Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek wizowy a zatarcie skazania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-22

Przed paroma laty zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrok uległ już zatarciu. Aktualnie staram się o wizę do USA i chciałbym wiedzieć, czy jestem zobowiązany zaznaczyć, że byłem karany.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

Zgodnie z art. 106 K.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatarcie skazania powoduje, że uważa się je za niebyłe z wszystkimi tego konsekwencjami. Odpowiedź na Pana pytanie zawarta jest w treści tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV KK 168/13, zgodnie z którą: „Skutkiem natomiast zatarcia skazania jest fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono”.

Skoro – zgodnie z treścią art. 106 K.k. – skazanie uważa się za niebyłe z chwilą zatarcia, to oznacza to, iż z tym momentem nie dochodzi po prostu do wyeliminowania z mocą wsteczną z porządku prawnego wyroku, jako w ogóle niewydanego, oraz do anulowania wywołanych skazaniem skutków (utraty lub ograniczenia praw), a wskazuje na to, że od omawianego momentu skutki te przestają działać na przyszłość, a więc, iż fakt skazania, z chwilą jego zatarcia, nie może rodzić dla skazanego żadnych negatywnych konsekwencji – wobec przywrócenia mu statusu osoby niekaranej. Z uwagi na powyższe, jeżeli doszło do zatarcia skazania, nie jest Pan osobą karaną w przeszłości.

Sąd Najwyższy potwierdził to stanowisko w treści tezy wyroku z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt II KK 31/12, zgodnie z którym: „Skutkiem zatarcia skazania jest przyjęcie fikcji prawnej uznania skazania za niebyłe”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

W jaki sposób starać się o zatarcie wyroku?

Kiedy i w jaki sposób mogę się starać o zatarcie wyroku, który otrzymałem w 2010 roku? Wyrok był za dwa przestępstwa z artykułu...

Przestępstwo rozboju i przedawnienie

Czy przestępstwo rozboju (art. 280 § 1), typ podstawowy, ulega przedawnieniu? Po jakim czasie?

Jaki okres na zatarcie kary

W 2008 roku było skazanie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata z art. 233 K.k. (składanie fałszywych zeznań). Czy nadal widnieje...

Jak sprawdzić, czy będą problemy z przekroczeniem granicy?

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera...

Popełnienie przestępstwa przed laty

Przestępstwo z art. 284 § 2 K.k. i 286 § 1 K.k. zostało popełnione w przed 2000 r. Po jakim czasie sprawy zostaną przedawnione? Czy...

Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary?

Za kilka dni upłynie rok od zatrzymania mi prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary? Dodam, że...

Czy spełniłem warunki zatarcia skazania?

W dniu 20.09.2014 r. zostałem skazany z art. 116 na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz naprawienie szkody poprzez zapłacenie...

Czy moje nazwisko widnieje w rejestrze karnym?

W 2013 r. zostałem zatrzymany przy prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, w tym samym roku zostałem skazany rocznym zakazem prowadzenia samochodu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »