleniami i korespondencją SMS. Jak dotąd osoba, której zostały przekazane pieniądze, nie zwróciła nic i nie wykazuje chęci spłaty.

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

To bardzo przykra sytuacja. Jednak z uwagi na podane okoliczności brat może skorzystać z dwóch możliwości, albowiem swojego roszczenia może dochodzić zarówno w drodze powództwa cywilnego, jak i w postępowaniu karnym.

Zacznę od tego, że jeżeli brat ma podpisaną umowę pożyczki z osobą, na której rzecz zaciągnął zobowiązanie finansowe, ma w sposób właściwie udokumentowany swoje roszczenie. Pani brat może w stosunku do tej osoby wytoczyć powództwo cywilne o zapłatę. Możliwe jest także objęcie powództwem wszystkich roszczeń w stosunku do dłużnika.

Zgodnie bowiem z treścią art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. W przedstawionym stanie faktycznym to Pani brat jest wierzycielem, albowiem ma w stosunku do swojego dłużnika roszczenie o zwrot pobranej sumy pieniężnej. Oczywiście, w przypadku zawartej w formie pisemnej umowy pożyczki dochodzenie swojego roszczenia w stosunku do dłużnika będzie łatwiejsze. Jednak postępowanie cywilne nie opiera się jedynie na dowodach z dokumentów. Brat, chcąc wykazać, iż niejako przekazał (pożyczył) sporne środki finansowe na rzecz osoby trzeciej, będzie musiał wykazać zasadność i prawdziwość swoich twierdzeń. Zgodnie bowiem z obowiązującą, a także naczelną zasadą postępowania cywilnego, określoną w art. 6 K.c.: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Z uwagi na to, brat winien powołać inne możliwe dowody, które potwierdzą, że przekazał niniejsze pieniądze – pomocny będzie dowód z przesłuchania świadków, SMS-y, e-maile itp. Sąd bowiem rozstrzyga sprawę, biorąc pod uwagę cały materiał dowodowy zebrany w sprawie. Dlatego zachęcam Państwa do zebrania jak największej ilości materiału dowodowego, który potwierdzi, iż brat pożyczył pieniądze osobie trzeciej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto ważne jest wykazanie przed sądem, iż przekazanie pieniędzy miało charakter pożyczki, a nie darowizny. Zgodnie bowiem z treścią art. 720 § 1 K.c.: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z uwagi na to konieczne jest wykazanie, iż dłużnik wiedział i miał obowiązek zwrócić pożyczone pieniądze. Z doświadczenia życiowego i praktyki sądowej wiem, iż dłużnicy często uchylają się od odpowiedzialności, podnosząc, iż przekazanie pieniędzy miało charakter darowizny.

W przypadku natomiast, gdy przekazanie pieniędzy miało charakter oszustwa, a także wyłudzenia, mogą Państwo skorzystać z drogi postępowania karnego. Zgodnie bowiem z art. 286 § 1 K.k.: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Należy nadmienić, iż wyłudzenie pieniędzy jest również kwalifikowane jako oszustwo i może być skutecznie dochodzone w oparciu o niniejszy przepis prawny. W celu zgłoszenia przedmiotowego czynu zabronionego powinni Państwo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i stosownie opisać całą sytuację. W zawiadomieniu można także złożyć wniosek o naprawienie szkody, tj. zwrot przekazanych środków. W obecnie obowiązującym stanie prawnym poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody także w postępowaniu karnym.

Z uwagi na powyższe mogą Państwo skorzystać z możliwości dochodzenia swojego roszczenia zarówno w trybie postępowania cywilnego, jak i karnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oszuści podszywający się pod bank

Kilka dni temu zostały wyłudzone ode mnie dane osobowe figurujące w dowodzie osobistym. Mam uzasadnione podejrzenie, że byli to oszuści podszywający się...

Fałszywe oskarżenie o prowadzenie po alkoholu

Pewna osoba fałszywie oskarżyła mnie o prowadzenie na drodze prywatnej po alkoholu (z powodu konfliktu ze mną). Policja pobrała moją krew, być...

Szantażysta ma moje intymne zdjęcia i żąda pieniędzy, co robić?

Straciłam głowę i wysłałam mężczyźnie poznanemu przez Internet swoje zdjęcia, na których widać moją twarz oraz części intymne. Sprowokował mnie...

Były chłopak grozi samobójstwem, co robić?

Mój były chłopak grozi, że się przeze mnie zabije, a ponadto że rozpowszechni na portalu internetowym filmy, na których jestem w negliżu. Niedawno...

Kradzież pieniędzy z karty przez znajomą

Przed około miesiącem znajoma, u której byłem z wizytą, ukradła mi kartę płatniczą i wypłaciła z niej 8 tys. zł. Znała...

Osoba zaginiona znaleziona po śmierci

Brat w 2017 r. został zgłoszony na policji w Polsce w jako zaginiony (nie miałam z nim kontaktu 2 tygodnie). Brat był po rozwodzie, ma...

Zarzuty dla ofiary wyłudzenia kredytu

Moja znajoma była przedstawicielem Providenta. Wzięła na moje nazwisko 4 pożyczki: na 3 umowach sfałszowała mój podpis, o czym nie miałam pojęcia; co...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »