Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Romans z nastolatką

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-06 • Aktualizacja: 2021-07-26

Mój mąż zamieszkał z 17-letnią dziewczyną, zostawiając mnie z dwójką dzieci. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Romans z nastolatką

Romans żonatego mężczyzny z 17-letnią dziewczyną

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani mąż wdał się w romans z 17-letnią dziewczyną, pozostawiając Panią z dwójką dzieci.

Istotnym z punktu widzenia interesu Pani męża jest przepis art. 200 § 1 K.k., zgodnie z którym, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

„Obcowanie płciowe obejmuje swoim zakresem typowe stosunki seksualne, ale również inne zachowania realizowane przez kontakt cielesny sprawcy i pokrzywdzonego mające służyć zaspokojeniu popędu płciowego, a stanowiące surogaty typowego stosunku seksualnego (np. stosunki analne, oralne, zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne). M. Filar, interpretując pojęcie obcowania płciowego, stwierdził, że oznacza ono zachowanie polegające na wprowadzaniu organów płciowych jednego z uczestników aktu (najczęściej sprawcy) do ciała drugiego uczestnika (najczęściej ofiary) (M. Filar, Przestępstwa…, s. 20)” (Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II), s. 784) .

Obcowanie płciowe z 17-latką

Nadto wskazać należy na tezę postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt V KK 139/2008, zgodnie z którą „»Inna czynność seksualna«, w rozumieniu art. 200 § 1 K.k. (a także w rozumieniu art. 197 § 2 K.k. oraz art. 198 i 199 K.k.), to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu »obcowania płciowego«, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki). Bez wątpienia w tym zakresie znaczeniowym mieści się także dotykanie piersi ofiary”.

Z uwagi na fakt, iż dziewczyna ma ukończone 15 lat nie można mężowi przedstawić zarzutu. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż zgoda pokrzywdzonego nie ma znaczenia dla bytu przestępstwa z art. 200 § 1 i 2 (por. wyrok SN z dnia 14 lipca 1988 r., II KR 163/88). Przepis art. 200 § 1 K.k. posługuje się sformułowaniem małoletni.

W chwili obecnej jedyne co można zrobić to próbować powiadomić szkołę i rodziców o zaistniałym fakcie, ale moim zdaniem nie zmieni to zbyt dużo. Proszę zauważyć, że „za chwilę” dziewczyna będzie miała 18 lat i będzie mogła sama decydować o swoim losie.

Proszę przemyśleć rozwód z wyłącznej winy męża. Być może alimenty na Panią i dzieci ostudzą potrzeby męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »