Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-14 • Aktualizacja: 2021-07-21

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52 dni. Ile dni wcześniej wysłać wniosek o wokandę? Czy wniosek może być napisany odręcznie? Czy wystarczy dołączyć potwierdzenie przelewu na konto sądowe, czy należy dołączyć znaczki sądowe? Czy potrzebne jest wysłanie załączników? Jak najlepiej ująć wszystko we wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Kiedy można złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

Zasadne jest złożenie wniosku już teraz, albowiem czas oczekiwania na rozprawę jest datą ruchomą i na dzień dzisiejszy nie sądzą, aby rozprawa została wyznaczona przed dniem upływu połowy kary. Osobiście zatem doradzałbym złożenie wniosku już teraz. Wniosek może być napisany odręczenie. Nie wymaga się, by wniosek był sporządzony na komputerze. Nie bowiem forma druku, a treść ma istotne znaczenie w sprawie. Proszę jednak w treści wniosku nie zapomnieć wpisać okoliczności uzasadniających przedterminowe zwolnienie, jak również daty, na którą przypada połowa odbywania kary pozbawienia wolności.

Dokonanie przekazania opłaty sądowej na rachunek sądu zamiast naklejania znaczków

Dokonując przekazania opłaty sądowej na rachunek sądu, nie ma potrzeby naklejenia znaków sądowych na piśmie, albowiem wówczas opłata zostałaby dokonana podwójnie. Innymi słowy, albo przekazuje Pani opłatę od wniosku na rachunek banku, albo nakleja Pani znaki opłaty sądowej na wniosek. Wszystkie pisma i dokumenty, na które się Pani powołuje w treści wniosku, winne być przez Panią załączone jako kopie do wniosku. Proszę z ostrożności wskazać, że jak trzeba będzie, wówczas na żądanie sądu przedłoży Pani do wglądu oryginały dokumentów.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe zwolnienie

W szczególności musi Pani w treści wniosku wskazać na okoliczność uzasadniającą warunkowe przedterminowe zwolnienie. Proszę w szczególności skupić się na opisaniu przyczyn z punktu widzenia obiektywnego, a nie subiektywnego, albowiem obiektywizm i zdroworozsądkowe podejście ma istotne znaczenie dla tego rodzaju spraw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »