Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na policję w charakterze oskarżonego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-06

Zostałam dyscyplinarnie zwolniona za kradzież w pracy. Zgodziłam się na zwrot 700 zł, bo tak mi powiedziano, że tyle mam oddać. Czy słusznie dostaję po dwóch miesiącach od rozwiązania umowy wezwanie na policję w charakterze oskarżonego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że za kradzież w pracy została Pani zwolniona w trybie potocznie nazywanym dyscyplinarnym; tj. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodziła się Pani oddać kwotę 700 zł. Teraz po dwóch miesiącach od rozwiązania umowy o pracę otrzymała Pani wezwanie do stawiennictwa w charakterze „oskarżonego”.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, czy ma się Pani stawić na policji w charakterze „oskarżonego”, czy też „podejrzanego”. Powyższe ma istotne znaczenie. Mniemam, że przez pomyłkę pisze Pani o oskarżonym. Oskarżonym jest się wówczas, gdy akt oskarżenia zostanie skierowany do sądu. Do tego czasu po przedstawieniu zarzutów jest się podejrzanym.

Mając na uwadze fakt, iż zwróciła Pani pracodawcy 700 zł winna Pani walczyć o umorzenie postępowania za zgodą pracodawcy. Zgodnie z art. 59a § 1 K.k., jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.

Z treści pytania wynika, że do rozpoczęcia przewodu sądowego jeszcze nie doszło. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. Jak na razie do sądu został skierowany akt oskarżenia. Nie jest zatem za późno na skontaktowanie się z pokrzywdzonym i podjęcie z nim mediacji, celem umorzenia postępowania karnego. Warunkiem umorzenia jest jednak niekaranie uprzednio za przestępstwa umyślne, a także zadośćuczynienie krzywdzie.

Proszę zatem jak najszybciej ustalić stan prawny sprawy i uzyskać od pokrzywdzonego pracodawcy oświadczenie, iż zadośćuczyniła Pani swojemu obowiązkowi naprawienia szkody i ten nie rości już względem Pani żadnych praw, i tym samym wyraża zgodę na umorzenie postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarzut porzucenia psa

Wziąłem do domu dwa szczeniaki, po jakimś czasie zdecydowałem się zwrócić jednego właścicielowi. Pech chciał, że w czasie jazdy zatrzymałem się...

 

Oskarżenie o współudział w kradzieży

Mój 19-letni syn został wykorzystany przez znajomego. Ten poprosił go o podwożenie do kilku sklepów (syn chciał zarobić na tym podwożeniu). Później...

 

Podejrzany o przywłaszczenie mienia pracodawcy

Pracowałem w pewnej firmie, jak każdy pracownik na początku otrzymałem laptopa jako narzędzie pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę były pracodawca...

 

Przekroczenie uprawnień przez ochroniarzy

Wczoraj ochrona meczu nie chciała wpuścić mojego syna na mecz, bo był po kilku piwach. Próbował kulturalnie przekonać ochroniarzy, ale ci rzucili go na...

 

Co za to grozi fałszerstwo polisy ubezpieczeniowej?

Sporządziłem polisę ubezpieczeniową na koleżankę, która o niczym nie wiedziała. Po jakimś czasie otrzymała wezwanie do zapłaty za zaległe składki....

 

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Jaka kara grozi za posiadanie zdjęć z pornografią nieletnich?

Jakiś czas temu miałem problem z narkotykami, a właściwie z dopalaczami. W tym okresie, będąc odurzony tymi środkami, kilkukrotnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »