Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wystąpienie o uzasadnienie wyroku na piśmie po kilku miesiącach od wyroku

Autor: Joanna Korzeniewska

Zostałem skazany kilka miesięcy temu z art. 190a, wyrokiem 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Odwołałem się o wyroku I instancji. Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy. Skierowałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Otrzymałem pismo od RPO, że potrzebna jest kopia uzasadnienia. Dopiero po uzupełnieniu wniosku we wskazany sposób rzecznik będzie mógł podjąć dalsze działania w sprawie. Uzasadnienia wyroku na piśmie nie otrzymałem. Czy mogę wystąpić o uzasadnienie wyroku na piśmie po kilku miesiącach od wyroku przez sąd apelacyjny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście nie jest to przyjemne mieć na swoim koncie wyrok skazujący. Jeśli wstawiennictwo rzecznika może coś pomóc, warto jak najbardziej spróbować.

Kwestie związane z wyrokami, odpisami i uzasadnieniem zostały opisane w Kodeksie postępowania karnego. Na wstępie należy zauważyć, że termin do złożenia wniosku o uzasadnienie jest krótki i wynosi zaledwie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, zgodnie z art. 422. Czasem termin ten można przywrócić, należy jednak wykazać istnienie ważnych powodów, które uniemożliwiły złożenie wniosku w terminie. Uzasadnienie powinno się sporządzić w terminie 14 dni, chyba że sąd z różnych względów (np. stopień skomplikowania sprawy) przedłuży ten termin na dalszy czas oznaczony. Warto zauważyć, że nawet sporządzenia uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Z tego, co zrozumiałam, nie złożył Pan w odpowiednim czasie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). Dlatego też nie otrzymał Pan odpisu wyroku. Z treści przywołanego przepisu jasno wynika, iż nawet jeśli sąd sporządza uzasadnienie z urzędu, nie przyśle go stronie z własnej inicjatywy.

W postępowaniu odwoławczym, zgodnie z art. 457, uzasadnienie sporządza się z urzędu w terminie 14 dni (nie jest to równoznaczne z doręczeniem go). Jednakże, jeśli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, wówczas uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba ze było zgłoszone zdanie odrębne (co nie jest aż takie częste). Jak Pan pisał, wyrok został utrzymany w mocy, a więc sąd nie miał podstawy do sporządzenia uzasadnienia z urzędu. Dlatego też prawdopodobnie uzasadnienie nie zostało w ogóle sporządzone i jest już za późno, aby sąd je napisał, gdyż mała jest szansa na przywrócenie terminu, jako że upłynęło już dużo czasu.

Nie zmienia to jednak faktu, iż jak najbardziej mógłby Pan złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Wniosek taki nie ma żadnej szczególnej formy, wystarczy dosłownie jedno, dwa zdania, z których będzie wynikało, iż wnosi Pan o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności. Należy oznaczyć sąd, napisać datę wydania wyroku i sygnaturę oraz dołączyć opłatę – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Aby dowiedzieć się, jaka jest ilość stron, wystarczy zadzwonić do sądu i zapytać, ile stron ma wyrok (sama tak nieraz robię). Wówczas może Pan odesłać ten wyrok do rzecznika wraz z krótkim uzasadnieniem, iż do wyroku tego nie sporządzano uzasadnienia, jako że nie składał Pan wniosku, dlatego też niemożliwe jest przesłanie uzasadnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl