Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Realne straty z powodu fałszywego oskarżenia

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-09-24

Pan, który od lat prowokuje konflikty sąsiedzkie oskarżył mnie o groźby karalne. Zapewne sprawa zostanie umorzona na etapie postępowania policji. Chciałbym się jednak dowiedzieć, czy są w tym przypadku podstawy, abym go oskarżył o pomówienie. Oskarżenia tego człowieka naraziły mnie bowiem na pewne straty – utraciłem nieposzlakowaną opinię i, co za tym idzie, pozwolenie na broń, a jestem licencjonowanym instruktorem strzelectwa sportowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywe oskarżenia, plotki, pomówienia potrafią nie tylko napsuć krwi, ale niemal zniszczyć życie, dlatego potrafią być naprawdę poważnym problemem. W Pana sytuacji w grę wchodzi kilka kwestii i możliwości do rozpatrzenia.

Można rozważać dopuszczenie się przez tego człowieka przestępstwa zniesławienia lub znieważenia. Czyn zniesławienia został opisany w art. 212 Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z nim – kto pomawia osobę, grupę osób lub instytucję o postępowanie lub właściwości mogące ją poniżyć w opinii publicznej lub utratę zaufania publicznego, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Dość podobnie przedstawia się przestępstwo zniewagi, również ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z art. 216 K.k. – kto znieważa inną osobę, także pod jej nieobecność, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Tak więc gdyby się Pan zdecydował, należałoby złożyć prywatny akt oskarżenia, zebrać dowody i popierać oskarżenie przed sądem. Może to nie być łatwe, ale jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia. Poza tym ma Pan naprawdę poważne argumenty, zwłaszcza że to nie tylko zwykły dyskomfort psychiczny, ale w sposób konkretny działanie tego człowieka odbiło się na Pana życiu.

Poza tym można również oskarżyć go o przestępstwo fałszywego oskarżenia. Zostało ono opisane w art. 234 K.k. – kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jest to już przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, a więc nie trzeba składać prywatnego aktu oskarżenia tylko złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jeśli prokuratura uzna oskarżenie za dostatecznie wiarygodne, aby wszcząć postępowanie, to prokurator będzie prowadził oskarżenie.

Oprócz tego istnieje droga cywilna z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Pojęcie to zostało wprowadzone do Kodeksu cywilnego (K.c.) w art. 23. Nie zostało ono wprost zdefiniowane, jednakże zamiast tego wprowadzono do ustawy przykładowe (acz nie wyczerpujące) zestawienie dóbr osobistych. Należą do nich m.in. zdrowie, cześć, wolność, swoboda wyznania, sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania czy twórczość różnego rodzaju. Dobra osobiste są swoistymi wartościami obejmującymi psychiczną i fizyczną integralność człowieka, indywidualność, pozycję w społeczeństwie i dlatego ich ochrona jest szczególnie ważna (orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny I ACa 894/14). W Pana przypadku można rozważać naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, czci. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.04.2015 r. I ACa 1471/14 cześć to obraz jednostki w oczach innych osób i przyjmuje się, że do naruszenia tego właśnie dobra dochodzi, gdy formułowane są zarzuty lub ujemne oceny w stosunku do określonej osoby. Często polega to na przedstawieniu osoby w negatywnym świetle, przypisywanie jej cech, zachowań mogących narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. W tym przypadku takie zagrożenie właśnie występuje (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.01.2016 r., I ACa 215/15).

Środki ochrony dóbr osobistych są przewidziane w art. 24 K.c. Przewidziano w nim następujące środki:

  • możliwość żądania, aby osoba naruszająca zaniechała tego działania (w przypadku zagrożenia naruszenia dóbr osobistych)
  • możliwość żądania, by osoba naruszająca dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (np. złożenia oświadczenia o określonej treści i formie),
  • możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny,
  • gdy wystąpiła szkoda majątkowa, można żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (trzeba wówczas wykazać winę, szkodę i związek przyczynowy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »