Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekroczenie uprawnień przez ochroniarzy

Autor: Marek Gola

Wczoraj ochrona meczu nie chciała wpuścić mojego syna na mecz, bo był po kilku piwach. Próbował kulturalnie przekonać ochroniarzy, ale ci rzucili go na ziemię i gwałtownie trzymali (ma obrażenia). Potem przyjechała policja. Przedstawiono mu zarzuty: niedostosowanie się do poleceń ochrony, za co grozi zakaz meczowy i wysoka grzywna. Jak syn ma się bronić? Gdzie może zdobyć nagranie z bramek? Uważamy, że doszło do przekroczenia uprawnień przez ochroniarzy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie uprawnień przez ochroniarzy

Zatrzymanie kibica przez ochroniarzy - zakaz meczowy i wysoka grzywna

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z chwilą postawienia synowi zarzutu syn stał się stroną postępowania przygotowawczego. Powyższe rodzi po jego stronie szereg uprawnień, jak m.in. prawo do zapoznania się z aktami postępowania karnego, prawo zgłaszania wniosków dowodowych.

W chwili obecnej Pani syn winien w poniedziałek najpierw telefonicznie ustalić gdzie znajdują się akta główne postępowania karnego, tj. na policji, czy też w prokuraturze, a następnie udać się w miejsce ich przechowywania celem zapoznania się z ich treścią. Po analizie akt postępowania syn winien złożyć wnioski o przeprowadzenie dowodów o których Pani pisze, tj. m.in. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrań monitoringu przemysłowego zainstalowanego na hali sportowej, w której odbywały się zawody sportowe (mecz koszykówki). Im szybciej taki wniosek złoży tym lepiej dla niego, albowiem jak powszechnie wiadomo nagrania z monitoringu są przetrzymywane przez określony czas, w zależności od możliwości technicznych sprzętu IT.

Dopuszczenie dowodu z monitoringu

Nadto złożenie takie wniosku także pozwoli wzbudzić wątpliwość u prowadzącego postępowanie prokuratora, albowiem ktoś kto wie, że jest winny niezwykle rzadko wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania.

Nie można także wykluczyć, że po analizie akt sprawy syn uzna, że są jeszcze jakieś czynności, które policja winna wykonać, by z należytą starannością dokonać oceny postępowania Pani syna. Osobiście radziłbym synowi w czasie dokonywania analizy akt sprawy, by uczynił notatki, kto był przesłuchiwany, na jaką okoliczność, jakie dowody prócz zeznań świadków dopuszczono w sprawie, a jakich nie przeprowadzono, a w ocenie Pani syna winne być przeprowadzone. Być może świadkowie naoczni, którzy zeznawać by mogli na korzyść Pani syna, także winni być słuchani w sprawie. Analogicznie sprawa wygląda z nagraniem z monitoringu. Nie ulega wątpliwości, że teraz, jak syn jest już stroną postępowania (co nastąpiło z chwilą postawienia mu zarzutu), winien czuwać nad tym, co się znajduje w aktach postępowania, i sprawdzać, jakie czynność prokuratura wespół z policja wykonują, a jakich nie.

Syn musi sobie zadać pytanie, czy w jego pobliżu w czasie całego zajścia był ktoś dla niego znajomy. Powinien udać się na miejsce zdarzenia i sprawdzić, jak skierowane są kamery i jaki obszar monitorują. Jeżeli syn doznał na skutek zachowania ochrony jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, powinien udać się do lekarza na obdukcję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl