Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szkoda wyrządzona przez osobę chorą psychicznie

Autor: Eliza Rumowska

Czy osoba chora psychicznie leżąca w szpitalu jest odpowiedzialna za uszkodzenie mienia, za zarażenie personelu, innego pacjenta, itp.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szkoda wyrządzona przez osobę chorą psychicznie

Czy osoba chora psychicznie ponosi odpowiedzialność za popełnioną szkodę?

O odpowiedzialności osoby chorej psychicznie decyduje nie tyle choroba co stan niepoczytalności podczas popełnienia czynów zabronionych. Przepisy Kodeksu karnego określają to następująco:

„Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej]

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.”

W takiej sytuacji należałoby określić i do tego dążyć, czy osoba ta popełniając wskazane przez Pana czyny niedozwolone miała zdolność rozpoznania znaczenia tych czynów, czy też nie. To jest kluczowe ustawowe kryterium. Natomiast w przypadku chorego w szpitalu dochodzą także kwestie, jak do takiej sytuacji doszło i czy szpital jako placówka mająca obowiązek w takich przypadkach zabezpieczać i przeciwdziałać skutkom zachowań osób chorych psychicznie (swych podopiecznych) nie dopuścił się zaniedbań.

Tym oto co podałam w powyższym należy kierować się przy ustaleniu podmiotów odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez osobę chorą psychicznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl