Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wręczenie łapówki urzędnikowi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-16

Wręczyłam łapówkę urzędnikowi w kwocie 1000 zł. Pan pieniądze zabrał i zgłosił to na policję. Teraz mam wezwanie na policję (Wydział Do Walki z Przestępczością). Czy mam się przyznać i co mówić?

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, w jakim charakterze ma Pani wezwanie na policję, tj. czy w charakterze świadka, czy też w charakterze podejrzanego. Jeżeli świadka, to znaczy, że po pierwsze winna Pani mówić prawdę, bowiem zeznaje Pani pod rygorem odpowiedzialności karnej, a po drugie musi Pani zeznawać. Owszem, przysługuje Pani prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby pociągnąć Panią do odpowiedzialności karnej, lecz, jak pokazuje moja praktyka, wówczas odmowa jest interpretowana przez organy ścigania jako milczące przyznanie się do winy. Jeżeli ma się Pani stawić jako podejrzana, może Pani kłamać i nie przyznawać się do winy.

Potwierdza Pani jednak fakt wręczenia łapówki. W mojej ocenie w niniejszej sprawie istnieje jednak inna ważna okoliczność, tj. dlaczego Pani zdecydowała się wręczyć łapówkę? Czy miała Pani kontakt z urzędnikiem wcześniej? Czy w Pani ocenie urzędnik prowokował Panią do dania łapówki? Innymi słowy, czy dała Pani łapówkę dlatego, że czuła się do tego zobowiązana, czy też dlatego, że sama tak chciała?

Drugą kwestią jest udowodnienie zachowania urzędnika, tj. czy podczas spotkań z urzędnikiem, niekonieczne w czasie wręczania łapówki była Pani sama, czy też towarzyszyła Pani osoba trzecia? Jeżeli towarzyszyła Pani osoba trzecia, wówczas łatwiej będzie Pani wykazać naganne zachowanie urzędnika – o ile ono występowało. Jeżeli była Pani sama, wówczas będziemy mieli słowo przeciwko słowu, co nie oznacza, że jest Pani skazana z góry na porażkę.

Bez wątpienia przesłuchania, o ile chciano by Pani postawić zarzut, winno przebiegać w ten sposób, iż nie przyzna się Pani do zarzucanego Pani czynu, a po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu złoży Pani wniosek o wgląd do akt sprawy. W chwili obecnej nie jest Pani stroną postępowania. Stanie się nią Pani dopiero z chwilą przedstawienia zarzutu i wówczas będzie Pani miała prawo zapoznać się z aktami postępowania. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie dla Pani, o ile będzie Pani mogła ustalić, co znajduje się w aktach sprawy, a co świadczy na Pani niekorzyść. Jeżeli bowiem w aktach nie ma niczego prócz zeznań urzędnika, trudno będzie wykazać, że łapówkę Pani wręczyła.

Wskazuje Pani na 1000 zł. Proszę zważyć, że organy ścigania mogą próbować ustalić, czy w tym dniu, kiedy była Pani u urzędnika, nie wypłaciła Pani owego 1000 zł z bankomatu. O ile powyższe miałoby miejsce, wówczas powstałaby poszlaka przeciwko Pani. Po drugie czy dotychczas miała Pani problem z tym urzędnikiem? Czy otrzymywała negatywne dla siebie decyzje? Jeżeli tak, to to także może świadczyć przeciwko Pani jako poszlaka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Głupie zachowanie pod wpływem alkoholu

Dwa dni temu poszedłem po alkoholu do sklepu kupić piwo. Kasjerka nie chciała mi go sprzedać, bo byłem nietrzeźwy. Wziąłem więc piwo sam z półki...

Oszustwo pokrzywdzonego w kolizji

Miałem niewielką kolizję z mojej winy. Ponieważ nie było konieczności wzywania policji, kierujący pojazdem, w który „stuknąłem”,...

Kradzieże w miejscu pracy, dowody z ukrytego monitoringu

Jestem właścicielem stacji benzynowej, od pewnego czasu zauważyłem braki przy spuszczaniu paliwa z autocysterny do zbiorników stacyjnych. Braki wynosiły...

Promowanie nielegalnych leków a kodeks karny

Zajmuję się pozycjonowaniem stron. Zgłosił się do mnie klient, który zamierza handlować różnymi medykamentami, np. tabletami poronnymi. To jest chyba...

Podpisanie się za inną osobę na umowie kredytowej

W 2012 r. podpisałem się na umowie kredytowej za inną osobę. W 2013 r. dostałem wezwanie na komisariat w tej sprawie i pobrano ode mnie próbki...

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Przed około 9 miesiącami uderzyłam w tył samochodu, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej przede mną. Moja uwaga ukierunkowana była na...

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Chciałbym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych z konta moich rodziców. Środki...

Drobna kradzież w pracy i wygórowana kara umowna

Zawarłem umowę-zlecenie z firmą X na świadczenie usług przy rozładunkach dla pewnego supermarketu. Zostałem przyłapany na kradzieży – zjadłem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »