Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uporczywe nękanie, czyli tzw. stalking

Autor: Monika Cieszyńska

Moja dziewczyna ma problem ze starym znajomym. Od jakiegoś czasu wysyła do niej smsy, w których pisze, że ją kocha, żeby się z nim spotkała, żeby mnie zostawiła, itp. Ostatnio zaczął też dzwonić o różnych porach dnia i nocy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak prawnie pozbyć się tego człowieka? Ta sytuacja zaczyna być już bardzo męcząca zarówno dla mojej dziewczyny, jak i dla mnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej sytuacji uważam, iż osoba nękana powinna złożyć doniesienie na policję lub do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jej szkodę.

Uporczywe nękanie, czyli tzw. stalking jest przestępstwem penalizowanym przez ustawodawcę w art. 190a § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem: „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Ww. przestępstwo należy do przestępstw materialnych, co oznacza, iż aby można było mówić o jego popełnieniu, konieczne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego prywatności. Stąd składając zeznania Pana dziewczyna powinna przedstawić zaistniałą sytuację (wskazując od kiedy taka sytuacja trwa), w szczególności fakt składania przez sprawcę niechcianych przez nią propozycji, oświadczeń, czy fakt komunikowania się z nią wbrew jej woli oraz wskazać posiadane dowody, np. smsy, e-maile czy inne dokumenty; nadto pokrzywdzona powinna zawnioskować o przesłuchanie Pana jako świadka (najlepiej jeśli stawi się Pan od razu z samą pokrzywdzoną). Nadto w czasie przesłuchania należy wyrazić swoje obawy, wskazać, iż sprawca narusza prywatność, czy też wzbudza poczucie strachu i zagrożenie bezpieczeństwa.

Ściganie ww. przestępstwa następuje na wniosek, tzn. aby organy ścigania mogły wszcząć i przeprowadzić postępowanie karne konieczny jest wyraźny wniosek o ściganie złożony przez osobę pokrzywdzoną. Natomiast po złożeniu wniosku sprawa będzie się już toczyć dalej z urzędu.

Po złożeniu doniesienia Pana dziewczyna zostanie przesłuchana i pouczona o swoich prawach.

Warto pamiętać, iż w razie skazania za stalking sąd obok kary pozbawienia wolności może orzec środek karny polegający na obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazie kontaktowania się z określonymi osobami, czy zakazie zbliżania się do określonych osób, o co należy wnosić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl