Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi

Autor: Hanna Żurowska

Proszę o udzielenie pisemnej porady prawnej na temat braku przeciwwskazań sprzedaży osobom fizycznym sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi samochodów i mieszkań, w tym wytrychów do zamków samochodowych i mieszkaniowych, łamaków i innych,
oraz braku przeciwwskazań sprzedaży osobom fizycznym urządzeń do kodowania kluczyków samochodowych (immobilizerów) oraz ich rozłączania –€“ dezaktywacji immobilizerów. Dodam, że pytanie zadajemy tylko i wyłącznie profilaktycznie. Jesteśmy w trakcie tworzenia jednego z wielu istniejących na całym świecie sklepów internetowych sprzedających taki sprzęt i zapobiegawczo wolelibyśmy posiadać jednoznaczny taki dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do sprzedaży tychże artykułów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie zarysuję stan prawny w polskim prawodawstwie w odniesieniu do interesującego nas zagadnienia. Kluczowy jest poniższy artykuł Kodeksu wykroczeń:

„Art. 129. § 1. Kto:

1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne,

2) dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,

3) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym osobom.

§ 3. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy”.

Narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży to np. różnego rodzaju łomy, piłka do cięcia metalu, przecinak, cęgi tnące itp. Nie jest to katalog zamknięty i sklasyfikowanie danego narzędzia zależy od jego rzeczywistego przeznaczenia… często w zależności od indywidualnego kontekstu.

Ważne też, że podmiotem wykroczenia z art. 129 § 1 i 2 może być każdy, z wyjątkiem osoby trudniącej się zawodem, w którym są potrzebne wytrychy, np. ślusarz, tokarz, frezer (art. 129 § 1 pkt 1). Jednakże osoba wykonująca zawód, w którym potrzebne są wytrychy, może być sprawcą, jeśli dostarcza wytrychy osobie nietrudniącej się takim zawodem.

Dla oceny, czy dana osoba jest uprawniona do posiadania wytrychów, nie ma znaczenia to, czym faktycznie się zajmuje, lecz to, jaki jest jej wykonywany zawód.

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że nie wystarczy zajmować się wyłącznie sprzedażą wytrychów i – jak sformułowano w pytaniu – „sprzętu do awaryjnego otwierania drzwi samochodów i mieszkań”, tzn. nie zajmuje się tymi rzeczami z zamiarem wykorzystania ich do kradzieży. Oprócz tego należy spełnić przesłankę „trudnienia się zawodem”, w którym te narzędzia są potrzebne.

W praktyce przyjmuje się również, że „zawodem” spełniającym przesłanki powyższego artykułu, jest kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę. Zagadnienie to nie jest bezpośrednim przedmiotem pytania, więc nie będę w tej materii wdawać się w szczegóły, uczulam jednak na fakt, iż dopiero co weszły w życie nowe przepisy regulujące tę sferę, toteż – na wypadek zainteresowania tym rozwiązaniem swojej sytuacji – sugeruję po prostu skontaktować się z komendą wojewódzką w Poznaniu i zasięgnięcia tam wszelkich informacji dotyczących procedur ubiegania się o taki wpis. Poglądowo dołączam dwa linki do stron, które wstępnie zaznajomią Państwa z nowymi regulacjami tej materii.

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11694,Od-1-stycznia-2014-r-nie-ma-egzaminow-dla-kandydatow-na-pracownika-ochrony-i-det.html

https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje_kwalifikowany_pracownik_zabezpieczenia_technicznego.php?k=149&a=brak

Powyższe rozstrzyga jednak przede wszystkim kwestię „posiadania”. Odrębną kwestią jest z kolei sprzedaż, ze szczególną uwagą na poniższy zapis interesującego na przepisu:

„Art. 129. § 1. Kto:

1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne,

2) dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem,

3) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

W orzecznictwie dotąd brak rozstrzygnięć sądów, które pozwoliłyby jednoznacznie zinterpretować powyższe przepisy w kontekście Państwa wątpliwości.

Wydaje się jednak uzasadnionym twierdzenie, że system sprzedaży internetowej należałoby tak skonstruować, aby dołożyć szczególnej staranności o to, aby kupującym były wyłącznie osoby „trudniące się zawodem, w którym takie narzędzia są potrzebne”.  Idealnym modelem byłoby weryfikowanie zawodu/uprawnień każdego z kupujących, rozumiem jednak, że mogłoby to zaburzyć płynność procesu sprzedaży. Z drugiej strony mieliby Państwo wówczas gwarancję, że nie narażą się na konsekwencje z tytułu naruszenia Kodeksu wykroczeń.

Oceniam, że absolutnym minimum wyrażenia tej „szczególnej staranności” byłoby umieszczenie na etapie przedsprzedażowym informacji dotyczącej omawianego art. 129 Kodeksu wykroczeń oraz wymóg „kliknięcia”/zatwierdzenia oświadczenia, że kupujący:

  • nie nabywa danego narzędzia w celu dokonywania kradzieży,
  • wykonuje zawód, w którym takie narzędzia są potrzebne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl