Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wielokrotne przesłuchania w charakterze świadka

Autor: Marek Gola

Od około 3 lat jestem wzywany w charakterze świadka przez liczne komisariaty policji w sprawie dotyczącej wymuszeń internetowych. Postępowanie dotyczy rzekomej sprzedaży telefonów przez internet, w której to sprawie pojawia się moje IP. Ja niczego nie zrobiłem i mam już tego dosyć. Chciałbym skończyć z tymi przesłuchaniami, a nadto by osoba odpowiedzialna poniosła tego konsekwencje. Co powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostęp do akt sprawy

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zanim skieruje Pan jakiekolwiek roszczenia względem operatora, względnie skargi na policję, winien Pan otrzymać dostęp choćby do akt jednej sprawy. Wbrew pozorom nie będzie to wcale takie łatwe, albowiem jako świadek nie jest Pan stroną postępowania karnego, co powoduje, iż konieczne jest powoływanie się na wyjątki od zasady.

Szansy w udostępnieniu Panu akt sprawy (jakiejkolwiek, w której był Pan świadkiem) upatrywałbym w treści art. 156 § 5 K.p.k., zgodnie z którym: „Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego.” W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie. W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy poinformować go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie. Z chwilą powiadomienia podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu, jego pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu nie można odmówić udostępnienia akt, umożliwienia sporządzania odpisów lub kopii oraz wydania odpisów lub kopii. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom. Prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej.

Proszę zwrócić uwagę na przedostatnie zdanie, z którego wynika Pana prawo. Jest Pan bowiem osobą inną, a zatem nie jest Pan stroną, co powoduje, że zanim Pan będzie dochodził czegokolwiek od kogokolwiek koniecznym będzie zapoznanie się z aktami postępowania, skąd takie twierdzenia, jakie są dowody w sprawie, a zatem na jakiej podstawie dotarto do Pana jako rzekomego sprawcy.

Zobacz też: Kopiowanie danych z telefonu na telefon

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl