Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na wyrok łączny po zmianach przepisów w 2015 r.

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-02-17

W 2000 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat za czyn z art. 284 § 2 K.k. Wyrok ten został odwieszony w 2006 r. W 2003 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 3 lata pozbawienia wolności za czyn z art. 279 § 1 K.k. oraz 289 § 2 K.k. Do ogłoszenia tego wyroku przez 13 miesięcy byłem zatrzymany w areszcie śledczym. Czy po zmianach przepisów z lipca 2015 r. mogę wnioskować o wyrok łączny i czy mam szansę go otrzymać z możliwością redukcji wyroku do np. 2 lat?

Wspomniana przez Pana nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r., rzeczywiście zmieniła między innymi zasady dotyczące łączenia kar i środków karnych.

Jak rozumiem, oba wyroki skazujące uprawomocniły się w stosunku do Pana osoby jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji Kodeksu karnego, tj. przed 1 lipca 2015 r. Inaczej mówiąc, oba wyroki skazujące były już w stosunku do Pana prawomocne zanim weszły w życie nowe przepisy.

Zgodnie z wymienioną nowelizacją przepisów dotyczących rozdziału IX, który dotyczy właśnie zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych – w brzmieniu nadanym nowelą z dnia 20 lutego 2015 r. – nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W praktyce oznacza, to że w Pana przypadku nie mogą znaleźć zastosowania nowe zasady dotyczące łączenia kar (skoro oba skazania w dniu 1 lipca 2015 r. były już prawomocne), chyba że po 1 lipca zapadłby w stosunku do Pana kolejny wyrok skazujący i w związku z tym skazaniem zachodziłaby konieczność orzeczenia kary łącznej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zobowiązanie do przeproszenia funkcjonariuszy policji

Wykonując wyrok, muszę listownie przeprosić policjantów. Jak prawidłowo zaadresować ten list? Czy złożyć go na ręce komendanta policji posterunku,...

Więzienie za alimenty

Mój brat wczoraj, podczas rutynowej kontroli został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym na 43 dni. Okazało się, że brat ma zaległości...

Nowe przestępstwo mimo zawiasów

Byłem dziś na komendzie w sprawie ustalenia kary za kradzieże. Wcześniej miałem wyrok w zawiasach za to samo. Przyznałem się do wszystkiego, także...

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić...

Poszukiwania za drobne przestępstwo

Siostra 2 lata temu posłużyła się legitymacją koleżanki, została spisana i wypuszczona. Teraz okazało się, że była poszukiwana listem gończym...

Nieodrobienie prac społecznych a zamiana kary na areszt

Syn (19 lat) otrzymał karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne – 300 godzin (10...

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Za 2 tygodnie zapadnie wyrok w sprawie karnej, w której oskarżony korzysta z dobrowolnego poddania się karze. Po jakim czasie ten wyrok ulega...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »