Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka kara za wręczenie łapówki?

Autor: Marek Gola

Wręczyłam łapówkę urzędnikowi w kwocie 1000 zł. Pan pieniądze zabrał i zgłosił to na policję. Teraz mam wezwanie na policję (Wydział Do Walki z Przestępczością). Czy mam się przyznać i co mówić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, w jakim charakterze ma Pani wezwanie na policję, tj. czy w charakterze świadka, czy też w charakterze podejrzanego. Jeżeli świadka, to znaczy, że po pierwsze winna Pani mówić prawdę, bowiem zeznaje Pani pod rygorem odpowiedzialności karnej, a po drugie musi Pani zeznawać. Owszem, przysługuje Pani prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby pociągnąć Panią do odpowiedzialności karnej, lecz, jak pokazuje moja praktyka, wówczas odmowa jest interpretowana przez organy ścigania jako milczące przyznanie się do winy. Jeżeli ma się Pani stawić jako podejrzana, może Pani kłamać i nie przyznawać się do winy.

Potwierdza Pani jednak fakt wręczenia łapówki. W mojej ocenie w niniejszej sprawie istnieje jednak inna ważna okoliczność, tj. dlaczego Pani zdecydowała się wręczyć łapówkę? Czy miała Pani kontakt z urzędnikiem wcześniej? Czy w Pani ocenie urzędnik prowokował Panią do dania łapówki? Innymi słowy, czy dała Pani łapówkę dlatego, że czuła się do tego zobowiązana, czy też dlatego, że sama tak chciała?

Drugą kwestią jest udowodnienie zachowania urzędnika, tj. czy podczas spotkań z urzędnikiem, niekonieczne w czasie wręczania łapówki była Pani sama, czy też towarzyszyła Pani osoba trzecia? Jeżeli towarzyszyła Pani osoba trzecia, wówczas łatwiej będzie Pani wykazać naganne zachowanie urzędnika – o ile ono występowało. Jeżeli była Pani sama, wówczas będziemy mieli słowo przeciwko słowu, co nie oznacza, że jest Pani skazana z góry na porażkę.

Bez wątpienia przesłuchania, o ile chciano by Pani postawić zarzut, winno przebiegać w ten sposób, iż nie przyzna się Pani do zarzucanego Pani czynu, a po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu złoży Pani wniosek o wgląd do akt sprawy. W chwili obecnej nie jest Pani stroną postępowania. Stanie się nią Pani dopiero z chwilą przedstawienia zarzutu i wówczas będzie Pani miała prawo zapoznać się z aktami postępowania. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie dla Pani, o ile będzie Pani mogła ustalić, co znajduje się w aktach sprawy, a co świadczy na Pani niekorzyść. Jeżeli bowiem w aktach nie ma niczego prócz zeznań urzędnika, trudno będzie wykazać, że łapówkę Pani wręczyła.

Wskazuje Pani na 1000 zł. Proszę zważyć, że organy ścigania mogą próbować ustalić, czy w tym dniu, kiedy była Pani u urzędnika, nie wypłaciła Pani owego 1000 zł z bankomatu. O ile powyższe miałoby miejsce, wówczas powstałaby poszlaka przeciwko Pani. Po drugie czy dotychczas miała Pani problem z tym urzędnikiem? Czy otrzymywała negatywne dla siebie decyzje? Jeżeli tak, to to także może świadczyć przeciwko Pani jako poszlaka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl