Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób starać się o zatarcie wyroku?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-19

Kiedy i w jaki sposób mogę się starać o zatarcie wyroku, który otrzymałem w 2010 roku? Wyrok był za dwa przestępstwa z artykułu 200 § 1 K.k. w zw. z art. 4 § 1. Wyrok, jaki otrzymałem, to 3 lata w zawieszeniu na okres próby trwającej 2 lata oraz grzywnę).

Bezsporne jest, iż czyn z art. 200 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Istotne znaczenie dla Pana ma jednak fakt, iż wobec Pana została orzeczona kara pozbawienia wolności, która następnie została warunkowe zawieszona na okres 2 lat. Powyższe skutkuje tym, że w Pana przypadku w ogóle możemy mówić o możliwości zatarcia skazania.

Zgodnie z art. 106a „nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15”.

Co istotne skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W Pana przypadku okres warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wynosił 2 lata, do tego doliczyć należy okres 6 miesięcy, o którym mowa powyżej. Nadto zasadne jest ustalenie, czy grzywną, na którą został Pan skazany, została przez Pana zapłacona. Powyższe ma także znaczenie, bowiem jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

De facto zatem jeżeli zapłacił Pan grzywnę, to zatarcie skazania powinno było już nastąpić z mocy prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Parę lat temu ukradłem w sklepie kilka rzeczy za co otrzymałem wyrok. Proszę o informacje po jakim czasie przestępstwo kradzieży ulega przedawnieniu....

Wyrok za jazdę po alkoholu a wymóg niekaralności

Czy osoba 5 lat temu skazana za jazdę pod wpływem alkoholu (kara grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów) może teraz starać się o przyjęcie do...

Zmiana przepisów karnych Polaka z obywatelstwem holenderskim

Zostałem skazany na 3 lata. Jestem obywatelem holenderskim, Holandia nie wyda mnie Polsce. Wiem, że zmieniły się przepisy karne. Po ilu latach obecnie...

Przestępstwo rozboju i przedawnienie

Czy przestępstwo rozboju (art. 280 § 1), typ podstawowy, ulega przedawnieniu? Po jakim czasie?

Jak sprawdzić, czy będą problemy z przekroczeniem granicy?

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera...

Wniosek wizowy a zatarcie skazania

Przed paroma laty zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrok uległ już zatarciu. Aktualnie staram się...

Przedawnienie wykonania kary za art. 197 §

Mam wyrok 2,5 roku wiezienia z art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Po jakim czasie następuje przedawnienie wykonania kary?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »