Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do odbycia kary aresztu

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-15

Dostałem wezwanie do odbycia kary aresztu na dwa lata. Czy jeśli teraz złożyłbym wniosek o odroczenie wykonania tej kary, czy wniosek byłby rozpatrzony? Dodam jeszcze, że z tych dwóch lat pozbawienia wolności mam odsiedziane pół roku w śledztwie.

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Wykonanie kary pobawienia wolności może zostać odroczone przez sąd na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (dalej K.k.w.). Ustawa przewiduje trzy przesłanki warunkujące wydanie przez sąd orzeczenia o takiej treści.

Pierwszą z nich jest, zgodnie z art. 150 K.k.w., choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, w której umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo i tym samym uniemożliwiająca wykonywanie tej kary. Odroczenie następuje do czasu ustania przeszkody.

Drugą z przesłanek są względy rodzinne. Zgodnie z art. 151 K.k.w. sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym skazanego). Przyczynami uzasadniającymi ciężką sytuację rodzinną, wskazywanymi w doktrynie i orzecznictwie są np. choroba członka rodziny wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany; konieczność wykonania pilnych prac; okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia; potrzeba uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego; wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki; wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czas trwania odroczenia w tym przypadku wynosi maksymalnie rok.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze także do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Jest to trzecia z przesłanek. Możliwość ta jest wyłączona w stosunki do skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w warunkach recydywy lub tych, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a także skazanym za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka wtedy, kiedy skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed jego przyjęciem do aresztu śledczego.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., WZ 2/08, LEX nr 549289 – w sytuacji, gdy skazany złoży wniosek o odroczenie wykonania kary, będąc jeszcze na wolności, a przed rozpoznaniem wniosku zostanie przyjęty do jednostki penitencjarnej, to wniosek ten należy przekazać właściwemu sądowi penitencjarnemu jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary.

Zgodnie z art. 63 Kodeksu karnego zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Pojęcie to obejmuje więc nie tylko czas stosowania tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, lecz także wszelkie okresy faktycznego pozbawienia skazanego wolności w związku z prowadzoną sprawą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zobowiązanie do przeproszenia funkcjonariuszy policji

Wykonując wyrok, muszę listownie przeprosić policjantów. Jak prawidłowo zaadresować ten list? Czy złożyć go na ręce komendanta policji posterunku,...

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch...

Przepracowanie niepełnej liczby godzin prac społecznych

Chłopak w 2012 r. miał rozprawę, w której miał do wyboru grzywnę lub prace społeczne. Wybrał karę godzin. Zostało zasądzone 300 godzin,...

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Zostałem obwiniony o zaprószenie ognia, czego nie zrobiłem. Właściciel posesji, na której doszło do zdarzenia, również w tym czasie tam...

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Mieszkam na stałe za granicą. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym. W wyroku orzeczono karę...

Obowiązek naprawienia szkody - spłacanie kary na raty

Otrzymałem wyrok 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz obowiązek naprawienia szkody. W wyroku nie jest zaznaczony okres naprawienia...

Jak uniknąć więzienia - odroczenie wykonania orzeczonej kary, dozór elektroniczny?

Zostałem oskarżony o czyn z art. 199 K.k. Za namową uprzedniego adwokata przyznałem się do winy i poddałem dobrowolnie karze 6 miesięcy...

Odbycie reszty kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Mam do odbycia resztę kary pozbawienia wolności. Z 10 miesięcy odsiedziałem już 8, wyszedłem warunkowo, wyjechałem za granicę ze względów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »