Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie orzeczenia przez sąd apelacyjny

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-05-21

Zostałem skazany kilka miesięcy temu z art. 190a, wyrokiem 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Odwołałem się o wyroku I instancji. Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy. Skierowałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Otrzymałem pismo od RPO, że potrzebna jest kopia uzasadnienia. Dopiero po uzupełnieniu wniosku we wskazany sposób rzecznik będzie mógł podjąć dalsze działania w sprawie. Uzasadnienia wyroku na piśmie nie otrzymałem. Czy mogę wystąpić o wydanie orzeczenia przez sąd apelacyjny?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Oczywiście nie jest to przyjemne mieć na swoim koncie wyrok skazujący. Jeśli wstawiennictwo rzecznika może coś pomóc, warto jak najbardziej spróbować.

Kwestie związane z wyrokami, odpisami i uzasadnieniem zostały opisane w Kodeksie postępowania karnego. Na wstępie należy zauważyć, że termin do złożenia wniosku o uzasadnienie jest krótki i wynosi zaledwie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, zgodnie z art. 422. Czasem termin ten można przywrócić, należy jednak wykazać istnienie ważnych powodów, które uniemożliwiły złożenie wniosku w terminie. Uzasadnienie powinno się sporządzić w terminie 14 dni, chyba że sąd z różnych względów (np. stopień skomplikowania sprawy) przedłuży ten termin na dalszy czas oznaczony. Warto zauważyć, że nawet sporządzenia uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Z tego, co zrozumiałam, nie złożył Pan w odpowiednim czasie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). Dlatego też nie otrzymał Pan odpisu wyroku. Z treści przywołanego przepisu jasno wynika, iż nawet jeśli sąd sporządza uzasadnienie z urzędu, nie przyśle go stronie z własnej inicjatywy.

W postępowaniu odwoławczym, zgodnie z art. 457, uzasadnienie sporządza się z urzędu  w terminie 14 dni (nie jest to równoznaczne z doręczeniem go). Jednakże, jeśli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, wówczas uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba ze było zgłoszone zdanie odrębne (co nie jest aż takie częste). Jak Pan pisał, wyrok został utrzymany w mocy, a więc sąd nie miał podstawy do sporządzenia uzasadnienia z urzędu. Dlatego też prawdopodobnie uzasadnienie nie zostało w ogóle sporządzone i jest już za późno, aby sąd je napisał, gdyż mała jest szansa na przywrócenie terminu, jako że upłynęło już dużo czasu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie zmienia to jednak faktu, iż jak najbardziej mógłby Pan złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Wniosek taki nie ma żadnej szczególnej formy, wystarczy dosłownie jedno, dwa zdania, z których będzie wynikało, iż wnosi Pan o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Należy oznaczyć sąd, napisać datę wydania wyroku i sygnaturę oraz dołączyć opłatę – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Aby dowiedzieć się, jaka jest ilość stron, wystarczy zadzwonić do sądu i zapytać, ile stron ma wyrok (sama tak nieraz robię). Wówczas może Pan odesłać ten wyrok do rzecznika wraz z krótkim uzasadnieniem, iż do wyroku tego nie sporządzano uzasadnienia, jako że nie składał Pan wniosku, dlatego też niemożliwe jest przesłanie uzasadnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Składałem 4 miesiące temu wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Dostałem odpowiedź:...

Niezapłacone alimenty sprzed lat a przyjazd do Polski

Przebywam w UK od 10 lat. W Polsce mam niezapłacone alimenty. Nie mam rodziny w Polsce, więc nie jestem w stanie dowiedzieć się, czy są...

Ile się czeka na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie odroczenia kary?

Pół roku temu został ogłoszony wyrok w moje sprawie, który jest prawomocny ze względu na wycofanie złożonej wcześnie apelacji. Od tego wyroku zostało...

Obraza policjanta na służbie

Szwagier na stałe mieszkający w Anglii, będąc w Polsce, nie przyjął mandatu za obrazę policjanta na służbie. Zameldowany jest na stałe...

Wyprostowanie spraw z przeszłości bez odsiadki

Mój kolega jest poszukiwany, gdyż trzy lata temu został skazany na rok odsiadki za jazdę po spożyciu (bo to nie było pierwszy raz). Wyjechał za granicę...

Upublicznienie wyroku sądu karnego, czy prawo na to zezwala?

Dysponuję prawomocnym wyrokiem sądu karnego, na mocy którego pewna osoba została uznana winną. Chciałbym udostępnić ten wyrok w Internecie...

Czy policjant niebędący na służbie może wystawić mandat?

Czy policjant niebędący na służbie, po cywilnemu, może wystawić mandat za złe parkowanie?

Jak odzyskać część uprawnień do kierowania?

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy za alkohol. Sąd zatrzymał mi tylko kat B, a resztę zostawił (A, C, C+E). Po skierowaniach i badaniach pozytywnych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »