Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-14

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52 dni. Ile dni wcześniej wysłać wniosek o wokandę? Czy wniosek może być napisany odręcznie? Czy wystarczy dołączyć potwierdzenie przelewu na konto sądowe, czy należy dołączyć znaczki sądowe? Czy potrzebne jest wysłanie załączników? Jak najlepiej ująć wszystko we wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

Zasadne jest złożenie wniosku już teraz, albowiem czas oczekiwania na rozprawę jest datą ruchomą i na dzień dzisiejszy nie sądzą, aby rozprawa została wyznaczona przed dniem upływu połowy kary. Osobiście zatem doradzałbym złożenie wniosku już teraz. Wniosek może być napisany odręczenie. Nie wymaga się, by wniosek był sporządzony na komputerze. Nie bowiem forma druku, a treść ma istotne znaczenie w sprawie. Proszę jednak w treści wniosku nie zapomnieć wpisać okoliczności uzasadniających przedterminowe zwolnienie, jak również daty, na którą przypada połowa odbywania kary pozbawienia wolności.

Dokonując przekazania opłaty sądowej na rachunek sądu, nie ma potrzeby naklejenia znaków sądowych na piśmie, albowiem wówczas opłata zostałaby dokonana podwójnie. Innymi słowy, albo przekazuje Pani opłatę od wniosku na rachunek banku, albo nakleja Pani znaki opłaty sądowej na wniosek. Wszystkie pisma i dokumenty, na które się Pani powołuje w treści wniosku, winne być przez Panią załączone jako kopie do wniosku. Proszę z ostrożności wskazać, że jak trzeba będzie, wówczas na żądanie sądu przedłoży Pani do wglądu oryginały dokumentów.

W szczególności musi Pani w treści wniosku wskazać na okoliczność uzasadniającą warunkowe przedterminowe zwolnienie. Proszę w szczególności skupić się na opisaniu przyczyn z punktu widzenia obiektywnego, a nie subiektywnego, albowiem obiektywizm i zdroworozsądkowe podejście ma istotne znaczenie dla tego rodzaju spraw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Mieszkam za granicą, dziś zadzwoniła do mnie mama z wiadomością, że policja była po mnie – niby chcieli mnie wziąć jako świadka. Mamie nic nie...

Jak dochodzić zwrotu wypożyczonej kserokopiarki?

Moja firma zajmuje się wypożyczaniem kserokopiarek (część mamy w leasingu). Pół roku temu wydzierżawiliśmy urządzenie klientowi „X”,...

 

Przekroczenie punktów karnych – wpis tymczasowy

W styczniu 2012 r. otrzymałem mandat karny, który spowodował u mnie przekroczenie 24 punktów karnych. Jednak mandatu nie przyjąłem, stąd policja...

 

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Policja oczekuje, abym to ja, jako dyrektor szkoły, zabezpieczyła materiał z monitoringu, nagrała na własnym nośniku i wysłała do nich. Materiał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »