Wezwanie w charakterze świadka w sprawie transferu środków finansowych między podmiotami

Zostałem wezwany w charakterze świadka w sprawie transferu środków finansowych w dość sporej (milionowej) kwocie pomiędzy dwoma podmiotami, a jeden z podmiotów prowadził sklep internetowy, w którym zakupiłem telefon komórkowy. Z mojego punktu widzenia nie uczestniczyłem w tym transferze, bo jedynie kupiłem po prostu telefon od jednego z podmiotów, natomiast nie wiem, czego mogę się spodziewać na przesłuchaniu, co powinienem zabrać ze sobą (potwierdzenie zakupów?). To było kilka lat temu, nie pamiętam, czy to było płacone przelewem, do ręki, na paragon, fakturę. Zakup był w okresie świątecznym, więc zakładam, że to był prezent – to też mam mówić? Nie chciałbym aby ktoś z moich bliskim też musiał chodzić gdzieś i zeznawać. Proszę o rady.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie transferu środków finansowych między podmiotami

Zeznania świadka

Przede wszystkim proszę się nie obawiać, a iść na przesłuchanie i zeznać zgodnie z prawdą. Jeśli zaś czegoś nie jest Pan pewien, nie pamięta – po prostu to wskazywać.

Jeśli kupił Pan telefon od podmiotu, który funkcjonował jako sprzedawca, nie znał go Pan, zapłacił, to nie ma powodów do obaw. Proszę zabrać ze sobą dowód zakupu, jakieś e-maile na potwierdzenie transakcji, korespondencję ze sprzedającym, jeśli była, wydruk przelewu. Wskazuje Pan, że nie pamięta, jak płacił, ale może to Pan zweryfikować w historii banku. Jeśli nie ma tam przelewu do sprzedającego, to oznacza, że płatność była gotówkowa, a na dowód tego winien Pan mieć paragon lub fv gotówkową. Oczywiście skoro minęły lata, miał Pan prawo ją zgubić i jeśli faktycznie tak było, po prostu musi Pan to zeznać. Powinien Pan wskazać prawdę komu kupił telefon, bowiem organy nie uwierzą, że nie pamięta Pan, komu kupuje telefony. Nie zalecam tu kłamać , że nie pamięta Pan albo że zniszczył się telefon, bowiem zawsze można ten telefon jakoś namierzyć i narobi Pan sobie kłopotów za składanie fałszywych zeznań, tj. matactwo. Wówczas nawet organy mogą mieć podejrzenie, czy nie uczestniczył pan w transferze albo pomagał w nim.

Przedstawienie faktów i dowodów

Słowem, im więcej faktów tym lepiej dla Pana. Najważniejsze to wskazać, jak kupił pan telefon: Internet, sklep, olx itd., i jak Pan zapłacił oraz ile. Jeśli nie ma Pan dowodów, bo je zgubił, nie ma nic na poczcie, bo sprzedaż była stacjonarna, pozostaje zeznanie prawdy, a już organy ocenią, czy dać im wiarę. Jeśli zaś czegoś faktycznie Pan nie pamięta, ma Pan do tego prawo i winien Pan wskazywać: „nie pamiętam”.

Niestety nie mam pojęcia czym dysponują organy, dlatego bardzo ważne jest, aby w takiej sprawie nic nie przekształcać, wszak organy mogą mieć już zgromadzone liczne dowody i będą konfrontować z nimi także Pana zeznania. Mogą pytać, skąd dowiedział się Pan o sprzedaży, jak zapłacił, czy cena nie była podejrzana, a jeśli była, czemu Pan się na zakup zdecydował itd.

Natomiast sam art. 177 Kodeksu postępowania karnego wskazuje tylko, że:

,„§ 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

§ 1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.

§ 1b. W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:

1) funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

2) urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.

§ 2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu”.

Z kolei art. 182 wskazuje, że:

„§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem”.

A zatem Pan nie może odmówić składania zeznań, a jedynie oświadczać, że nie pamięta, jeśli faktycznie tak jest. Nadto, zgodnie z art. 183:

„§ 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą”.

Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron. Dalej zaś zależy od tego, co organ chce ustalić, czym dysponuje i na co konkretne dowodów w sprawie tej transakcji szuka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »