Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-07-10

Wpadłem w poślizg. Spowodowałem kolizję i dachowałem na poboczu, uszkadzając znak i barierkę w niewielkim stopniu. Podczas kontroli były wykonane 3 badania alkomatem: dwa pierwsze wykazały w wydychanym powietrzu 0,28 oraz 0,27 ml. Trzeci pomiar alkomatem już stacjonarnym wykazał 0,18 ml w wydychanym powietrzu. Pomiar nastąpił po 15 minutach. Mam się stawić na złożenie wyjaśnień. Wypadek był pechowy, wracałem z pracy, gdzie miałem mieć nocleg, a niestety nie dostałem go. Mam od niedawna firmę z dotacji z UP, samochód jest mi konieczny do jej prowadzenia. Co robić? Czy mam szansę na warunkowe umorzenie?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każde urządzenie ma tzw. błąd pomiarowy, który wynika z certyfikatu, który to certyfikat winien być załączony do akt sprawy. Z treści tego certyfikatu wynika jaki błąd pomiarowy występuje dla urządzenia, którym badanie wykonano. Niemniej jednak wobec ustalenia w trakcie badania 0,28 ml, obawiam się, że o błędzie nie ma mowy, bowiem nie znam urządzenia, którego błąd pomiarowy byłby większy aniżeli 0,01 promila. W Pana przypadku błąd musiałaby obejmować 0,09 promila, albowiem 0,28 ml x 2,1 = 0,588 promila. Mimo to nie należy rezygnować z tej drogi sprawdzenia.

Badanie z urządzenia stacjonarnego stanowi jedyni punkt poglądowy, czy znajdował się Pan już w facie eliminacji alkoholu z organizmu, czy też nie, a zatem nie może on decydować o tym, czy Pana czyn zakwalifikować jako wykroczenie, czy przestępstwo. Niemniej jednak w trakcie przesłuchania, po postawieniu Panu zarzutów, winien Pan odmówić składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania, a następnie nie przyznawać się do winy. Po postawieniu Panu zarzutu będzie miał Pan status podejrzanego, co pozwoli Panu zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Mając pełną wiedzę o dowodach przeciwko Panu, przy takim wyniku pomiaru winien się Pan starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Niemniej jednak będzie Pan musiał wykazać, że problemy z noclegiem wystąpiły. Dobrze byłoby, gdyby już teraz próbował Pan uzyskać od pracodawcy jakieś pismo potwierdzające problemy z noclegiem. Na wskazane przez Pana okoliczności – dofinansowanie z UP, a także inne – musi mieć Pan jednak dokumenty, by przekonać sąd do swoich racji.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 Kodeksu karnego do art. 42 § 2 pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

Reasumując, osobiście uważam, że nic Pan nie traci, a może jedynie zyskać, dlatego radzę podjąć walkę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czego mam się spodziewać w Polsce po odebraniu prawa jazdy za granicą?

Zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Osobiście tego incydentu nie pamiętam. Wydarzenie miało miejsce w Norwegii. Odwieziono mnie do domu...

Co zrobić, by kara za jazdę pod wpływem alkoholu była minimalna?

W sobotę o 12:40 zatrzymała mnie policja do kontroli. Sprawdzili dokumenty oraz trzeźwość. Niestety ubiegłej nocy dosyć dużo wypiłem...

Zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu na okres 1 roku - czy trzeba zdawać egzamin?

W 2012 r. mojemu bratu zostało zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na okres 1 roku. Czy obecnie, aby odzyskać prawo jazdy, oprócz badań...

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i dobrowolnie poddanie się karze

Mój partner prowadził auto w stanie nietrzeźwości. Zatrzymała go policja, w wydychanym powietrzu miał 0,7 (1,5 promila). Po zeznaniach na policji,...

Czy mogę wybrać karę finansową zamiast zabrania prawa jazdy?

Jechałem samochodem w niedzielę rano, był znikomy ruch. Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Miałem pomiar alkoholu 0,17, po kwadransie 0,13....

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »