Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wnioski dowodowe do aktu oskarżenia o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Autor: Marta Wawrzyniak

Otrzymałam akt oskarżenia z sądu i jestem wezwana do złożenia wniosków dowodowych w sprawie. Oskarżona o przestępstwo z art. 178a §1 Kodeksu karnego. Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu – 0,74 promila, a po godzinie 0,65. Zatrzymana przez policję, nie stawiałam żadnego oparu, zabrana na komisariat, badanie alkomatem. Na zeznaniach od razu przyznałam się do winy, że prowadziłam pod wpływem alkoholu, że wcześniej spożywałam alkohol. Jakie wnioski dowodowe mam złożyć do aktu oskarżenia? O co chodzi? Chciałabym, by odbyło się bez rozprawy, bym mogła dobrowolnie poddać się karze. Liczę na krótkie zatrzymanie prawa jazdy i karę finansową. Mam ciężką sytuację. Co zrobić, by dostać jak najłagodniejszą karę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wnioski dowodowe do aktu oskarżenia o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Wyrok nakazowy

W przedstawionej sprawie sąd skorzystał z możliwości, którą daje art. 500 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Wydanie wyroku nakazowego jest możliwe, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. Jak sama Pani wskazała, od początku sytuacja była jasna i sąd najwyraźniej uznał, że roztrząsanie stanu faktycznego na rozprawie nie jest konieczne. W tej sytuacji może Pani albo złożyć sprzeciw wraz z przedstawieniem wniosków dowodowych, albo zaakceptować wydany wyrok nakazowy i tym samym zakończyć postępowanie karne. Zgodnie z treścią art. 506 Kodeksu postępowania karnego ma Pani prawo złożyć sprzeciw w terminie 7 dni od doręczenia wyroku nakazowego. Jeżeli skorzysta Pani z niniejszego uprawnienia, wydany wyrok utraci moc i sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. W tym przypadku przeprowadzenie rozprawy będzie konieczne. Zasadność składania sprzeciwu w Pani sytuacji zależy od oceny, czy sąd wymierzył Pani akceptowalną karę.

Kara za prowadzenie po alkoholu

Przechodząc do kwestii wymiaru kary, za czyn opisany w art. 178a Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto przy przestępstwie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Wobec powyższego sąd zmuszony jest do orzeczenia wobec Pani zakazu prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, świadczenia pieniężnego w kwocie min. 5000 zł oraz dodatkowo jednej z kar (grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania).

Wnioski dowodowe do aktu oskarżenia

Jeżeli zdecyduje się Pani na wniesienie sprzeciwu, warto wraz z nim złożyć wnioski dowodowe, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę Pani osoby i zobrazują ciężką sytuację rodzinną (np. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń socjalnych, zaświadczenia o zarobkach, dokumentację medyczną itd.). Zgodnie z treścią art. 53 Kodeksu karnego sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

Reasumując, jeżeli w wyroku nakazowym sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na czas dłuższy niż 3 lata, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości powyżej 5000 złotych oraz zbyt dolegliwą w Pani ocenie karę grzywny/ograniczenia wolności, warto rozważyć wniesienie sprzeciwu i zawalczenie o niższy wymiar kary w procesie sądowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl