Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skierowanie na badania i egzamin

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-19

Niedawno trzymałem 8 punktów za przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli policjant nie poinformował mnie o liczbie posiadanych punktów. Po kontroli otrzymałem prawo jazdy i mandat. Po tygodniu poprosiłem policję o sprawdzenie liczby posiadanych punktów, było ich 18. Wczoraj otrzymałem zawiadomienie o posiadaniu 26 punktów i skierowaniu na badania oraz egzamin.  Czy taka sytuacja uprawnia mnie do odwołania decyzji i przystąpienia do szkolenia w celu „zdjęcia” punktów?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Niestety nie wydaje mi się, aby z tego powodu uwzględniono Pana odwołanie, już tłumaczę dokładnie, dlaczego.

Otóż zgodnie z art. 130 ustawy 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym:

„Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy”.

Osoba zainteresowana, tak jak Pan, oczywiście ma prawo uzyskać od policji informacje o wpisach. Informacji tych udziela się ustnie bezpośrednio w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji. Można też żądać zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – tak § 9 rozporządzania z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan o taką informację się zwrócił i ją otrzymał, tyle że niestety nieaktualną. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, że niestety w przepisie nie został wskazany termin, w jakim Policja ma obowiązek umieścić dane o punktach karnych w ewidencji, stąd zdarza się, że dane są nieaktualne. Są to bowiem jedynie czynności materialno-techniczne. I tak np. w wyroku z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1152/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „dokonywany przez organy Policji wpis do ewidencji ma charakter deklaratoryjny, a ilość ujawnionych punktów karnych jest pochodna od stwierdzenia – stosownym mandatem – naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wskutek różnych przyczyn organizacyjnych, czy technicznych wpisanie punktów karnych do ewidencji może być oddalone w czasie od dnia popełnienia wykroczenia”.

Niestety decydujący dla przypisania punktów karnych jest moment popełnienia wykroczenia, a nie wpisu punktów do ewidencji. Aby nie być w tym zakresie gołosłowną, pozwolę sobie zacytować Panu poniżej stosownej wyroku sądów administracyjnych:

W Gliwicach (sygn. akt II SA/GI 25/08):

„Dla prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego istotną datą jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego, a nie data ściśle technicznej czynności jaką jest dokonanie wpisu tego naruszenia”.

W Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 148/10)”

„Dla prowadzenia ewidencji kierowców istotną datą jest data naruszenia przepisów ruchu drogowego, a nie data technicznej czynności jaką jest dokonanie wpisu tego naruszenia”.

Niestety zatem mogło się zdarzyć tak, że ewidencja nie była aktualna na dzień, gdy Pan pytał o liczbę przypisanych mu punktów karnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niepoddanie się badaniom w wyznaczonym terminie i dalszy brak uprawnień

Trzy lata temu zostało mi zabrane prawo jazdy na 12 miesięcy. Dodatkowo dostałem skierowanie na badania lekarskie oraz psychologiczne, które miałem wykonać...

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością...

Kto ponosi winę za spowodowanie kolizji na drodze jednokierunkowej?

Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii, kto ponosi winę za spowodowanie kolizji. Otóż kierowca z naprzeciwka, jadąc drogą jednokierunkową pod prąd,...

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Na przejściu dla pieszych potrąciłem mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Zabrało go pogotowie, ale po prześwietleniu, jeszcze tego samego dnia...

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem...

Czy mogę odwoływać się od mandatu za obrazę policjanta?

W miniony weekend wraz z przyjaciółmi byłem nad rzeką. Podczas rozmowy z kolegą na widok podjeżdżającego radiowozu wymsknęło mi się...

Brak możliwości zidentyfikowania kierowcy na zdjęciu z fotoradaru

Straż miejska zarejestrowała przekroczenie dozwolonej prędkości przez mój pojazd firmowy. Pojazdem tym posługują się różni pracownicy. Zdjęcie była...

Jak dalej zachować się w sprawie o mandat?

Kilka miesięcy temu zostałam zatrzymana za kierowanie bez zapiętych pasów i podczas rozmowy przez telefon. Odmówiłam przyjęcia mandatu, bo miałam już...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »