Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie skargi na przewlekłość postępowania

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-10-15

Sprawa dotyczy opieszałości organów ścigania i wniesienia skargi na przewlekłość postępowania. Mojej mamie skradziono środki pieniężne z konta bankowego przez nieznaną osobę. Mama zgubiła portfel z kartą bankomatową. Sprawa została zgłoszona na policję w kilka godzin po zdarzeniu. Sytuacja miała miejsce pół roku temu. W dniu dzisiejszym dopiero otrzymała pismo umarzające sprawę. Od czasu zdarzenia musiała sama dopominać się o jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy. W przepisowym terminie nie otrzymała jakiejkolwiek wiadomości, informacji, co dzieje się w związku ze sprawą, czy została umorzona, czy trwa postępowanie. Czy jest jakaś możliwość roszczenia w sprawie opieszałości organów policji i wniesienie skargi na przewlekłość postępowania? Mama jest osobą starszą, utrzymuje się z bardzo niskiej emerytury.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie skargi na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym „strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania)”.

W ustawie o skardze na przewlekłość postępowania ustawodawca posłużył się pojęciem z art. 45 ust. 1 Konstytucji – „bez nieuzasadnionej zwłoki”, przyjmując, że ma ono utrwalone znaczenie w polskim porządku prawnym i jest odpowiednikiem pojęcia – „w rozsądnym terminie” z art. 6 Konwencji. Stanem uzasadniającym złożenie skargi jest sytuacja, w której uprawniony poweźmie przekonanie, że doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, czyli że postępowanie w jego sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne dla wykonania orzeczenia.

Nieuzasadniona zwłoka i opieszałość

Nie sposób ustawowo określić, jaki jest „uzasadniony” termin rozpoznania konkretnej sprawy, tak samo jak nie sposób generalnie wskazać, w którym momencie dochodzi do „nieuzasadnionej zwłoki” w konkretnym postępowaniu. Przepisy procedur sądowych przewidują obowiązek niezwłocznego rozpoznawania wszystkich typów spraw, co do zasady jednak nie określają maksymalnego czasu, w którym sąd powinien wydać rozstrzygnięcie co do meritum. Ustawodawca oznaczył jednak terminy dla wykonania niektórych czynności w toku trwającego postępowania przed sądem, a pewne kategorie spraw polecił rozpoznawać w precyzyjnie oznaczonych i stosunkowo krótkich terminach. Naruszenie tych terminów prowadzi do przedłużenia się postępowania i stanowi o naruszeniu prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

Jeżeli więc Pani mama jako strona postepowania uważa, że doszło do przewlekłości postępowania, co naruszyło jej prawa – może złożyć niniejszą skargę na przewlekłość postępowania.

Proszę jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust 1 powyższej ustawy skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Dlatego jeżeli prokurator umorzył niniejsze postępowanie, proszę złożyć zażalenie w tym zakresie w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia, tak aby postępowanie ciągle było w toku.

Jak wynika także z art. 5 ust. 4 ustawy, „skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie”.

Z uwagi na powyższe, jeżeli postępowanie jest w toku, mogą Panie jak najbardziej złożyć niniejszą skargę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »