Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uszkodzenie mienia hotelowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-03

Zostałem skazany z art. 288 § 1 Kodeksu karnego na karę grzywny i zwrot 9000 zł poszkodowanemu za uszkodzenie mienia hotelowego. W tej samej sprawie, ale w odrębnym postępowaniu został skazany mój kolega (też z art. 288 § 1 Kodeksu karnego), lecz on otrzymał tylko karę grzywny. Sąd nie zobowiązał go to spłaty kosztów uszkodzenia mienia wspólnie ze mną. Co mogę zrobić, aby kolega zwrócił mi połowę tych kosztów (4500 zł), czyli żeby solidarnie ze mną zapłacił za szkody jakie razem wyrządziliśmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pana pytania wynika, że wspólnie z kolegą dokonał Pan uszkodzenia mienia hotelowego. Zarówno Pan, jak i kolega zostaliście skazani z art. 288 § 1 K.k. Jednak jedyne Pan został obciążony kosztami naprawienia szkody. Zastanawia się Pan, czy może domagać się od kolegi zwrotu 4500 zł, tytułem połowy kosztów szkody w mieniu hotelowym.

W pierwszej kolejności należałoby dokładnie przeanalizować treść wyroków skazujących zarówno Pana, jak i kolegi. Jeżeli w obydwu wyrokach jest mowa o działaniu wspólnie i w porozumieniu, w mojej ocenie mamy do czynienia z tzw. odpowiedzialnością solidarną.

Na Pana korzyść przemawia art. 11 K.p.c., zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Tym samym winę, szkodę oraz związek przyczynowy miałby Pan udowodniony.

W mojej ocenie należałoby wystąpić do kolegi z wezwaniem do zapłaty (po ustaleniu w wyrokach, że działanie było wspólnie i w porozumieniu), po czym po uchybieniu terminu do zwrotu 4500 zł skierowałbym sprawę do sądu.

Najważniejsze jednak, aby ustalić, że zarzuty Pana i kolegi są tożsame. Wówczas, jak już wskazałem, może Pan powołać się na art. 11 K.p.c., a co najważniejsze ma Pan wykazaną winę, wysokość szkody – sąd obciążając Pana kwotą 9000 zł określił jej wartość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »