Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzenie danych osobowych przez telefon - jak się zabezpieczyć

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-11-15 • Aktualizacja: 2021-07-20

Miesiąc temu wyłudzono ode mnie dane osobowe (udając pewnego operatora telefonicznego), podałem m.in. PESEL i dane dowodu osobistego. Okazało się, że dowód po tygodniu stracił ważność. Czy te dane z nieważnego dowodu osobistego mogą być przydatne dla oszusta, jak się zabezpieczyć przed podszyciem się oszusta pod moją osobę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłudzenie danych osobowych przez telefon - jak się zabezpieczyć

Wyłudzenie danych przez osobę podającą się za operatora telefonicznego

W przedmiotowej sytuacji raczej nie może być mowy o posłużeniu się Pana danymi do podpisania fałszywej umowy kredytu czy innej umowy o newralgicznym charakterze, gdyż w takim przypadku wymagana jest co najmniej kserokopia dowodu osobistego.

Jednakże w swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z podobnymi sytuacjami i podejrzewam, że Pana dane zostały wyłudzone w celu zawarcia umowy z innym operatorem telefonicznym, który będzie podszywał się pod daną firmę. Dlatego też w najbliższym czasie należy ze zdwojoną ostrożnością zapoznawać się z wszelkimi umowami, które może dostarczyć kurier. Otóż często zdarza się, iż kurier przywozi umowę, gdzie na jej pierwszej stronie podany jest dotychczasowy operator (jako podmiot, z którym do tej pory miał Pan podpisaną umowę), natomiast dalej okazuje się iż umowa podpisywana jest z innym podmiotem.

Kradzież danych i podpisywanie umów w imieniu innej osoby

Następnie w celu wypowiedzenia tak zawartej umowy operator żąda wysokich kar umownych, a udowodnienie, że podszywał się on pod inny podmiot, jest znacznie utrudnione. Choć w podobnych sprawach toczy się już wiele postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to cały czas powstają nowe firmy, podszywające się pod innych operatorów i opierające się na tej samej zasadzie działania.

W sytuacji natomiast, jeśli zawarta byłaby inna umowa (i dochodzono by spełnienia przez Pana określonego w niej świadczenia), gdzie posłużono by się Pana danymi, na której zostałby podrobiony Pana podpis, może Pan podważyć przed sądem prawdziwość swego podpisu (na tą okoliczność zostanie powołany biegły grafolog) oraz zgłosić ten fakt jako przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Jeśli chodzi o środki zaradcze, to co do zasady ciężko podjąć tu skuteczne kroki na tym etapie i konieczne będzie po prostu reagowanie na bieżąco, jeśli pojawią się wyżej opisane sytuacje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »