Oskarżenie o kradziez w pracy i wezwanie na policję w charakterze oskarżonego

Autor: Marek Gola

Zostałam dyscyplinarnie zwolniona za kradzież w pracy. Zgodziłam się na zwrot 700 zł, bo tak mi powiedziano, że tyle mam oddać. Czy słusznie dostaję po dwóch miesiącach od rozwiązania umowy wezwanie na policję w charakterze oskarżonego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że za kradzież w pracy została Pani zwolniona w trybie potocznie nazywanym dyscyplinarnym; tj. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodziła się Pani oddać kwotę 700 zł. Teraz po dwóch miesiącach od rozwiązania umowy o pracę otrzymała Pani wezwanie do stawiennictwa w charakterze „oskarżonego”.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, czy ma się Pani stawić na policji w charakterze „oskarżonego”, czy też „podejrzanego”. Powyższe ma istotne znaczenie. Mniemam, że przez pomyłkę pisze Pani o oskarżonym. Oskarżonym jest się wówczas, gdy akt oskarżenia zostanie skierowany do sądu. Do tego czasu po przedstawieniu zarzutów jest się podejrzanym.

Mając na uwadze fakt, iż zwróciła Pani pracodawcy 700 zł winna Pani walczyć o umorzenie postępowania za zgodą pracodawcy. Zgodnie z art. 59a § 1 K.k., jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

Z treści pytania wynika, że do rozpoczęcia przewodu sądowego jeszcze nie doszło. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. Jak na razie do sądu został skierowany akt oskarżenia. Nie jest zatem za późno na skontaktowanie się z pokrzywdzonym i podjęcie z nim mediacji, celem umorzenia postępowania karnego. Warunkiem umorzenia jest jednak niekaranie uprzednio za przestępstwa umyślne, a także zadośćuczynienie krzywdzie.

Proszę zatem jak najszybciej ustalić stan prawny sprawy i uzyskać od pokrzywdzonego pracodawcy oświadczenie, iż zadośćuczyniła Pani swojemu obowiązkowi naprawienia szkody i ten nie rości już względem Pani żadnych praw, i tym samym wyraża zgodę na umorzenie postępowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »