Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób sprostować zeznania?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-24

Mój mąż składał zeznania przed prokuratorem, w których przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów. Prokurator tak sporządził akt oskarżenia, iż wynika z niego, że mąż przyznaje się do całości zarzucanych mu czynów. W jaki sposób sprostować zeznania? Sprawa trafiła już do sądu, ale akt oskarżenia jeszcze nie został odczytany. Jest to sprawa karna dotycząca popełnienia przestępstwa.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani mąż jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. W toku składania wyjaśnień mąż przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów. Analiza przesłanego do sądu aktu oskarżenia pozwala jednak wyprowadzić twierdzenie, że mąż przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, co nie jest prawdą. Zastanawia się Pani, co w tej sytuacji zrobić.

W mojej ocenie, w pierwszej kolejności Pani mąż jako oskarżony (wskazuje Pani na skierowanie do sądu aktu oskarżenia) powinien udać się do sądu i wystąpić z wnioskiem o zapoznanie się z aktami postępowania. Jako strona postępowania ma takie prawo. Powyższe wynika wprost z treści art. 156 § 1 K.p.k.

Dopiero po zapoznaniu się z protokołem jego przesłuchania możliwa będzie prawidłowa analiza wniesionego do sądu aktu oskarżenia. Nie można bowiem wykluczyć, że w trakcie protokołowania wyjaśnienia Pani męża zabrzmiały jak przyznanie się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Nie można jednak także wykluczyć, że to protokołujący błędnie zaprotokołował wyjaśnienia męża. Problem w tym, że mąż po złożeniu wyjaśnień, miał prawo zapoznać się z ich treścią i winien był je podpisać.

O ile rzeczywiście w protokole byłby błąd, względnie prokurator błędnie odczytał intencje Pani męża, po zapoznaniu się z protokołem jego przesłuchania, Pani mąż może wnieść odpowiedź na akt oskarżenia, względnie już po odczytaniu aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie, na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów wyjaśnić, iż tak, ale tylko do jednego, a do pozostałych nie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ja osobiście uważam, że o ile byłby błąd, mąż winien wnieść odpowiedź na akt oskarżenia, celem pisemnego wyjaśnienia powstałych rozbieżności, aby w czasie rozprawy, której towarzyszyć będą emocje i stres, nie doszło do kolejnej omyłki.

Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia mu aktu oskarżenia. Niezachowanie jednak powyższego 7-dniowego terminu nie skutkuje dla Pani męża niczym negatywnym. Mąż ma bowiem prawo podjąć obronę w każdym momencie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej?

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej, gdy wyrok I instancji wydał sąd rejonowy?...

Wyłudzenie pieniędzy na zakup nielegalnych papierosów

Ktoś mi zaproponował nielegalne papierosy z Ukrainy. Chciałem kupić sporą ilość, ale na własny użytek. Zapłaciłem tej osobie 1100 zł. Teraz ta...

Konsekwencje wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

Jeżeli prokurator wystąpił do sadu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania na osobę, która ma zostać tymczasowo aresztowana, i sąd wyznacza...

Odpowiedzialność za fałszywe anonimowe doniesienie

Moje pytanie dotyczy procedury pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, która złożyła na mnie fałszywe anonimowe telefoniczne doniesienie na policję,...

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki z o.o.

Czy nie będąc wierzycielem spółki, mogę zgłosić doniesienie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd...

Grzywna lub kaucja w zamian za wyrok

Dostałem wyrok trzech miesięcy pozbawienia wolności za niewykonanie prac społecznych. Prace społeczne dostałem za WKU. Czy jest szansa wyjścia z tego?...

Jak prosić sąd o skrócenie kary za jazdę po alkoholu?

Rok temu straciłem na 3 lata prawo jazdy za prowadzenie po alkoholu. Jak prosić sąd o skrócenie kary? Powodem jest sytuacja osobista.

Niezapłacone alimenty sprzed lat a przyjazd do Polski

Przebywam w UK od 10 lat. W Polsce mam niezapłacone alimenty. Nie mam rodziny w Polsce, więc nie jestem w stanie dowiedzieć się, czy są...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »