Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie dokumentów z policji po kradzieży samochodu

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-06-24

Dwa miesiące temu ukradziono mi samochód. W zeszły czwartek zadzwonił policjant do mojego adwokata i powiedział, że umorzył postępowanie. Dziś zadzwoniłem do policjanta, a on mi powiedział, że sprawę przesłał do prokuratury o wydłużenie terminu. Trzy tygodnie temu powiedział, że czeka na opinie od eksperta od kluczy. Dodam, że już złożyłem skargę na tego policjanta za przewlekanie śledztwa(czekam na odpowiedz), jest złośliwy. Co ja mogę jeszcze zrobić, żeby ta sprawa wreszcie się skończyła, bo brakuje mi tego dokumentu do ubezpieczalni.

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Postępowanie w sprawie kradzieży jest prowadzone najczęściej w formie dochodzenia. I tak, zasadniczy czas trwania dochodzenia określa art. 325i. Stanowi on jak niżej:

„Art. 325i. § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas oznaczony.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335, art. 336 i art. 387 § 2 przysługują także innym niż prokurator organom uprawnionym do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego”.

W związku z powyższym dochodzenie powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy. Przy czym prokurator może je przedłużyć do 3 miesięcy. Wskazać jednak należy, że powyższy 3-miesięczny termin nie musi być terminem maksymalnym. Okres ten może być dalej przedłużany, w wypadkach szczególnie uzasadnionych, na dalszy czas oznaczony.

Oznacza to w istocie, że nie ma górnej granicy czasowej trwania postępowania przygotowawczego toczącego się w trybie dochodzenia. Dodać należy również, że decyzja prokuratora w tym zakresie nie podlega kontroli instancyjnej (art. 459 w zw. z art. 325i).

Na zakończenie wskazać należy, że postępowanie karne prowadzone w sprawie o kradzież toczy się w trybie przewidzianym dla przestępstwa publicznoskargowego ściganego z urzędu. Oznacza to, że po zgłoszeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony traci w istotny sposób traci możliwość wpływu na tok postępowania. Czynności procesowe są bowiem podejmowane z urzędu.

Gdyby jednak postępowanie to było wielokrotnie przedłużane bez uzasadnionej przyczyny, to można zastanowić się nad skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »