Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szkalujący anonim z numeru zastrzeżonego

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2016-07-20

Moja żona otrzymała telefoniczny anonim z numeru zastrzeżonego szkalujący mnie jako męża i ojca. Żona chce rozwodu lub separacji. Czy sprawcę takiego telefonu można ścigać z urzędu? Czy policja ma możliwość sprawdzenia, z jakiego numeru zostało wykonane połączenie? Rozmowa nie została zarejestrowana. Gdzie taką sprawę zgłosić i w jakiej formie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Są różne sposoby wykonywania połączeń, które są odbierane jako rozmowy telefoniczne. Niekiedy jako numer zastrzeżony traktowany jest numer wirtualny – bez fizycznego telefonu (np. związany z systemem Skype lub podobnym). W takich sytuacjach może być szczególnie trudno ustalić, skąd nawiązano połączenie lub kto je wykonał. Można to jednak uczynić. Zwykłe numery zastrzeżone są „tajemnicze” dla większości „zwykłych” użytkowników, ale wiele służb publicznych ma do nich łatwy dostęp (np. regułą jest wyświetlanie numerów telefonicznych w urządzeniach odbiorczych różnych centrów alarmowych.

Policja i inne podobne służby mają możliwość prowadzenia ustaleń, skąd lub z jakiego urządzenia dzwoniono. Czasami ustalenia są łatwe, a niekiedy trudniejsze – z różnych powodów. Między innymi dlatego, że w sprawach „zwykłych” ludzi jedynie sporadycznie angażuje się służby wywiadowcze, zwłaszcza mogące się starać o dostęp do danych z międzynarodowych (a może nawet ogólnoświatowych) systemów szpiegowskich.

Policja państwowa to duża struktura organizacyjna. Część jej jednostek organizacyjnych (zazwyczaj posterunki i mniejsze komisariaty) ma niewielkie możliwości – technicznych lub kadrowych – więc w sprawach bardziej złożonych może się przydać skierowanie prośby o pomoc do policyjnej jednostki organizacyjnej wyższego stopnia (np. do komendy powiatowej). W różnych instytucjach ludzie mają swe obowiązki, więc – zwłaszcza w sprawach bardziej złożonych – przydaje się wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjęcia, np. w celu odebrania i zaprotokółowania zeznań. Czekanie wpierw na jakimś posterunku (zwłaszcza o słabych możliwościach organizacyjnych) może się okazać nawet stratą czasu, ponieważ funkcjonariusz z takiego posterunku zapewne skieruje interesanta do kogoś innego, prawdopodobnie pracującego w odpowiednio wyposażonej placówce policyjnej.

Jeśli osoba pokrzywdzona nosi się z zamiarem wytoczenia powództwa cywilnego (np. z zakresu ochrony dóbr osobistych) lub ze skierowaniem prywatnego aktu oskarżenia, to organa ścigania mogą pomóc w ustaleniach, zwłaszcza za aprobatą sądu (np. zabezpieczenie dowodów).

Wolni ludzie mają prawo decydować o różnych sprawach – w tym o dowierzaniu albo niedowierzaniu dochodzącym do nich informacjom. Państwo musiałoby być rzeczywistym Lewiatanem (czyli potworem), gdyby zdecydowało się regulować zakres dawania wiary przez ludzi dochodzącym do nich informacjom.

Jeżeli ktoś z błahego powodu (np. fantazji lub dowierzania bez powodu, zwłaszcza byle plotce) żąda separacji albo rozwodu – odpowiednio: art. 611 i następne oraz art. 56 i następne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – to może się narazić na oddalenie powództwa albo na uznanie żądającego (czyli powoda) przez sąd za (współ)winnego rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 K.r.o.). Zagadnienie winy za rozkład pożycia małżeńskiego może mieć poważne skutki finansowe; z uwagi na tak zwaną alimentację na rzecz (byłego) małżonka – zachęcam do spokojnej i uważnej lektury artykułu 60 K.r.o. Również stronie pozwanej przysługuje prawo do sądu; warto z niego korzystać, w tym przejawiać odpowiednią aktywność w prezentowaniu swego stanowiska – art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Załatwianie spraw (zwłaszcza ważniejszych) uczy, że dobrze jest prezentować swe stanowisko na piśmie. Wiele osób popełnia błędy związane z liczeniem na to, że będzie mieć szanse przemawiać (zwłaszcza godzinami) podczas rozprawy – warto sprawdzić (na wokandzie), ile czasu przewidziano na daną rozprawę. Różna jest cierpliwość sędziów oraz ich skłonność do wysłuchiwania przemówień (tego zagadnienia dotyczą narzekania niektórych adwokatów). Ponadto nie każdy człowiek jest uzdolnionym mówcą. Często negatywny wpływ na człowieka mają emocje, co osłabia jakość wypowiedzi, zwłaszcza ustnych. Pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (często przydaje się opcja „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Samo kłamstwo (jako takie) nie jest ani przestępstwem, ani okolicznością wprost naganną w rozumieniu prawa cywilnego. Jeżeli kłamstwo dotyczy spraw poważnych, to może ono pociągać za sobą konsekwencje prawne. Proponuję zastanowić się nad tym, czy przekazana w owej wiadomości (o ile wiadomość była) informacja była naruszeniem dóbr osobistych (art. 23 K.c.), zwłaszcza Pańskich. Jeżeli tak, to mogą wchodzić w grę roszczenia (szczególnie na podstawie art. 24 K.c.). Mogło dojść również do zachowań przestępczych. Sprawca (jeżeli miała miejsce takowa rozmowa) może odpowiadać za swe zachowania (w tym słowa) – nie zaś za ich zrozumienie, a zwłaszcza wyolbrzymienie.

Proszę zwrócić uwagę na to, że wiele przestępstw, które mogą godzić w życie człowieka, np. w jego wolność lub godność, jest ściganych z oskarżenia prywatnego (sam pokrzywdzony powinien skierować akt oskarżenia do sądu) albo na wniosek pokrzywdzonego (bez wniosku o ściganie organa ścigania mają „związane ręce”). Sąd (cywilny lub karny) mogą ułatwić uzyskiwanie danych (od operatorów telekomunikacyjnych lub w organach ścigania).

Jeżeli odnośne połączenie (o ile takowe było) wykonano z zagranicy lub przy pomocy środka łączności obsługiwanego przez instytucję zagraniczną, to w grę może wchodzić potrzeba korzystania z pomocy prawnej – o takie rozwiązanie występują z reguły organa jednego państwa, jeżeli zależy im na uzyskaniu pomocy organów innego państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »