Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do odbycia kary aresztu

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-15

Dostałem wezwanie do odbycia kary aresztu na dwa lata. Czy jeśli teraz złożyłbym wniosek o odroczenie wykonania tej kary, czy wniosek byłby rozpatrzony? Dodam jeszcze, że z tych dwóch lat pozbawienia wolności mam odsiedziane pół roku w śledztwie.

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Wykonanie kary pobawienia wolności może zostać odroczone przez sąd na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (dalej K.k.w.). Ustawa przewiduje trzy przesłanki warunkujące wydanie przez sąd orzeczenia o takiej treści.

Pierwszą z nich jest, zgodnie z art. 150 K.k.w., choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, w której umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo i tym samym uniemożliwiająca wykonywanie tej kary. Odroczenie następuje do czasu ustania przeszkody.

Drugą z przesłanek są względy rodzinne. Zgodnie z art. 151 K.k.w. sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym skazanego). Przyczynami uzasadniającymi ciężką sytuację rodzinną, wskazywanymi w doktrynie i orzecznictwie są np. choroba członka rodziny wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany; konieczność wykonania pilnych prac; okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia; potrzeba uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego; wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki; wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czas trwania odroczenia w tym przypadku wynosi maksymalnie rok.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze także do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Jest to trzecia z przesłanek. Możliwość ta jest wyłączona w stosunki do skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w warunkach recydywy lub tych, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a także skazanym za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka wtedy, kiedy skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed jego przyjęciem do aresztu śledczego.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., WZ 2/08, LEX nr 549289 – w sytuacji, gdy skazany złoży wniosek o odroczenie wykonania kary, będąc jeszcze na wolności, a przed rozpoznaniem wniosku zostanie przyjęty do jednostki penitencjarnej, to wniosek ten należy przekazać właściwemu sądowi penitencjarnemu jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary.

Zgodnie z art. 63 Kodeksu karnego zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Pojęcie to obejmuje więc nie tylko czas stosowania tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, lecz także wszelkie okresy faktycznego pozbawienia skazanego wolności w związku z prowadzoną sprawą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »