Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie orzeczenia przez sąd apelacyjny

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-05-21

Zostałem skazany kilka miesięcy temu z art. 190a, wyrokiem 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Odwołałem się o wyroku I instancji. Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy. Skierowałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Otrzymałem pismo od RPO, że potrzebna jest kopia uzasadnienia. Dopiero po uzupełnieniu wniosku we wskazany sposób rzecznik będzie mógł podjąć dalsze działania w sprawie. Uzasadnienia wyroku na piśmie nie otrzymałem. Czy mogę wystąpić o wydanie orzeczenia przez sąd apelacyjny?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Oczywiście nie jest to przyjemne mieć na swoim koncie wyrok skazujący. Jeśli wstawiennictwo rzecznika może coś pomóc, warto jak najbardziej spróbować.

Kwestie związane z wyrokami, odpisami i uzasadnieniem zostały opisane w Kodeksie postępowania karnego. Na wstępie należy zauważyć, że termin do złożenia wniosku o uzasadnienie jest krótki i wynosi zaledwie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, zgodnie z art. 422. Czasem termin ten można przywrócić, należy jednak wykazać istnienie ważnych powodów, które uniemożliwiły złożenie wniosku w terminie. Uzasadnienie powinno się sporządzić w terminie 14 dni, chyba że sąd z różnych względów (np. stopień skomplikowania sprawy) przedłuży ten termin na dalszy czas oznaczony. Warto zauważyć, że nawet sporządzenia uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Z tego, co zrozumiałam, nie złożył Pan w odpowiednim czasie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). Dlatego też nie otrzymał Pan odpisu wyroku. Z treści przywołanego przepisu jasno wynika, iż nawet jeśli sąd sporządza uzasadnienie z urzędu, nie przyśle go stronie z własnej inicjatywy.

W postępowaniu odwoławczym, zgodnie z art. 457, uzasadnienie sporządza się z urzędu  w terminie 14 dni (nie jest to równoznaczne z doręczeniem go). Jednakże, jeśli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, wówczas uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba ze było zgłoszone zdanie odrębne (co nie jest aż takie częste). Jak Pan pisał, wyrok został utrzymany w mocy, a więc sąd nie miał podstawy do sporządzenia uzasadnienia z urzędu. Dlatego też prawdopodobnie uzasadnienie nie zostało w ogóle sporządzone i jest już za późno, aby sąd je napisał, gdyż mała jest szansa na przywrócenie terminu, jako że upłynęło już dużo czasu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie zmienia to jednak faktu, iż jak najbardziej mógłby Pan złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Wniosek taki nie ma żadnej szczególnej formy, wystarczy dosłownie jedno, dwa zdania, z których będzie wynikało, iż wnosi Pan o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Należy oznaczyć sąd, napisać datę wydania wyroku i sygnaturę oraz dołączyć opłatę – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Aby dowiedzieć się, jaka jest ilość stron, wystarczy zadzwonić do sądu i zapytać, ile stron ma wyrok (sama tak nieraz robię). Wówczas może Pan odesłać ten wyrok do rzecznika wraz z krótkim uzasadnieniem, iż do wyroku tego nie sporządzano uzasadnienia, jako że nie składał Pan wniosku, dlatego też niemożliwe jest przesłanie uzasadnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »