Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie drogowe

Autor: Katarzyna Bereda

Trzy miesiące temu skontaktował się ze mną dzielnicowy i poprosił o złożenie zeznań w sprawie wykroczenia drogowego, które rzekomo popełniłem dziewięć miesięcy z podaniem konkretnej daty. Wykroczenie miało polegać na nieustąpieniu pierwszeństwa rowerzyście. Złożyłem zeznania na komendzie, wyjaśniając, że nie pamiętam takiego zdarzenia. Następnie otrzymałem wyrok nakazowy. Wczoraj sprawdziłem moją „oś czasu” w mapach Google z tego właśnie dnia i wynika z niej, że mnie w miejscu popełnienia wykroczenia po prostu nie było. Czy mogę się odwołać od tego wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie drogowe

Wykroczenie drogowe – wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego

Jeżeli nie zgadza się Pan z wyrokiem nakazowym, powinien Pan złożyć sprzeciw. Zgodnie z treścią art. 506 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.):

„§ 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

§ 4.(uchylony)

§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.”

Sprzeciw od wyroku a apelacja

Sprzeciw od wyroku nakazowego jest środkiem zaskarżenia wyrok innym niż apelacja. Innymi słowy, wspomniany sprzeciw, w odróżnieniu od apelacji, nie jest środkiem odwoławczym (tak E. Skrętowicz, Postępowanie nakazowe, s. 353; R.A. Stefański, Postępowanie nakazowe, s. 20; A. Pawłowska, Postępowanie nakazowe, s. 126; P. Karolczyk, Sprzeciw, s. 82; A. Światłowski, w: Skorupka, KPK. Komentarz, 2016, s. 1182; A. Ważny, w: Sakowicz, KPK. Komentarz, 2018, s. 1195).

Sprzeciw ma charakter kasacyjny z uwagi na to, że z chwilą jego skutecznego wniesienia wyrok nakazowy traci moc (tak Hofmański, KPK. Komentarz, t. 3, 2012, s. 101, s. 96-97).

Sprzeciw od wyroku nakazowego z wnioskiem o przywrócenie terminu

Z uwagi na powyższe, jeżeli złoży Pan sprzeciw, to sprawa trafi do postępowania zwyczajnego i odbędzie się rozprawa, a więc całe postępowanie dowodowe, w którym będzie Pan mógł wykazać, iż nie było Pana we wskazanym miejscu. Sprzeciw, jako środek zaskarżenia, należy wnieść do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku (art. 506 § 1).

Z uwagi na charakter terminu do wniesienia sprzeciwu istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu, jeżeli nie został on dotrzymany przez stronę z przyczyn od niej niezależnych (art. 126 § 1). Z uwagi na powyższe, jeżeli nie zgadza się Pan z wyrokiem nakazowym i chce Pan skierować sprawę do sądu, może Pan złożyć sprzeciw w sprawie, wskazując uzasadnienie swojego stanowiska.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl