Kategoria: Sprawca

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samobójstwo spowodowane przemocą psychiczną, jak kara dla sprawcy?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-09-26

W mojej rodzinie doszło do tragedii – moja kuzynka popełniła samobójstwo. Zrobiła to z powodu przemocy emocjonalnej i szantażu ze strony swego konkubenta. Policja prowadzi czynności w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jaka kara grozi konkubentowi?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula
Rzetelność, szybka odpowiedź, profesjonalizm i duża wiedza prawnicza
Jolanta, PIELĘGNIARKA
Dziekuje za wyczerpujace wyjasniene sprawy i pozdrawiam
Marzanna
Bardzo profesjonalne podejście do tematu klienta. Wysoka merytoryka i szybka obsługa. Prawnicze zawiłości przełożone na język zwykłego człowieka. Pozdrawiam panią adwokat Kingę Karaś. 
Arleta
Bardzo obszerna i jasna odpowiedź - DZIĘKUJĘ
Rafał
Wyczerpująca porada prawna, która w 100% potwierdziła moją własną opinię w przedmiotowej sprawie. Jestem zadowolony i bardzo dziękuję za tak dobrą i wyczerpującą odpowiedź. Serdecznie polecam cały serwis.
Marek

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci jest uregulowane w art. 155 Kodeksu karnego (K.k.).

Na początku troszkę z teorii: nieumyślność oznacza, że sprawca nie chce, a nawet nie godzi się na spowodowanie śmierci człowieka, chociaż przewiduje taką możliwość lub może ją przewidzieć (Giezek, Kodeks, s. 55-60; wyrok SA we Wrocławiu z 25.11.2016 r., II AKa 258/16, LEX nr 2196234).

Tak więc, dla przypisania sprawcy popełnienia tego czynu samo jego zachowanie nie musi być nieumyślne, ale już skutek w postaci śmierci jest objęty nieumyślnością. Tak więc sprawca nie ma zamiaru pozbawienia życia, a powoduje tę śmierć nieumyślnie na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29.05.2007 r., II AKa 81/07, KZS 2007/7-8, poz. 59) opowiedział się za kwalifikowaniem jako nieumyślnego spowodowania śmierci „zadania ciosu w głowę, powodującego upadek ofiary i uderzenie głową o podłoże, a w konsekwencji tego obrażenia czaszkowomózgowe skutkujące śmiercią. Nieumyślność w działaniu sprawcy polega na zaniedbaniu powinności przewidywania takich skutków zadanego uderzenia, choć przewidzenie ich leży w granicach powinności i możliwości. Skutek ten często występuje w podobnych sytuacjach, zatem jest dostępny dla wiedzy przeciętnie rozgarniętego dojrzałego człowieka”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29.05.2007 r., II AKa 105/07, LEX nr 327567, stwierdził: „Oskarżony, uderzając kobietę pięścią w bok szyi, w okolice zatoki tętnicy szyjnej, splotu szyjnego, w konsekwencji czego doszło do tzw. odruchu zatoki szyjnej, który doprowadził do zatrzymania akcji serca i w rezultacie do zgonu pokrzywdzonej, możliwość nastąpienia skutku śmiertelnego przewidywał albo mógł przewidzieć. W okolicach tych znajdują się bowiem bardzo liczne zakończenia nerwowe zaopatrzone we włókna naczyniowe nerwu błędnego i nerwu współczulnego i sam ucisk na te miejsca podziału tętnic może wywołać wspomniany wyżej odruch. W związku z powyższym odpowiada on za umyślne spowodowanie obrażeń z art. 157 § 2 k.k. i nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.”

Nieumyślność (na podstawie art. art. 9 § 2 K.k.) oznacza, że:

1) sprawca nie ma zamiaru pozbawienia życia człowieka, a więc ani nie chce śmierci człowieka, ani nie godzi się na nią, mimo przewidywania możliwości nastąpienia śmierci (zob. wyrok SN z 28.12.1976 r., III KR 311/76, OSNKW 1977/4–5, poz. 38) oraz

2) może mieć postać nieumyślności świadomej, gdy sprawca przewidywał możliwość spowodowania śmierci, jednak nie odwiodło go to od zachowania się w określony sposób albo nieumyślności nieświadomej, gdy nie przewidywał możliwości spowodowania swoim zachowaniem śmierci, choć mógł (obiektywnie i subiektywnie) to przewidzieć.

W doktrynie przyjmuje się, że skutek w postaci śmierci nie tylko musi być przewidywalny (być normalnym następstwem czynu sprawcy), ale sprawca musi mieć indywidualną możliwość jego przewidzenia.

Orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, że: „Do przyjęcia odpowiedzialności z art. 155 k.k. dochodzi jedynie wtedy, gdy śmierć człowieka jest niezamierzonym następstwem działania sprawcy w rozumieniu art. 9 § 2 k.k., polegającym na niezachowaniu obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie lub przewidywania skutków własnych działań, można wymagać od człowieka, aby nie dopuścił do nastąpienia przestępczego skutku” (zob. wyrok SA w Białymstoku z dnia 3 lutego 2015 r., II AKa 1/15, LEX nr 1651797; wyrok SA w Katowicach z dnia 21 listopada 2013 r., II AKa 394/13, LEX nr 1409120; wyrok SA w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2013 r., II AKa 178/13, LEX nr 1369290; wyrok SA w Łodzi z dnia 28 lutego 2001 r., II AKa 276/00, Prok. i Pr.-wkł. 2002, nr 9, poz. 18).

Tak więc, jeżeli organy postępowania udowodnią, że nie można sprawcy przypisać nieumyślności, to zmienią kwalifikację czynu na inny czyn.

Zastanowiłabym się nad czynem z art. 190a potocznie zwanym stalkingiem:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nie są to jedyne możliwości ukarania sprawcy, bowiem w Kodeksie karnym są przepisy, na podstawie których:

1) Zgodnie z art. 37a: Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4.
Zgodnie z art. 58 § 1 K.k. sąd orzeka za to przestępstwo karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

2) A także na podstawie art. 37b w sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do orzeczonej kary pozbawienia wolności nie stosuje się warunkowego zawieszenia jej wykonania. Należy też zająć stanowisko, że skazanego na taką karę nie można przedterminowo zwolnić.

Zgodnie z art. 66 § 2 K.k. nie jest wykluczone w sprawie o przestępstwo z art. 155 K.k. zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania: „Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.”, jednakże ze względu na znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, którego skutkiem jest śmierć człowieka, zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania powinno być wyjątkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co zrobić gdy pracownik parabanku wziął na mnie pożyczkę?

Padłem ofiarą oszustwa nieuczciwego pracownika parabanku. Wszedł on bezprawnie w posiadanie moich danych osobowych i wykorzystał je, fałszując umowę pożyczki i podpisy na umowie, i wziął na moje nazwisko kredyt. Obecnie ten parabank wyjaśnia całą sprawę, bo okazało się, że oszukał w ten sposób dużo więcej osób. Czy w tej sytuacji parabank ma prawo domagać się ode mnie spłaty tej pożyczki? Czy powinienem podjąć jakieś kroki prawne, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami?

Przekroczenie obrony koniecznej przez zawodowego żołnierza

Jestem żołnierzem zawodowym i zostałem oskarżony o czyn z art. 157 § 2 K.k. Zacznę od tego, że poszkodowany, którego uderzyłem, wcześniej zaatakował mnie przy użyciu kija bejsbolowego, dokonując wymuszenia rozbójniczego. Moim wielkim błędem było to, że nie zgłosiłem wtedy sprawy na policję. Spotkałem go 4 miesiące w pubie, gdzie zaczął mnie agresywnie odpychać, krzycząc wulgaryzmy. W panice niestety uderzyłem go kuflem z piwem. Zraniłem go. Początkowo lekarz zakwalifikował jego obrażenia na nieprzekraczające 7 dni, jednak po roku wskazał na trwałe ślady na twarzy w postaci blizny. Jakiego wyroku w tej sprawie mogę się spodziewać i jakie kroki powinienem podjąć? Czy jako żołnierz zawodowy mam szansę na dalszą pracę w wojsku, czy powinienem jak najszybciej zwolnić się do cywila? Jak szybko działa żandarmeria wojskowa, tzn. jak szybko od ogłoszenia wyroku mogę spodziewać się, że informacja dotrze do mojej jednostki wojskowej?

Doszło do pobicia, jak mam się bronić?

Trzy dni temu, wieczorem zadzwonił do mnie kolega, twierdząc, że pod domem czeka na niego kilku ludzi i mu grozi. Wraz z dwoma kolegami pojechaliśmy tam autem innego mojego kolegi, ja prowadziłem. Gdy dotarliśmy na miejsce, grożący uciekli, lecz złapaliśmy jednego z nich i trochę go poturbowaliśmy. Trafił do szpitala, lecz zaraz go wypuszczono. Autem, które prowadziłem, zainteresowała się policja i aktualnie jest na parkingu policyjnym. Właściciel samochodu zeznał, że nie było go w miejscu zdarzenia, a nie zgłosił kradzieży samochodu, ponieważ nie pamięta, czy dzień wcześniej pijany nie pożyczył komuś kluczyków. Żaden z nas nie został rozpoznany, lecz mogły zarejestrować mnie kamery monitoringu, kiedy wysiadałem z tego auta kilka godzin wcześniej. Jak przygotować się na ewentualną wizytę policji?

Firma windykacyjna grozi postępowaniem karnym i listem gończym, co robić?

Przebywam we Francji, niestety w Polsce mam niespłacone długi. Próbowałam się „oddłużać”, wniosłam o upadłość konsumencką, ale z racji tego, że wyjechałam, sąd wniosek oddalił. Jedna z firm windykacyjnych zarzuca mi fałszywe dane w umowie kredytowej, co jest nieprawdą. Ojciec dzwonił do mnie, że wieczorem była policja i ci panowie powiedzieli, że dokumenty są sfałszowane i że zostanie wydany za mną list gończy. Śmiem twierdzić, że mężczyźni, którzy nachodzili ojca, byli z windykacji, a nie z policji, bo się odgrażali, wręcz zastraszali sprawami karnymi, a ja naprawdę nie podawałam fałszywych danych. Czy rzeczywiście może zostać wydany za mną list gończy, jeśli nie sfałszowałam żadnych dokumentów? Raty płaciłam, dopóki mogłam.

Co mi grozi za pobicie?

Po imprezie (na której spożywany był alkohol) pokłóciłem się z kolegą. W pewnym momencie on mnie uderzył, a ja mu oddałem. Moje uderzenie prawdopodobnie złamało mu nos. Co mi grozi za pobicie? Jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia prawnego?

Konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki

Moja córka wykonała pracę dla pewnej firmy. Nie mogła osobiście odebrać pieniędzy i poprosiła mnie, abym w jej imieniu pojechał do tej firmy i je odebrał. Na miejscu podpisałem w imieniu córki umowę i odebrałem pieniądze (800 zł) za wykonaną przez nią pracę. Mój podpis był nieczytelny, ale nie wypieram się tego. Teraz ktoś z tej firmy chce mnie zgłosić do prokuratury. Jakie są konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki?

Podrobienie podpisów w celu otrzymania kredytu

Jestem po rozwodzie, teraz czeka mnie sprawa o podział majątku. Przypuszczam, że była małżonka mogła podrobić podpisy rodziców, w celu otrzymania kredytu na budowę domu. Jaka z tego powodu może ją spotkać kara, a także jaki wpływ ma to na ważność umowy?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »