Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uzyskanie dokumentów z policji po kradzieży samochodu

Autor: Michał Soćko

Dwa miesiące temu ukradziono mi samochód. W zeszły czwartek zadzwonił policjant do mojego adwokata i powiedział, że umorzył postępowanie. Dziś zadzwoniłem do policjanta, a on mi powiedział, że sprawę przesłał do prokuratury o wydłużenie terminu. Trzy tygodnie temu powiedział, że czeka na opinie od eksperta od kluczy. Dodam, że już złożyłem skargę na tego policjanta za przewlekanie śledztwa(czekam na odpowiedz), jest złośliwy. Co ja mogę jeszcze zrobić, żeby ta sprawa wreszcie się skończyła, bo brakuje mi tego dokumentu do ubezpieczalni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Postępowanie w sprawie kradzieży jest prowadzone najczęściej w formie dochodzenia. I tak, zasadniczy czas trwania dochodzenia określa art. 325i. Stanowi on jak niżej:

„Art. 325i. § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas oznaczony.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335, art. 336 i art. 387 § 2 przysługują także innym niż prokurator organom uprawnionym do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego”.

W związku z powyższym dochodzenie powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy. Przy czym prokurator może je przedłużyć do 3 miesięcy. Wskazać jednak należy, że powyższy 3-miesięczny termin nie musi być terminem maksymalnym. Okres ten może być dalej przedłużany, w wypadkach szczególnie uzasadnionych, na dalszy czas oznaczony.

Oznacza to w istocie, że nie ma górnej granicy czasowej trwania postępowania przygotowawczego toczącego się w trybie dochodzenia. Dodać należy również, że decyzja prokuratora w tym zakresie nie podlega kontroli instancyjnej (art. 459 w zw. z art. 325i).

Na zakończenie wskazać należy, że postępowanie karne prowadzone w sprawie o kradzież toczy się w trybie przewidzianym dla przestępstwa publicznoskargowego ściganego z urzędu. Oznacza to, że po zgłoszeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony traci w istotny sposób traci możliwość wpływu na tok postępowania. Czynności procesowe są bowiem podejmowane z urzędu.

Gdyby jednak postępowanie to było wielokrotnie przedłużane bez uzasadnionej przyczyny, to można zastanowić się nad skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl