Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Weryfikacja prawdziwości złożonego wniosku kredytowego

Marek Gola • Opublikowane: 2018-10-08

Trzy miesiące temu uzyskałam kredyt gotówkowy w wysokości 30 tys. zł. W zeszłym tygodniu u mojego pracodawcy zjawił się przedstawiciel banku, aby zweryfikować prawdziwość złożonego wniosku kredytowego. Pracodawca powiedział, że pracuję u niego, ale nie jestem ubezpieczona. W najbliższym czasie przedstawiciel banku chciałby się ze mną spotkać, aby porozmawiać na temat złożonego przeze mnie wniosku kredytowego. Dodam, że raty spłacam w terminie. Jak moja sprawa wygląda w świetle prawa? Co powiedzieć w banku?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że kredytodawca (bank) powziął wątpliwości co do przedłożonego przez Panią, na potrzeby procedury uzyskania kredytu, dokumentu od pracodawcy. Pracodawca rozpytany przez pracownika banku, oświadczył, iż pracuje Pani u niego, ale nie jest Pani ubezpieczona. Jak mniemam, z zaświadczenia wynika zupełnie co innego, tj. wskazuje się, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Wobec treści Pani pytania można zacząć zastanawiać się, czy Pani zachowanie nie wypełniało znamion czynu zabronionego, tj. art. 297 § 1 K.k.

Z uwagi na powyższe w orbicie zainteresowania pozostaje przepis art. 297 § 1 K.k., zgodnie z którym, kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W mojej ocenie należy wskazywać, że Pani jedynie zwróciła się o wydanie zaświadczenia o charakterze współpracy z pracodawcą, a ten wystawił dokument jaki uznał za stosowane. Tym samym ciężar odpowiedzialności przejdzie na pracodawcę. Jak można wywnioskować z Pani opisu, pracodawca wielce nie kryje się z faktem, że zatrudnia Panią na tzw. „czarno”, albowiem nie jest Pani zgłoszona do ubezpieczyciela.

Na pewno na Pani korzyść przemawia fakt, że raty spłacane są w terminie, co powoduje, że bank nie może być w chwili obecnej, mimo przedłożenia dokumentu, którego treść nie polega na prawdzie, pokrzywdzony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »