Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2019-07-22

Proszę o udzielenie pisemnej porady prawnej na temat braku przeciwwskazań sprzedaży osobom fizycznym sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi samochodów i mieszkań, w tym wytrychów do zamków samochodowych i mieszkaniowych, łamaków i innych,
oraz braku przeciwwskazań sprzedaży osobom fizycznym urządzeń do kodowania kluczyków samochodowych (immobilizerów) oraz ich rozłączania –€“ dezaktywacji immobilizerów. Dodam, że pytanie zadajemy tylko i wyłącznie profilaktycznie. Jesteśmy w trakcie tworzenia jednego z wielu istniejących na całym świecie sklepów internetowych sprzedających taki sprzęt i zapobiegawczo wolelibyśmy posiadać jednoznaczny taki dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do sprzedaży tychże artykułów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie zarysuję stan prawny w polskim prawodawstwie w odniesieniu do interesującego nas zagadnienia. Kluczowy jest poniższy artykuł Kodeksu wykroczeń:

„Art. 129. § 1. Kto:

1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne,

2) dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,

3) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym osobom.

§ 3. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy”.

Narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży to np. różnego rodzaju łomy, piłka do cięcia metalu, przecinak, cęgi tnące itp. Nie jest to katalog zamknięty i sklasyfikowanie danego narzędzia zależy od jego rzeczywistego przeznaczenia… często w zależności od indywidualnego kontekstu.

Ważne też, że podmiotem wykroczenia z art. 129 § 1 i 2 może być każdy, z wyjątkiem osoby trudniącej się zawodem, w którym są potrzebne wytrychy, np. ślusarz, tokarz, frezer (art. 129 § 1 pkt 1). Jednakże osoba wykonująca zawód, w którym potrzebne są wytrychy, może być sprawcą, jeśli dostarcza wytrychy osobie nietrudniącej się takim zawodem.

Dla oceny, czy dana osoba jest uprawniona do posiadania wytrychów, nie ma znaczenia to, czym faktycznie się zajmuje, lecz to, jaki jest jej wykonywany zawód.

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że nie wystarczy zajmować się wyłącznie sprzedażą wytrychów i – jak sformułowano w pytaniu – „sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi samochodów i mieszkań”, tzn. nie zajmuje się tymi rzeczami z zamiarem wykorzystania ich do kradzieży. Oprócz tego należy spełnić przesłankę „trudnienia się zawodem”, w którym te narzędzia są potrzebne.

W praktyce przyjmuje się również, że „zawodem” spełniającym przesłanki powyższego artykułu, jest kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę. Zagadnienie to nie jest bezpośrednim przedmiotem pytania, więc nie będę w tej materii wdawać się w szczegóły, uczulam jednak na fakt, iż dopiero co weszły w życie nowe przepisy regulujące tę sferę, toteż – na wypadek zainteresowania tym rozwiązaniem swojej sytuacji – sugeruję po prostu skontaktować się z komendą wojewódzką w Poznaniu i zasięgnięcia tam wszelkich informacji dotyczących procedur ubiegania się o taki wpis. Poglądowo dołączam dwa linki do stron, które wstępnie zaznajomią Państwa z nowymi regulacjami tej materii.

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11694,Od-1-stycznia-2014-r-nie-ma-egzaminow-dla-kandydatow-na-pracownika-ochrony-i-det.html

https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje_kwalifikowany_pracownik_zabezpieczenia_technicznego.php?k=149&a=brak

Powyższe rozstrzyga jednak przede wszystkim kwestię „posiadania”. Odrębną kwestią jest z kolei sprzedaż, ze szczególną uwagą na poniższy zapis interesującego na przepisu:

„Art. 129. § 1. Kto:

1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne,

2) dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,

3) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

W orzecznictwie dotąd brak rozstrzygnięć sądów, które pozwoliłyby jednoznacznie zinterpretować powyższe przepisy w kontekście Państwa wątpliwości.

Wydaje się jednak uzasadnionym twierdzenie, że system sprzedaży internetowej należałoby tak skonstruować, aby dołożyć szczególnej staranności o to, aby kupującym były wyłącznie osoby „trudniące się zawodem, w którym takie narzędzia są potrzebne”.  Idealnym modelem byłoby weryfikowanie zawodu/uprawnień każdego z kupujących, rozumiem jednak, że mogłoby to zaburzyć płynność procesu sprzedaży. Z drugiej strony mieliby Państwo wówczas gwarancję, że nie narażą się na konsekwencje z tytułu naruszenia Kodeksu wykroczeń.

Oceniam, że absolutnym minimum wyrażenia tej „szczególnej staranności” byłoby umieszczenie na etapie przedsprzedażowym informacji dotyczącej omawianego art. 129 Kodeksu wykroczeń oraz wymóg „kliknięcia”/zatwierdzenia oświadczenia, że kupujący:

  • nie nabywa danego narzędzia w celu dokonywania kradzieży,
  • wykonuje zawód, w którym takie narzędzia są potrzebne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Szantażowanie ujawnieniem nagich zdjęć w internecie

Szantażowanie ujawnieniem nagich zdjęć w internecie

Mam problem związany z szantażem przez internet. Opiszę moją sytuację w dużym skrócie. Ponad dwa lata temu nawiązałem przez internet znajomość...

Zamówienie na napisanie pracy dyplomowej, konsekwencje karne

Złożyłem zamówienie na przepisanie, zredagowanie i pomoc w napisaniu pracy dyplomowej, nie podpisałam żadnej umowy, na wszystko umawialiśmy się...

Wyrok pracownika ochrony a zaświadczenie o niekaralności

Ubiegam się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony kurs już skończyłem i jeden z wymaganych papierów to jest również...

Obrona zmarłej osoby

W wyniku kłótni małżeńskiej mojej siostry ze swoim mężem i szarpaniny obojga, ona, nieszczęśliwie upadając, straciła życie. Podejrzany...

Erotyczne spotkanie i szantaż

Wczoraj umówiłem się na spotkanie z kobietą, która oferuję swoje intymne usługi na jednym ze znanych portali z ogłoszeniami erotycznymi. Pani ta...

Złośliwe zamówienie za pobraniem produktów na znajomego a odpowiedzialność karna

W przypływie złości na znajomego dokonałem zamówienia za pobraniem kilku produktów z różnych sklepów internetowych na adres tego znajomego. Produkty...

Sprzedawca na Allegro żąda zapłaty za negatywny komentarz i straszy sądem

Ktoś zakupił z mojego konta pewien przedmiot na aukcji. Ta aukcja okazała się oszustwem, ponieważ była sztucznie zawyżona cena. Kolega chciał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »