Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzenie danych osobowych przez telefon - jak się zabezpieczyć

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-11-15

Miesiąc temu wyłudzono ode mnie dane osobowe (udając pewnego operatora telefonicznego), podałem m.in. PESEL i dane dowodu osobistego. Okazało się, że dowód po tygodniu stracił ważność. Czy te dane z nieważnego dowodu osobistego mogą być przydatne dla oszusta, jak się zabezpieczyć przed podszyciem się oszusta pod moją osobę?

W przedmiotowej sytuacji raczej nie może być mowy o posłużeniu się Pana danymi do podpisania fałszywej umowy kredytu czy innej umowy o newralgicznym charakterze, gdyż w takim przypadku wymagana jest co najmniej kserokopia dowodu osobistego.

Jednakże w swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z podobnymi sytuacjami i podejrzewam, że Pana dane zostały wyłudzone w celu zawarcia umowy z innym operatorem telefonicznym, który będzie podszywał się pod daną firmę. Dlatego też w najbliższym czasie należy ze zdwojoną ostrożnością zapoznawać się z wszelkimi umowami, które może dostarczyć kurier. Otóż często zdarza się, iż kurier przywozi umowę, gdzie na jej pierwszej stronie podany jest dotychczasowy operator (jako podmiot, z którym do tej pory miał Pan podpisaną umowę), natomiast dalej okazuje się iż umowa podpisywana jest z innym podmiotem. Następnie w celu wypowiedzenia tak zawartej umowy operator żąda wysokich kar umownych, a udowodnienie, że podszywał się on pod inny podmiot, jest znacznie utrudnione. Choć w podobnych sprawach toczy się już wiele postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to cały czas powstają nowe firmy, podszywające się pod innych operatorów i opierające się na tej samej zasadzie działania.

W sytuacji natomiast, jeśli zawarta byłaby inna umowa (i dochodzono by spełnienia przez Pana określonego w niej świadczenia), gdzie posłużono by się Pana danymi, na której zostałby podrobiony Pana podpis, może Pan podważyć przed sądem prawdziwość swego podpisu (na tą okoliczność zostanie powołany biegły grafolog) oraz zgłosić ten fakt jako przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Jeśli chodzi o środki zaradcze, to co do zasady ciężko podjąć tu skuteczne kroki na tym etapie i konieczne będzie po prostu reagowanie na bieżąco, jeśli pojawią się wyżej opisane sytuacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oskarżenie kasjerki o kradzież

Moja żona pracowała w supermarkecie na kasie. Pewnego dnia zagadała się i po sprawdzeniu ceny produktu nie odblokowała kasy. Po dwóch tygodniach...

Nakłanianie do napisania bezpodstawnej skargi

Dowiedziałem się, że mój pracodawca nakłaniał zleceniodawcę do napisania na mnie skargi (oczywiście byłaby to bezpodstawna skarga). Zleceniodawca odmówił...

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Przepracowałem 20 lat w policji, obecnie jestem na emeryturze policyjnej. Rok temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Jak...

Jak ze świadka nie stać się oskarżonym?

W zeszłym roku kupiłem samochód. Teraz dostałem wezwanie w charakterze świadka w związku z kontrolą przeprowadzaną przez urząd skarbowy...

Niechciane sms-y i e-maile

Czy wysyłanie niechcianych sms-ów i e-maili można uznać za stalking? Otrzymuję je pomimo mojego wielokrotnego sprzeciwu i wyraźnej informacji, że...

Zamówienie tabletek wczesnoporonnych

Zamówiłam tabletki wczesnoporonne przez internet. Aktualnie policja prowadzi śledztwo w sprawie osoby, która mi je sprzedała. Zostałam wezwana na...

Nagranie zdarzenia na telefonie komórkowym jako dowód

Jakiś czas temu zostałem nagrany przez pewną osobę telefonem komórkowym w sytuacji takiej, że wyjeżdżałem spod sklepu (auto stało trawniku) przez...

Nielegalna działalność w wynajmowanym lokalu

Wynająłem lokal użytkowy pewnej firmie i w umowie ten najemca oświadcza, że na podstawie tej umowy najmu zobowiązuje się do prowadzenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »