Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na wyrok łączny po zmianach przepisów w 2015 r.

Autor: Monika Cieszyńska

W 2000 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat za czyn z art. 284 § 2 K.k. Wyrok ten został odwieszony w 2006 r. W 2003 r. zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 3 lata pozbawienia wolności za czyn z art. 279 § 1 K.k. oraz 289 § 2 K.k. Do ogłoszenia tego wyroku przez 13 miesięcy byłem zatrzymany w areszcie śledczym. Czy po zmianach przepisów z lipca 2015 r. mogę wnioskować o wyrok łączny i czy mam szansę go otrzymać z możliwością redukcji wyroku do np. 2 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspomniana przez Pana nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r., rzeczywiście zmieniła między innymi zasady dotyczące łączenia kar i środków karnych.

Jak rozumiem, oba wyroki skazujące uprawomocniły się w stosunku do Pana osoby jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji Kodeksu karnego, tj. przed 1 lipca 2015 r. Inaczej mówiąc, oba wyroki skazujące były już w stosunku do Pana prawomocne zanim weszły w życie nowe przepisy.

Zgodnie z wymienioną nowelizacją przepisów dotyczących rozdziału IX, który dotyczy właśnie zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych – w brzmieniu nadanym nowelą z dnia 20 lutego 2015 r. – nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W praktyce oznacza, to że w Pana przypadku nie mogą znaleźć zastosowania nowe zasady dotyczące łączenia kar (skoro oba skazania w dniu 1 lipca 2015 r. były już prawomocne), chyba że po 1 lipca zapadłby w stosunku do Pana kolejny wyrok skazujący i w związku z tym skazaniem zachodziłaby konieczność orzeczenia kary łącznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl