Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ukarany za wykroczenie przez sąd garnizonowy

Autor: Marek Gola

Jestem żołnierzem zawodowym. Zostałem ukarany za wykroczenie przez sąd garnizonowy (art. 70 § 2 K.w.) w trybie nakazowym karą grzywny. Czy informacja o tym znajduje się w KRK?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym. W trybie nakazowym został Pan skazany za czyn z art. 70 § 2 K.w. na karę grzywny.

Istotne znaczenie z punktu widzenia Pana zapytania ma kara, na którą został Pan skazany. Pisze Pan, iż jest to kara grzywny.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy o KRK w rejestrze gromadzi się dane osób prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu.

Z uwagi na powyższe, skoro skazany został Pan na karę grzywny Pańska kartoteka karna (KRK) będzie czysta. Wyrok wydany w trybie nakazowym nie będzie w niej figurował.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl