Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

W jaki sposób starać się o zatarcie wyroku?

Autor: Marek Gola

Kiedy i w jaki sposób mogę się starać o zatarcie wyroku, który otrzymałem w 2010 roku? Wyrok był za dwa przestępstwa z artykułu 200 § 1 K.k. w zw. z art. 4 § 1. Wyrok, jaki otrzymałem, to 3 lata w zawieszeniu na okres próby trwającej 2 lata oraz grzywnę).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezsporne jest, iż czyn z art. 200 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Istotne znaczenie dla Pana ma jednak fakt, iż wobec Pana została orzeczona kara pozbawienia wolności, która następnie została warunkowe zawieszona na okres 2 lat. Powyższe skutkuje tym, że w Pana przypadku w ogóle możemy mówić o możliwości zatarcia skazania.

Zgodnie z art. 106a „nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15”.

Co istotne skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W Pana przypadku okres warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wynosił 2 lata, do tego doliczyć należy okres 6 miesięcy, o którym mowa powyżej. Nadto zasadne jest ustalenie, czy grzywną, na którą został Pan skazany, została przez Pana zapłacona. Powyższe ma także znaczenie, bowiem jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

De facto zatem jeżeli zapłacił Pan grzywnę, to zatarcie skazania powinno było już nastąpić z mocy prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl